Kdo uničuje domžalski šport?

V Domžalah že dlje časa traja prava agonija na Zavodu za šport in rekreacijo Domžale. Svetniki iz nekaterih list, ki so blizu NK Domžale, že nekaj časa preko Občinskega sveta Občine Domžale poskušajo postaviti svojega direktorja. Računica se jim na občinskem svetu do sedaj ni izšla. Prejšnji direktor Uroš Križanič, ki je postavil nove temelje delovanja zavoda in pa tudi sofinanciranja društev, se je kmalu znašel na črni listi “Mateja Oražma, športnega direktorja NK Domžale, ki je želel ohraniti status, kot je bil pred prejšnjim direktorjem.

In kje je težava v vsem tem? Vsa zgodba, ki bega občinske svetnike in pa tudi širšo športno javnost, temelji samo na eni osebi in to je Matej Oražem, športni direktor NK Domžale in občinski svetnik liste Metoda Marčuna, ki je po svoji krvni liniji “podedoval” NK Domžale in si poleg na podlagi politične linije “prisvojil” Zavod za šport in rekreacijo Domžale! Po naših neuradnih informacijah naj bi bil tudi kandidat za novega župana Občine Domžale.

Zaradi številnih očitkov, ki jih je bil deležen na sejah Občinskega sveta Občine Domžale, se je odzval bivši direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale Uroš Križanič, ki je svetnikom in svetnicam poslal sledeče pismo:

Občinskim svetnicam in svetnikom

Spoštovani,

Po letu dni, odkar sem zapustil vodenje Zavoda za šport in rekreacijo Domžale (ZŠRD), na organih občine (predvsem na Občinskem svetu) še vedno poteka blatenje moje integritete in imena. Pišem vam zato, ker se razprava o mojem delu ne neha in ker sem videl, kako ste diskreditirali tudi Nadzorni odbor Občine Domžale, ko je revidiral ZŠRD. Sedaj pa imate na seji revizijsko poročilo, ki si ga je zavod naročil samemu sebi. Tukaj pa se vse norme, etika in pravila dela Občinskega sveta Občine Domžale morajo določno postaviti. V Občinskem svetu verjetno imate svetnika, ki se na vse spozna, vas iz bogate prakse poučuje, poimenoval ga bom »minister Gregor«. Za pričakovati je da bi se tudi sedaj oglasil. Do sedaj se v korist javnega interesa še ni, kaj šele da bi kaj branil.

Pa pojdimo po vrsti:

Kot direktor sem nastopil v letu 2016, v zelo kratkem času spoznal, da je ZŠRD imel veliko prilagojenih pravil v korist Nogometnega kluba Domžale in še dve drugi športni društvi, tesno povezani z njim. Ena od mojih prvih nalog je bila, da sem v roke vzel pretekli nadzor Nadzornega odbora Občine Domžale in z urejanjem sledil njegovim priporočilom. Takoj sem začel dobivati obiske s strani predstavnikov Nogometnega kluba Domžale, predvsem g. Staneta Oražma in Mateja Oražma, da naj pustim vse utečene dogovore pri miru, oziroma sem dobival navodila, kako naj delam. Seveda jih nisem izvrševal, zagroženo pa mi je bilo, da me bodo na vseh področjih ovirali in diskreditirali. Kot ste ob mojem delu lahko spremljali, sem vztrajal pri korektnem in transparentnem vodenju. V letu 2018 je bil nadzor Nadzornega odbora ponovljen. Ocena tega nadzora je bila odlična. In samo to so gola dejstva.

ZŠRD sem prejel v namerno neurejenem stanju na vseh področjih, ko ni bilo nobenih notranjih pravil, pogodbe so bile nepodpisane, nekatere sklenjene mimo vseh zakonskih določil, prikriti razpisi, računovodja je bila ista oseba kot ga je imel NK Domžale, nikakršnih podatkov ni bilo moč dobiti in ne videti, skrite kompenzacije v odnosu do NK Domžale in s tem neplačan davek itn. Zato sem potreboval leto dni, da sem skupaj z novim računovodstvom začel postavljati računovodsko pravilen zavod. Nujen je bil poseg v sistemizacijo zavoda in strokovnih delovnih teles, ki so pod mojim vodstvom lahko vzpostavili neko normalno stanje.

Potrebno je razumeti, da, če bi zavod imel postavljen pravilen sistem, bi lahko od tam nadaljeval in bi bilo do konca mandata opravljeno vse, kar želim tudi novemu direktorju ZŠRD.

V tem času sem spremenil sistemizacijo, da bodo uporabniki imeli kvaliteten javni servis. In kljub 4 novim zaposlitvam, upravljanju 4 novih velikih parkov, mnogih novih rekreacijskih površinah, nakupu strojne opreme za vzdrževanje, nisem povečal porabo javnih sredstev Občine Domžale. Kam je ta denar bil namenjen pred tem? Največja količina je bila namenjena NK Domžale. To je bilo v tistem obdobju zgodovine praksa. Ob istem denarju, ki sem ga prejel od Občine Domžale, sem zaposlil kader po področjih, drži pa tudi, da kdor dela, dela tudi napake, ki se mi je zgodila pri novemu zaposlenemu, ki ni prevzel odgovornosti ali bil kos nalogam in ga Matej Oražem sedaj iz ozadja želi potrditi za direktorja. Štiri leta sem z vzravnano držo prenašal pritiske in grožnje predvsem s strani NK Domžale. V tem času se mi je zgodil vdor v računalnik in strežnik in v enem dnevu so začeli izginjati podatki in le urgentnemu delu in zaščiti se lahko zahvalim, da nismo izgubili vseh podatkov. Kljub vsemu in skritim posebnostim sem zavod spravljal v red. Celotna nova celostna podoba, ki je bila zelo prepoznavna v občini, nova spletna stran in fb profil, postavitev in organizacija športne recepcije v Športnem parku, sistem vzdrževanja in urejanja vseh otroških igrišč v občini, urejanje in program Kopališča Domžale, vpeljevanje uporabnin pri uporabi javnih športnih objektov po zakonu, prekinitev vzdrževalnih pogodb kot nedopustnem dodatnem sofinanciranju NK Domžale in Teniškega kluba Domžale, vodenje velikega števila novih programov in prireditev z vizijo in odgovornostjo v občini. In to vse za končnega uporabnika, ljudi, ki so uporabljali javno športno rekreacijsko infrastrukturo. Žal tega namenoma niste izpostavljali v Občinskem svetu. V zadnjih dveh letih, ko je v Svet zavoda ZŠRD vstopil Matej Oražem in je takoj prevzel funkcijo predsedujočega, pa se je začelo ovirati celotno nadaljnje delo, ureditev dokumentov, pravil, tudi tistih, ki jih omenja zadnje poročilo Nadzornega odbora, blatenje mojega imena in dela z neresničnimi podatki v medijih. Pod vodstvom Mateja Oražma, pa Svet zavoda ni opravil niti osnovne naloge, sprejetje Letnega delovnega načrta zavoda. To, da ga Svet zavoda zavrne in Občinskemu svetu ne ponudi novega, je nedopustno.

»Minister Gregor« pa o teh nalogah Sveta zavoda nič.

Škoda, da je Matej Oražem umaknil zahtevo Svetu zavoda, da me razrešijo s funkcije direktorja na podlagi njegovega načrtnega blatenja mojega imena in integritete, s tem je grobo posegel v moje pravice in sledil bi sodni epilog. Tako kot bo sedaj, zaradi nepravilnosti volitev direktorja v ZŠRD, pod predsednikom Sveta zavoda Metodom Marčunom, v kateri listi je tudi Matej Oražem. O podobnem primeru početja in vplivanja na člane Nadzornega odbora Občine Domžale ste poslušali na pretekli seji in to tudi ostro obsodili.

Zakaj ste dovolili, da vam Matej Oražem na seji vsem pokloni darilo knjigo 100 let NK Domžale? Nihče ni protestiral! In to na seji, ki se neposredno dotika odnosa Mateja Oražma in vplivanja na ZŠRD. Bo to sedaj normalna praksa?

»Minister Gregor« pa nič.

Zakaj je vršilec dolžnosti že kmalu po prevzemu funkcije vrnil pogodbo z NK Domžale v stanje kot pri predprejšnjemu direktorju, ko je najemnik NK Domžale Zavodu za šport in rekreacijo zaračunal vzdrževanje za najeto površino? Zneski v npr. samo dveh zimskih mesecih: november 6.400,00 eur, februar 4.200,00 eur, ki jih je nedopustno plačal ZŠRD NK Domžale, ki pa je v teh dveh mesecih plačal »mizerno« najemnino iz pogodb. V tej najemnini so skrite najemnine stanovanj, stavba Dom športnih organizacij, nogometna igrišča in Stadion Domžale. Zaradi takega dogovora je bil direktor pred mano vsak mandat potrjen, to pa ima sedaj neposredno zvezo z vršilcem dolžnosti, ki je vrnil pogodbe v nedopustno prejšnje stanje, sam pa ni izpolnjeval pogojev za mesto direktorja, pa ga je Svet zavoda vseeno potrdil. Ali vam je vrnitev v tiste čase po godu? Peščici lobistom nogometa v Občinskem svetu je, zato se tudi vedno oglašajo v teh temah in podprejo g. Oražma. In namera ob takšnem poslovanju je jasna, da ZŠRD ponovno anonimno in brez vizije služi zasebnemu interesu.

Minister Gregor pa nič!

Zakaj potemtakem ZŠRD ne plačuje vzdrževanja vsem ostalim najemnikom občinske infrastrukture ( Košarkarski klub Domžale, Teniški klub Radomlje, NK Vir, NK Ihan, Balinarsko društvo Budničar,…)? Po Zakonu o stvarnem premoženju to ni dovoljeno, vendar temu bodo sledile sankcije služb, ki so za to kompetentne in ne vaši sklepi. V času mandata sem se trudil, da je obvezno, da zavod v celoti prevzame tudi najete objekte in uporabnikom zaračuna uporabnino, v kateri so vsi po zakonu določeni stroški, brez tržne vrednosti, preko javnega razpisa bi razdelili uporabo enakovredno vsem športni društvom in bi se izognili zapisom vzdrževalnih stroškov iz NK Domžale, kot bi bili Zapisi iz močvirja, koliko je strošek pokošene trave pozimi…

Od kdaj in zakaj Občinski svet posluša poročanje revizije, ki si jo naroči zavod sebi in je ni naročil Občinski svet? Koliko revizij je do sedaj obravnaval Občinski svet. Do sedaj še nobene?

Kaj bo storil minister Gregor, ki si je zaželel videti to revizijo?

Takšna revizija je opravljena za lastne potrebe zavoda in to kljub dejstvu, da je zavod imel v rokah pomembno revizijo Nadzornega odbora Občine Domžale, ki je pregledala vsa področja delovanja in podala ugotovitve, ter predloge za popravila. Naj vas spomnim, da je v mojem mandatu takšna pretekla revizija zelo dobro služila mojemu delu, da sem naredil popravljalne ukrepe, ki bi jih storil tudi sedaj, oziroma jih mora narediti v.d. direktorja ali novi direktor in je služila kot pomoč pri težavah, ki jih povzročijo privilegirani posamezniki. Zakaj pa je v.d. Florjančič zapravil javni denar in naročil politično motivirano »svojo« revizijo mojega dela, kjer me niti enkrat niso pozvali, da bi kot je del postopka revizije, tudi sam odgovarjal in dajal dokumente. Kot sem videl v poročilu revizije, velika večina dokumentov ni bila posredovana, komu to odgovarja in ali je to pravilno? Revidirali naj bi moje delo in me ne pozvali, da bi bil vključen v revizijo, dajal točne podatke in na vmesno poročilo podal informacije. Isto revizijsko družbo Loris d.o.o., je pred svojim odhodom naročil tudi gospod Zupančič. Ko sem takrat v letu 2016 prišel do ugotovitev te revizije, sem pozval gospo, ki je opravila revizijo, da meni, novemu računovodstvu in neodvisni zunanji revizorki razloži nam zelo nelogične in nejasne zapise. Gospa nam je na sestanku v skrušenem stanju povedala, da že več leta opozarja na velike nepravilnosti v zavodu, prejšnji direktor, kot naročnik pa ji ni dovolil teh zapisov, oziroma ji je določal, omejeval področja. Isto družbo je najel tudi vršilec dolžnosti sedaj, po čigavem navodilu? Spoštovane svetnice in svetniki, od kdaj si zavod sam naroči revizijo in v njej sam določa pregled in se odloča katere dokumente predstavi, katere pa ne in potem to revizijo obravnavate na Občinskem svetu? Ali je sploh potrebno še kaj dodati, kaj se dogaja v zvezi Javnega zavoda za šport in rekreacijo Domžale in kako ena interesna skupina želi naročati javnemu zavodu stvari sebi v korist in to kljub dejstvu, da ste bili s strani Komisije proti korupciji (KPK) in Nadzornega odbora Občine Domžale opozorjeni na vplivanje politike in interesne skupine NK Domžale na javni zavod. Četudi je bila revizija naročena in izrazito usmerjena proti meni, me avtorji z njo ne uspejo diskreditirati. Poleg nekaj manjših izmišljotin v njej ni nič posebnega.

Minister Gregor pa nič.

V zadnjem letu je opaziti, da v.d. direktorja brez vizije in odgovornosti predstavlja in vodi zavod in to v izjemno pomembnem času, ko bi bilo potrebno tudi vsebinsko in načrtno uspešno pomagati pri »lockdownih«, opravlja pa le tehnične funkcije. Povečan obseg objektov v upravljanju in velik sistem sem v mandatu odgovorno postavil na visok nivo, imel pa sem težave z nekaterimi tekmovalnimi društvi, ki so bili prej v privilegiranem položaju, vendar kljub temu sem v štirih letih prenovil dejavnosti zavoda in javne službe. Zaradi vseh dejstev vam moram sporočiti, da opravite svoje delo. Škodo za nered bo plačal celoten domžalski šport!

Vsem dobro.

Uroš Križanič,

direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale v obdobju 1.3. 2016-11.3. 2020

 

Komentarji uporabnikov
Tagi