Oskrba s pitno vodo je v Občini Moravče varna

Župan Občine Moravče dr. Milan Balažic je v četrtek, 28. marca 2024 s strani direktorja JKP Prodnik Marka Faturja prejel »Letno poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2023«.

Iz njega izhaja, da je poraba pitne vode na posamezno osebo na območju glavnega moravškega vodovodnega sistema Ples-Podoreh-Krulc najvišja od vseh osmih vodovodnih sistemov, ki jih upravlja JKP Prodnik: več kot 128 litrov na osebo vsak dan. V letu 2023 je bilo v okviru nadzora za mikrobiološke raziskave v tem sistemu odvzetih in laboratorijsko preiskanih 63 vzorcev pitne vode, za fizikalno kemijske analize pa 9 vzorcev. Štirje vzorci so bili oporečni – vsebovali so koliformne bakterije – čemur je takoj sledila dezinfekcija pitne vode. Rezultati analize pitne vode kljub temu kažejo, da je oskrba s pitno vodo v Občini Moravče varna. Ta se bo letos še izboljšala z izgradnjo velike filtrirne naprave na Hribu nad Plesom in z vključitvijo novega vodnega vira Ples 2.

Avtor: Občina Moravče; Foto: Občina Moravče

Tagi