Odobritev finančne podpore iz Evropskega sklada za projekt “Regionalna kolesarska povezava v občini Domžale”

V zadnjem obdobju smo veliko časa in volje vložili v projekt Regionalna kolesarska povezava v občini Domžale, saj se vedno bolj usmerjamo v trajnostno mobilnost. Naš cilj je zmanjšanje prometa, predvsem v mestnem jedru in vzpodbuda k hoji, kolesarjenju in uporabi javnega prevoza in drugih oblik trajnostne mobilnosti.

Z veseljem sporočamo, da smo prejeli sklep o odobritvi finančne podpore iz Evropskega sklada za regionalni razvoj s pripadajočim nacionalnim javnim prispevkom iz državnega proračuna za projekt »Regionalna kolesarska povezava v občini Domžale«.

Glavni namen operacije je zagotavljanje trajnostne mobilnosti za dnevni dostop prebivalcev na delovno mesto in mesto šolanja na relaciji Domžale – Ljubljana. Operacija zagotavlja večjo prometno varnost kolesarjev, zmanjšuje negativne vplive motornega prometa na okolje, vzpodbuja trajnostno mobilnost in uporabo koles za vsakodnevna opravila kot alternativo avtomobilskim prevozom. Dolžina urejene novozgrajene kolesarske povezave (enostransko) znaša 2,08 km, medtem ko je skupna dolžina skupne kolesarske povezave 15,50 km.

Odobrena višina finančne podpore znaša 2.198.020,00 EUR.

Avtor: Občina Domžale, Služba za evropske projekte; Foto: Karin Božič Zupančič

 

Komentarji uporabnikov
Tagi