Odgovor družbe Termit na neresnične obtožbe s strani župana Občine Moravče

Župan Občine Moravče dr. Milan Balažic je v včerajšnjem pismu, ki je bilo objavljeno na spletni strani www.domzalec.si navedel vrsto neresnic, zato v nadaljevanju podajamo pojasnila ter za razliko od župana tudi konkretne podatke, ki župana postavljajo na laž.

Kot že nič kolikokrat doslej poudarjamo, da Termit nikoli ni zakopaval strupenih in nevarnih odpadkov. Termit na območju sanacije vgrajuje sanacijske materiale, ki jih izdeluje iz inertnih in nenevarnih odpadkov. Termit sprejema zgolj inertne in nenevarne odpadke, za katera ima ustrezna okoljevarstvena dovoljenja izdana s strani ARSO. Da vgradnja sanacijskih materialov poteka ustrezno dokazujejo tudi analize bližnjega potoka Stražica, ki teče vzdolž obravnavanega območja. V sklopu analize ARSO sta bila iz potoka odvzeta dva vzorca vode in sicer gorvodno in dolvodno od Termitovih območij. V poročilu ARSO ugotavlja, da Termit s svojim delovanjem ne vpliva na kakovost vode v potoku.

Navedba, da podjetje zaradi županovih ravnanj ni več sposobno poslovati, je popolnoma lažna in izmišljena. Res je, da je Termit, zaradi lažnih obtožb, utrpel veliko gospodarsko škodo ter, da je med drugim izgubil obetajoč posel z BMW. Toda Termit v Evropi še vedno uživa velik ugled. Med Termitovimi najbolj uglednimi kupci so tudi Bosch in Brembo. Izdeluje jedra, ki se uporabljajo za izdelavo najbolj prestižnih vozil kot so Aston Martin, Ferrari in Lamborgini. Termit v tem obdobju odpira novo proizvodnjo lokacijo v Mariboru.

Nepredstavljivo nam je ravnanje župana, ki si želi, da največje podjetje v Moravčah propade. Se župan sploh zaveda, kakšna socialna bomba bi v kraju nastala? Župan je v preteklosti večkrat javno izjavil, da želi popolnoma zaustaviti delovanje družbe Termit, češ da gre za umazana in slabo plačana delovna mesta, ki jih večinoma zasedajo tujci, ki prihajajo iz Albanije, Bolgarije in Romunije. Resnica je seveda popolnoma drugačna. V Termitu je skupno zaposlenih 224 delavcev. Nihče izmed zaposlenih ni iz Albanije, Bolgarije ali Romunije. V Termitu je zaposlenih 84 delavcev iz Moravške občine. Več kot 75 % vseh zaposlenih v Termitu, prihaja iz nekdanje skupne občine Domžale. Poleg tega je popolnoma lažna županova navedba o slabo plačanih delovnih mestih. Povprečna plača v Termitu je namreč višja kot je povprečna plača v občini Moravče.

Pretreseni in šokirani smo bili, ko smo slišali kako lahkotno in popolnoma brez vsakršnih argumentov župan obtožuje Termit, za veliko število rakavih obolenj v Moravčah. Vsaka bolezen je seveda tragična in jo v Termitu globoko obžalujemo, vendar pa uradni podatki izjave župana postavljajo na laž. Tako podatki NIJZ, kot tudi Onkološkega inštituta (podatke prilagamo) kažejo, da zdravstvena slika Moravč ne odstopa bistveno od slovenskega povprečja. Še več, primeri rakavih obolenj so v Moravčah pod slovenskim povprečjem. Presojo o tem, kakšna je morala nekoga, ki za svojo promocijo zlorablja tako hude stvari kot so bolezni, pa prepuščamo vsakemu posamezniku.

Da se župan očitno zaveda, da izgublja svoj boj proti Termitu, dokazuje tudi njegova vedno bolj agresivna, žaljiva in nizkotna komunikacija do vseh drugače mislečih. Nima ustreznih argumentov. Strokovne analize, ki naj bi potrjevale nevarno delovanje Termita ne obstajajo. Resnica je, da Termit redno opravlja ves predpisan okoljski monitoring in vsi rezultati do sedaj opravljenih meritev so v zakonsko dovoljenih mejah.

Z lepimi pozdravi,

Vodstvo družbe Termit, d.d.

Priloge:

 

Komentarji uporabnikov
Tagi