Odgovor Mateja Oražma na očitke v zvezi z dogajanjem v domžalskem športu

Včeraj zvečer smo na našem portalu objavili prispevek z naslovom “Kdo uničuje domžalski šport“, v okviru katerega smo objavili pismo nekdanjega direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale Uroša Križaniča, ki ga je pred današnjo sejo Občinskega sveta Občine Domžale posredoval vsem občinskim svetnicam in svetnikom. Na zapis se je odzval športni direktor NK Domžale in občinski svetnik Matej Oražem, ki tudi podaja svoje obrazložitve v zvezi z očitki in navedbami, ki so mu bili očitani. Odgovor na članek si lahko preberete v nadaljevanju.

Na Zavodu za šport in rekreacijo Občine Domžale (v nadaljevanju ZŠRD) res že dolgo časa traja prava agonija. To pa je tudi edina resnična navedba v žaljivem pamfletu, ki ga je včeraj v javnost posredoval bivši direktor ZŠRD Uroš Križanič (v nadaljevanju UK).

Razlog za ta manever je današnja obravnava revizijskega poročila o opravljeni reviziji poslovanja ZŠRD v letih 2017-2020, ki podrobno razgalja številne in hude nepravilnosti v poslovanju ZŠRD v času, ko je bil direktor ZŠRD UK. Poročilo vsebuje kar pet primerov ravnanja, ki so opredeljena, da predstavljajo visoko stopnjo tveganja, torej gre za resno nepravilnost in zahteva takojšnjo pozornost poslovodstva. Najhujšo med kršitvami predstavlja nenamenska poraba okrog 130.000,00 € s strani UK, za investicijo, ki je občinski svet nikoli ni potrdil. Za omenjeno investicijo ni bilo projektantskih ali drugih predračunov niti objave na portalu javnih naročil. Izvajanje investicije je bilo drobljeno in v celoti izvedeno kot evidenčna naročila. Ker gre v takšnih primerih lahko za kaznivo dejanje po 258. členu Kazenskega zakonika – Nevestno delo v službi, za katero je zagrožena kazen do 3 let zapora, me ta osebni napad ne preseneča, a sem kljub temu globoko užaljen.

Agonija se je začela nekaj mesecev po prevzemu mandata direktorja ZŠRD s strani UK, časovno pa je sovpadala z nenavadno povečano frekvenco obiskov podžupanje Občine Domžale Renate Kosec v pisarnah ZŠRD. Posledica teh obiskov je bila, da se je Letni delovni načrt ZŠRD med letoma 2017 in 2018 ključno spremenil. Iz načrtov je izpadel razpis o oddaji v najem s strani občine prenesenih zemljišč za namen izgradnje nogometnih igrišč na stroške najemnika, na njegovo mesto pa je prišla izgradnja novega parka s peščenimi igrišči za odbojko in rokomet, diskgolf ter najmanj 40 visokostebelnih dreves. Kljub temu, da je Svet ZŠRD, kjer so interese občine predstavljali Jože Korošec, Primož Škofic, Viktor Mav in Gregor Kosec, Letni delovni načrt 2018 obravnaval in sprejel 13.12.2017, je UK že 9.10.2017 naročil projektantska dela za izgradnjo novega parka. Ni nepomembno, da niti direktor niti Svet ZŠRD za odobritev in izvedbo tako velikih projektov nimata pristojnosti. Dela so se začela že januarja 2018, uradno otvoritev pa je novi park, ki se sicer od sprejetega precej razlikuje, doživel 8.6.2019. Občinski svet Občine Domžale kot najvišji občinski organ je prvič obravnaval kakršenkoli dokument v zvezi z novim parkom 20.6.2019. Takrat je točko prekinil, na naslednji seji pa je gradivo zavrnil s 17 glasovi proti, vsega trije svetniki pa so predlog podprli. V okviru proračuna občinski svet tega projekta nikoli ni niti obravnaval. Revizijsko poročilo ugotavlja, da je celotna investicija znašala okrog 130.000,00 €, kar pomeni, da bi bilo za njo potrebno izdelati primerno projektno dokumentacijo, za katero je ZŠRD sicer plačal astronomskih 13.176,00 €, a kljub temu to niti približno ne zadostuje standardom potrebnim za tako obsežne projekte. Po pravilih, ki veljajo v Občini Domžale, bi tako obsežen projekt moral voditi Oddelek za investicije, financiran pa bi moral biti iz integralnega proračuna in kot takšen vključen tudi v Načrt razvojnih programov, ki je sestavni del proračuna. Zavod namreč ne sme izvajati investicij v nove objekte, temveč mora sredstva porabiti za redno dejavnost ter redno in investicijsko vzdrževanje.

Kot priznava UK je denar »robinhoodovsko« pobral Nogometnemu klubu Domžale. Ne pove pa, da je s tem dejanjem kršil 58., 59., in 60. člen Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti, saj več kot 2 leti ni zagotavljal sredstev za vzdrževanje nepremičnin v lasti Občine Domžale in v upravljanju zavoda, ki jih ima v najemu Nogometni klub Domžale. Nogometni klub Domžale je tako več kot dve leti s svojo vzdrževalno službo in na lasten strošek vzdrževal javne nepremičnine, za katere je obenem plačeval najemnino, uporabljali pa so jih tudi drugi upravičeni uporabniki. Tako je UK neupravičeno obogatil ZŠRD, denar pa je zapravil za projekte kot so geomantijske analize, ergonomske stole za zaposlene v pisarnah, nasade malin, osebni »couching« in nakovalo. Prav tako je denar zapravljal za kupovanje političnih zaveznikov. Tako je v letu 2017 dela za ZŠRD opravljal sin podžupana Občine Domžale, v letih 2018, 2019 in 2020 pa sin koalicijske svetnice Občinskega sveta Občine Domžale. Prav tako so posle dobivali občinski »dvorni izvajalci«.

Prav posebna zgodba tega obdobja pa je dobava in montaža rolo zaves, ki ju je za ZŠRD izvedlo podjetje Pritent d.o.o., ki ga zastopa Janez Marijan Lenarčič. Gre za zavese v Športni dvorani Domžale, katerih edina funkcija je zakritje tribun ob prireditvah, ko se tribun ne uporablja. V praksi se takšne zavese uporabljajo nekajkrat letno, strošek pa je bil krepko preko 20.000,00 €, kar je ugotovilo tudi revizijsko poročilo in zaključilo, da postopki niso bili izvedeni v skladu z internim navodilom za izvajanje evidenčnih naročil oziroma Zakonom o javnih naročilih ZJN-3. Prav tako je bila zaznana nepravilnost, da ni bilo vključene protikorupcijske klavzule, ki bi omogočala povrnitev škode ZŠRD, v kolikor bi bil takšen posel denimo spoznan za dogovorjenega v nasprotju z zakonom.

Vso bedo načina delovanja ZŠRD pod vodstvom UK pa v popolnosti razgalja s strani UK podpisana bianco naročilnica, brez datuma, zneska in dobavitelja. Revizijsko poročilo je v tem delu povsem jasno. Bianco naročilnic ne sme biti. To je kronski dokaz, da se je na ZŠRD delovalo popolnoma po domače in brez upoštevanja kakršnihkoli načel dobrega gospodarjenja.

Ob tem je pomembno poudariti, da je vse to ugotovila neodvisna revizija, ki jo je v.d. direktorja ZŠRD naročil na podlagi sklepa Sveta ZŠRD, ki je prejel poziv Komisije za preprečevanje korupcije naj pregleda poslovanje ZŠRD, saj se pojavlja sum o drobljenju javnih naročil. Svet ZŠRD je k pregledu tega dela poslovanja pozval tudi Nadzorni odbor Občine Domžale, ki na veliko začudenje tega dela poslovanja v svojem pregledu sploh ni pregledal (predsednik Nadzornega odbora je član stranke, ki sodeluje v koaliciji), prav tako je pregled tega dela poslovanja ZŠRD izostal v interni reviziji, ki jo je naročilo vodstvo Občine Domžale. Tako je revizijsko poročilo, ki je danes na dnevnem redu seje Občinskega Sveta Občine Domžale, edini dokument, kjer so zapisane ugotovitve o delovanju ZŠRD pod vodstvom UK na področju javnih naročil oziroma drobljenja le teh in to kljub temu, da na to problematiko številni aktivno opozarjamo že leta.

Za razliko od UK se bom v svojem pisanju omejil samo na gola dejstva, za katere posedujem tudi dokaze. Vse zlonamerne klevete o pritiskih, grožnjah in privilegijih za Nogometni klub Domžale najostreje zavračam. Ravno zaradi zlonamernih namigovanj o takšnih in drugačnih privilegijih sem na prejšnji seji Občinskega sveta Občine Domžale pripravil temeljito analizo poslovanja NK Domžale in sodelovanja z Občino Domžale v zadnjih 10 letih, ki jo bom tudi javno objavil. Omenjena analiza jasno kaže, da NK Domžale za svoje delovanje iz javnih sredstev v povprečju prejme 2,41% svojega proračuna, od tega pa je kar 73,12% namenskih sredstev za sofinanciranje mladinskih programov.

Očitno je, da delovanje ZŠRD pod vodstvom UK nakazuje kakšen je modus operandi Občine Domžale v zadnjih letih. Ko so vodilni izčrpali vse pravne in politične možnosti, da bi preprečili resnici, da pride na dan, so se v končnem obupu oprijeli še zadnjega orožja, osebne diskreditacije.

O meni naj priča moje delo, zagnanost, znanje in dosežki. V NK Domžale profesionalno delujem že več kot 10 let in v tem času se je klub uveljavil med najboljšimi nogometnimi klubi v Sloveniji, redno nastopa v mednarodnih tekmovanjih z organizacijo, ki je mednarodno primerljiva in daleč najboljšo mladinsko nogometno šolo v državi. Res pa je, da gre večina zaslug za to mojemu očetu, ki je predsednik kluba že več kot 25 let in mi je pred dolgimi leti tudi ponudil priložnost dela v poklicu, ki je obenem moja največja strast. Samo upam lahko, da sem se mu, se mu in se mu bom še lahko oddolžil za izkazano zaupanje. Res je tudi, da je bila moja mama politično zelo aktivna in v svojem delu tudi izjemno uspešna, kar še danes marsikoga zelo moti. Na svoja starša sem izjemno ponosen in verjamem, da sta tudi onadva name.

Matej Oražem
direktor NK Domžale
svetnik Občine Domžale

Komentarji uporabnikov
Tagi