Po uvedbi novega parkirnega režima v središču Domžal dostopnejša parkirna mesta

V Domžalah so 16. oktobra 2023 uvedli nov režim plačljivega parkiranja, in sicer na Kolodvorski cesti, Masljevi ulici, Ljubljanski cesti, na Ulici Matije Tomca in na manjšem parkirišču pri Zdravstvenem domu Domžale – Mestni trg ter na večjem makadamskem parkirišču pri tržnem prostoru. Županja mag. Renata Kosec je nedavni novinarski konferenci povzela prve odzive: »Uvedba plačljivega parkiranja je sprožila tako pozitivne kot negativne odzive, kar smo tudi pričakovali. Lahko pa rečem, da je več pozitivnih odzivov oziroma pohval. Vsekakor se uvedba plačljivega parkiranja že kaže kot prava pot za doseganje želenega cilja, ki je zagotoviti večjo dostopnost parkirnih mest oziroma izmenjavo vozil na parkiriščih. V centru Domžal je sedaj na razpolago bistveno večje število prostih parkirnih mest. Rečem lahko, da je bil naš cilj dosežen.«

Z novim režimom parkiranja je postalo parkiranje plačljivo na Kolodvorski cesti, Masljevi ulici, Ljubljanski cesti, na Ulici Matije Tomca in na manjšem parkirišču pri Zdravstvenem domu Domžale – Mestni trg. Na tem območju vsaka začetna ura parkiranja ob delavnikih med 7. in 17. uro stane 0,60 evra. Imetniki letnih dovolilnic lahko na teh parkirnih mestih parkirajo brez dodatnega doplačila. Parkiranje na teh parkirnih mestih je za vse uporabnike brezplačno ob sobotah, nedeljah in praznikih ter vsak delavnik po 17. uri in do 7. ure zjutraj. Parkirnino se lahko poravna na osmih parkomatih z bančno kartico ali easypark aplikacijo.

Prav tako je na večjem parkirišču med tržnim prostorom in TUŠ supermarketom Domžale parkiranje plačljivo, in sicer je vsak dan med 7. in 17. uro prva ura parkiranja brezplačna, vsaka nadaljnja začeta ura pa 0,50 evra na uro, tudi za imetnike letnih dovolilnic. Parkiranje na tem parkirišču je za vse uporabnike brezplačno vse dni po 17. uri in do 7. ure zjutraj. To parkirišče je opremljeno z zapornicami z blagajno, na kateri se parkirnino lahko poravna z gotovino ali s kartico, ter z elektronskim sistemom za zaznavanje časa parkiranja, ki ne izdaja papirnatih parkirnih listkov.

Z uvedbo novega režima parkiranja je bilo tako v središču Domžal skupaj urejenih 550 parkirnih mest, na voljo pa je še 220 parkirnih mest v domžalski garažni hiši, za katero je izdanih več kot 100 mesečnih najemov, veliko vozil pa koristi dnevno parkiranje ali plačilo parkirnine po urah.

Ob tem še informacija: asfaltirano parkirišče za supermarketom TUŠ (ob Hali komunalnega centra Domžale) ni v upravljanju Občine Domžale, temveč je v lasti in upravljanju družbe AH INVEST 1, ki omogoča 90 minutno brezplačno parkiranje, vsaka nadaljnja ura pa je plačljiva in sicer 2,00 evra na uro.

Na Občini Domžale so povedali, da se kazni za neplačilo parkirnine v oktobru še niso izdajale. Vozniki vozil, ki so parkirali na plačljivih parkirnih mestih brez dokazila o plačani parkirnini, so prejeli obvestilo občinskega redarstva. Na obvestilu je bilo zapisano pojasnilo, da je neplačilo parkirnine prekršek na podlagi 1. odstavka 53. člena Zakona o prekrških. Vendar pa se globe za storjeni prekršek oziroma kazni izrekajo za vsa nepravilno parkirana vozila, torej na pločniku, na prostoru za invalide ali na modri coni.

(Foto: Miro Pivar)

Na Občino Domžale je še pred uvedbo novega režima parkiranja od zaposlenih v organizacijah s sedežem na območju plačljivega parkiranja prispelo več prošenj za pridobitev letnih dovolilnic ali za ureditev mesečnega zakupa prostora za parkiranje na zgoraj navedenih plačljivih parkirnih mestih. »Kot smo jim odgovorili, bomo nov parkirni režim skrbno spremljali in v kolikor bi se pokazale možnosti za izboljšave, jih bomo preučili in nato ustrezno ukrepali v prid vseh uporabnikov. Torej, v kolikor se bodo pokazale proste kapacitete, bomo razmišljali o mesečnih zakupih, pa tudi o drugih morebitnih dopolnitvah, kot je na primer dodaten poziv upravičencem k oddaji vlog za pridobitev letne dovolilnice,« je pojasnila županja mag. Renata Kosec.

Občina Domžale je za celovito ureditev parkiranja v občinskem proračunu za leto 2023 zagotovila 270.000 eurov, od tega je bilo za ureditev novega režima parkiranja porabljenih okoli 220.000 evrov. Točen znesek bo znan po zaključku vseh del. V investicijski dokumentaciji za namestitev parkomatov ter ureditev plačljivih parkirišč pa je bilo napovedano, da bi Občina lahko s parkirninami mesečno pridobila 7.500 evrov, kar pomeni, da bi se ureditev novega parkiranega režim brez dodatnih investicij povrnila v treh letih. Prve realnejše ocene pa pričakujejo v prihodnjih mesecih oziroma v začetku leta 2024.

Več o novinarski konferenci, na kateri je županja mag. Renata Kosec skupaj s sodelavci predstavila novelacijo investicijskega projekta za obnovo kopališča Domžale ter o prostorskem potencialu za umestitev zdravstvene dejavnosti v občini Domžale si lahko ogledate v spodnjem videu.

Miha Ulčar; Video: Miro Pivar

 

Tagi