Občina Domžale bo zbirala ponudbe za nakup zemljišča za morebitni novi zdravstveni dom

Na Občini Domžale je v petek, 27. oktobra 2023, potekala novinarska konferenca, na kateri je županja mag. Renata Kosec skupaj s sodelavci predstavila novelacijo investicijskega projekta za obnovo kopališča Domžale, o prostorskem potencialu za umestitev zdravstvene dejavnosti v občini Domžale, dotaknila pa se je tudi prvih odzivov po uvedbi plačljivega parkiranja v središču Domžale.

Pričetek postopkov pridobivanja ponudb za nakup zemljišče, primernih za postavitev zdravstvenega doma

Kljub zastojem, ki so se zgodili pred poletjem, pri reševanju problematike širitve zdravstvenega doma, so se na Občini Domžale aktivnosti nadaljevale. Občina Domžale je v preteklih mesecih naročila Študijo o prostorskih potencialih za umestitev zdravstvene dejavnosti v občini Domžale. Kot je pojasnila županja mag. Renata Kosec, »skladno s pooblastilom Občinskega sveta Občine Domžale, nadaljujem postopke za zagotovitev prostorov za delovanje Zdravstvenega doma Domžale. Študija je bila na včerajšnji seji Občinskega sveta Občine Domžale predstavljena in obravnavana s strani svetnic in svetnikov. Sprejeli so sklep, da me pooblaščajo, da začnem s postopki pridobivanja ponudb za nakup zemljišč, primernih za postavitev zdravstvenega doma v občini Domžale.«

Študiji o prostorskih potencialih za umestitev zdravstvene dejavnosti v občini Domžale je Ljubljanski urbanistični zavod d.d. analiziral zemljišča v občini Domžale z vidika primernosti za lokacijo domžalskega zdravstvenega doma. Pripravljen je bil nabor primernih lokacij glede na dopustno namensko rabo zapisano v Občinskem prostorskem načrtu in glede na časovnico, če bi bilo potrebno namensko rabo spreminjati. V drugi fazi so bile primerne lokacije analizirane še z vidika dostopnosti do lokacije za širšo območje občin ustanoviteljic, z vidika varnostnih režimov, lastniškega stanja in konceptualne zasnove zazidave. Najprimernejše tri lokacije so bile nato analizirane  še z vidika dostopnosti do javnega prometa in avtoceste, komunalne opremljenosti in njihove lastniške strukture.

V prvi fazi je bilo identificiranih devet primernih lokacij in sicer Šaranovičeva cesta – Vir, Šaranovičeva cesta Podrečje, Ob Mlinščici, Zaboršt vzhod, Zaboršt zahod, Ob Heliosu, Ob župniji Vir, Balinišče Vir in Ob šoli – Radomlje. Dodatno so bila pregledane še lokacije, na katerih so vsa zemljišča ali pa vsaj del zemljišč v lasti Občine Domžale, in sicer lokacija za Arkadio na Viru, Šolska ulica, Mestni trg in Dom upokojencev Domžale.

V drugi fazi so bile kot najprimernejše, glede na izločitvene kriterije, izbrane lokacije Šaranovičeva cesta – Vir, Zaboršt vzhod in Ob Mlinščici. Vsa zemljišča so primerno velika, da omogočajo nadaljnji prostorski razvoj Zdravstvenega doma Domžale. Dostop do javne ceste imata urejen lokaciji Šaranovičeva cesta – Vir in Zaboršt vzhod, medtem ko sta blizu avtoceste lokaciji Zaboršt vzhod in Ob Mlinščici. Dostop do avtobusnega postajališča ima lokacija Šaranovičeva cesta – Vir, drugi dve pa imata ustrezen radij dostopa do javnega prometa. Lokaciji Šaranovičeva cesta – Vir in Zaboršt vzhod sta komunalno opremljeni, na lokaciji Šaranovičeva cesta – Vir bi bilo potrebno prestaviti plinovod. Analiza lastništva omenjenih lokacij je pokazala, da je Zaboršt vzhod zemljišče enega lastnika, lokacija Ob Mlinščici je v manjšem delu v lasti Občine Domžale, večji del pa v lasti pravne osebe, na območju lokacije Šaranovičeva cesta – Vir pa je sedem parcel v lasti osemnajstih fizičnih oseb.

Glede na opravljeno študijo Ljubljanskega urbanističnega inštituta in pooblastilo Občinskega sveta bodo na Občini Domžale pripravili javno povabilo ne le za predlagane tri lokacije, temveč tudi za druge morebitne ponudnike. Za morebitno prejete ponudbe za zemljišča, ki niso bila zajeta v prvotni študiji, bo naknadno opravljena študija primernosti. Priporočila oz. izsledke študije bo nato ponovno obravnaval Občinski svet Občine Domžale.

Kot je poudarila županja Občine Domžale mag. Renata Kosec, gre samo za pridobivanje ponudb za nakup zemljišča in ne za dejanski nakup zemljišča: »Ne gre niti za opustitev možnosti gradnje prizidka k obstoječemu objektu Zdravstvenega doma Domžale Torej, na seji svetnice in svetniki niso odločali o gradnji novega objekta na novi lokaciji, temveč samo o pridobivanju ponudb za nakup zemljišč, primernih za umestitev zdravstvenega doma v občini Domžale. O vsem bodo svetnice in svetniki seznanjeni in bodo tudi odločali o vseh nadaljnjih korakih.«

O ostalih temah, o katerih je na novinarski konferenci spregovorila županja, pa si boste več na našem portalu lahko prebrali v prihodnjih dneh.

Miha Ulčar; Foto, video: Miro Pivar

 

Tagi