Objavljamo pojasnilo zakaj je zaradi del prišlo do popolne zapore mostu Repovž v Domžalah

Konec prejšnjega meseca se je pričela obnova voziščne konstrukcije na mostu čez Kamniško Bistrico na Kopališki cesti v Domžalah,  ki ga danes poznamo pod imenom most Repovž. V okviru sanacijskih del bo izvedena sanacija betonov prekladne konstrukcije, hidroizolacija, zamenjava voziščne konstrukcije na objektu z navezavo na niveleto vozišča na priključnih nasipih ter odstranitev asfaltnih dilatacij. Zaradi del je prišlo do popolne zapore mostu, kar marsikateremu vozniku ni po godu, saj morajo zaradi tega uporabiti obvoze, kar v praksi pomeni, malo daljšo pot. Marsikdo se tudi sprašuje, zakaj je most popolnoma zaprt, saj dela potekajo po posameznih fazah, ob tem pa na enkrat tudi ni videti veliko delavcev na samem gradbišču.

Podjetje SANING, sanacije in gradnja objektov d.o.o., iz Kranja je z deli na objektu pričelo dne 27.06.2016 s postavitvijo polne prometne zapore in pričetkom rušitvenih del. Na Občini Domžale so v zvezi z deli povedali, da projekt sanacije v grobem zajema: porušitev asfaltnih plasti, odstranitev obstoječih slojev nad konstrukcijo mostne plošče, reprofilacijo mostne plošče za potrebe izvedbe hidroizolacije, porušitev obstoječih dilatacij ter povezavo mostne plošče s prehodnimi ploščami, preklop hidroizolacije pod hodniki z novo mostno hidroizolacijo, prilagoditev mostnih izlivnikov, vgradnjo cevk za pronicajočo vodo, izvedbo nove mostne hidroizolacije, asfaltiranje, izvedbo horizontalne in vertikalne prometne signalizacije, tlakovanje obrob z granitnimi kockami ter zaščito hodnikov s hidrofobno impregnacijo.

Ker je bila izvirna projektna dokumentacija za cca. 40 let star objekt izgubljena in v fazi projektiranja ni bila na razpolago, je med samo izvedbo potrebno postopke sanacije sproti ustrezno prilagajati in usklajevati s projektantom glede na zatečeno stanje konstrukcij.

»Pri zadevni sanaciji se uporabljajo specialni sanacijski materiali, ki zahtevajo natančne pogoje za vgradnjo, kot npr.: predhodno saturiranje kontaktnih površin, izvajanje del v času izven največje pripeke sonca, večdnevno negovanje sanacijskih malt po vgradnji itd. Poleg tega uporaba polimernih materialov zahteva striktno ločeno izvedbo po posameznih fazah, kot npr.: v času injektiranja razpok z epoksidnimi smolami ni mogoče izvajati del, ki zahtevajo močenje z vodo, novoizvedeni reprofilacijski sloji se morajo ustrezno izsušiti (min. 8 dni) preden je mogoče aplicirati epoksidni prednamaz pred izvedbo hidroizolacije, itd«, pojasnjujejo na Občini Domžale.

Glede na kompleksnost sanacije starega objekta v nezavidljivem stanju ter relativno majhno dolžino mostu predmetna sanacija zahteva veliko število posameznih faz del, ki ne omogočajo hkratnega velikega števila delavcev na gradbišču, medtem, ko je vzporedno delo več faz, v večini primerov nedopustno. »Občane zaradi tega naprošamo k razumevanju, saj bo kvalitetna izvedba koristila vsem uporabnikom mostu še mnogo let«, so še povedali na Občini Domžale.

Popolna zapora mostu bo trajala predvidoma do 15. avgusta 2016.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Občina Domžale
Komentarji uporabnikov
Tagi