Občani vse bolj ozaveščeni in ogorčeni nad improviziranimi odlagališči kosovnih odpadkov

Verjetno se mnogi veselijo in nestrpno pričakujejo trenutek, ko bodo lahko začeli z večjimi ali manjšimi adaptacijami. Od tega, da bodo morebiti v celoti obnovili kopalnico, kuhinjo ali dnevno sobo, do tega, da bodo morda samo zamenjali posamezne elemente ali določeno pohištvo. Pohištvo, ki so se ga naveličali ali je že dotrajano, bodo tako nadomestili z novim, modernejšim in za domačimi zidovi zadihali drugače. Mnogi pa so bili zaradi nedavnih poplav prisiljeni prenoviti stanovanje. Ne glede na razlog adaptacij ali renovacij, med, predvsem pa po zaključku del nastanejo tudi določeni kosovni odpadki, ki so v gospodinjstvih kaj kmalu v napoto.

Za odvoz zbranih kosovnih odpadkov večkrat letno poskrbijo za to pristojne službe, ki glede na potrebe občanov organizirajo odvoz odpadkov iz gospodinjstev v vnaprej določenih terminih. Seveda pa imajo občani možnost, da lahko kadarkoli brezplačno predajo kosovne odpadke tudi v različnih Centrih za ravnanje z odpadki, ki so določeni za posamezne občine širom Slovenije. Javno komunalno podjetje Prodnik na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče kosovne odpadke odvaža dvakrat na leto, uporabniki pa jih lahko kadarkoli brezplačno predajo tudi v Centru za ravnanje z odpadki Dob.

Verjetno ni skrivnost, da se na zbirnem kupu pogosto najde še veliko uporabnih ali precej dobro ohranjenih stvari, kot so med drugim lahko tudi kosi pohištva, bele tehnike, športni pripomočki, kolesa za otroke in še mnogo drugega. Najdejo pa se tudi odpadki, ki na tovrstne lokacije vsekakor ne sodijo, vendar so jih tja odložili posamezniki z izjemno močno razvitim občutkom za lastne potrebe in precej manj razvitim zanimanjem za varovanje okolja in drugih.

Obiskali smo strokovnjake Javnega komunalnega podjetja Prodnik, ki občane na položnicah redno obvešča o terminih kosovnih odvozov iz gospodinjstev, saj nas je zanimalo, koliko zares dotrajanih in resnično ne več uporabnih kosov pohištva ter druge »krame« najde mesto na kosovnih odvozih, ki jih organizirajo? Ali so »kosovci« na prevzemnih mestih postali priljubljen kraj, kamor tudi občani iz sosednjih občin kdaj pa kdaj na že obstoječ kup prinesejo tudi kakšen svoj kos in tako povečajo volumen predvidenega kosovnega odvoza?

Ali se občani odzivajo na napovedane datume odvoza kosovnih odpadkov? Kakšne količine kosovnih odpadkov zberete v okviru odvoza?

Občani se izjemno dobro odzivajo na napovedane odvoze kosovnih odpadkov in večina uporabnikov to storitev redno koristi. V lanskem letu je bilo zbrani skoraj 2000 ton kosovnih odpadkov na območju petih občin, v katerih izvajamo javno službo ravnanja z odpadki.

V večjih krajih je morebiti lažje kot v manjših, pa vendarle verjamem, da se to dogaja nekako povsod. Ko posamezniki nekje v bližini zabojnikov ali na kakšnem drugem, skrbno izbranem mestu “nonšalantno” odložijo kakšen odslužen kos pohištva. Dejanje kaj kmalu posnamejo drugi, misleč, da gre za bližajoči se kosovni odvoz, o kateremu pa nihče uradno ničesar ne ve. Pojav sicer lahko poskušamo razložiti, malo manj ga razumeti ter sprejeti. Vsekakor pa to ne pomeni, da ga odobravamo.

Gre za nekakšno verižno reakcijo in mnenje, da bo že nekdo poskrbel za odvoz teh odpadkov in čiščenje okolice. Vendar tako z eno samo neodgovorno potezo nastanejo divja odlagališča, tudi znotraj naselij, kar razumljivo razburi okoliške prebivalce, poleg tega pa je takšno početje škodljivo za okolje. Nepravilno odlaganje odpadkov ni odvisno od velikosti kraja, ampak od ozaveščenosti prebivalcev, od tega, v kolikšni meri prebivalci želijo poskrbeti za lokalno okolje, od pripadnost lokalni skupnosti.

Možnosti za pravilno odlaganje odpadkov na našem območju je veliko in prav je, da vsak poskrbi za odpadke, ki jih povzroči. Tudi zato imajo naši uporabniki datuma odvoza kosovnih odpadkov z njihovega naslova v tekočem letu ves čas navedena na računu za komunalne storitve, da ju lahko kadarkoli preverijo. Hkrati uporabnike skušamo čim bolj ozavestiti, da kosovne odpadke kadarkoli brezplačno lahko predajo v Centru za ravnanje z odpadki Dob, kjer lahko brezplačno predajo tudi druge ločene frakcije iz gospodinjstev.

Poleg določenih kosov odpadkov, ki na kosovni odvoz vsekakor ne sodijo, nastane težava tudi pri končni količini odpadkov, ki pričaka delavce na določen dan odvoza. Zbrane količine so lahko tudi onkraj predvidenih. Ali gre za pogost pojav, najsibodi govorimo v prevelikih ali premajhnih količinah glede na pričakovanja?

Nihanje količin ni problem, če so odpadki pravilno pripravljeni na prevzem, saj je sistem organiziran tako, da se sproti prilagaja. Zaradi nepredvidenih večjih količin odpadkov se odvoz sicer lahko zamakne za kakšen dan, vendar zaradi fleksibilne organizacije delovnih procesov do večjih zamud ne prihaja.

Do težav pa seveda prihaja, ko se odpadke odlaga na nepričakovanih mestih, izven urnikov odvoza, na krajih, ki temu niso namenjeni in nastane divje odlagališče. Na tem mestu poudarjamo, da morajo uporabniki kosovne odpadke za odvoz pripraviti na mesto, kamor običajno za praznjenje postavijo zabojnike za odpadke, največ en dan pred napovedanim odvozom in najkasneje do 5. ure zjutraj na dan odvoza.

Opažamo, da je večina uporabnikov že zelo ozaveščenih, se pa kljub temu med pripravljenimi odpadki dokaj redno pojavljajo gradbeni in nevarni odpadki, ki ne spadajo med kosovne odpadke. Odpadkov, ki ne spadajo med kosovne, ne bomo odpeljali in mora zanje pravilno poskrbeti uporabnik.

Gradbene odpadke se lahko preda v Centru za ravnanje z odpadki Dob v skladu z veljavnim cenikom, saj gre za odpadke, ki ne spadajo v okvir izvajanja javne službe, nevarne pa se preda v okviru javne službe in se ob predaji ne zaračuna ničesar. S takšnimi odpadki je namreč treba ravnati posebej pazljivo in jih ekipe, ki odvažajo kosovne odpadke, ne smejo prevzeti.

Ne glede na to, ali gre za odsluženo ali morebiti še delujočo belo tehniko, pri čemer imam v mislih predvsem klima naprave, hladilnike in skrinje, ki se znajdejo na kupu, verjamem, da pritegnejo precejšnje zanimanje. Poleg razdejanja, ki nastane po njihovi improvizirani in nestrokovni demontaži s strani neznancev in to kar na licu mesta, je pomislek, ki ga imam, vezan predvsem na nevarnost tovrstnega početja, saj govorimo o izpustu določenih plinov, ki se sproščajo v okolje in niti niso tako zelo nedolžni.

Razstavljanje odpadkov na prevzemnih mestih in povzročanje razdejanja seveda ni primerno. Temu se sicer uporabniki kolikor toliko lahko izognejo, če odpadkov na prevzemno mesto ne nastavijo prekmalu (da so odpadki na prevzemnem mestu res šele večer pred odvozom oz. zgodaj zjutraj na dan odvoza) in če so pripravljeni tam, kjer morajo biti, torej na mestu, kamor običajno postavijo zabojnike za praznjenje.

Ne glede na spreminjajoče se navade, ki so posledica tudi večje ozaveščenosti in trajnostne usmeritve ljudi, kaj je tisto, kar vas izjemno veseli, ko govorimo o odvozu kosovnih odpadkov?

Za urejeno in čisto okolje ni dovolj le dobro organizirana služba odvoza odpadkov, ampak tudi družbeno odgovorni prebivalci. Z veseljem opažamo, da je večina naših uporabnikov res ozaveščenih in da se držijo navodil glede ločevanja in zbiranja odpadkov. Tudi Center za ravnanje z odpadki Dob je vse bolj obiskan.

Žal pa zaradi manjšega odstotka posameznikov še vedno nastajajo posamezna manjša divja odlagališča in takšna odstopanja moramo skupaj preprečiti. K temu lahko veliko pripomorejo družbeno odgovorni prebivalci, ki v primeru nepravilnega odlaganja na to kršitelja opozorijo, v kolikor ga opazijo pri delu, ali pa o tem obvestijo občinski inšpektorat, ki je pristojen za ukrepanje v takšnem primeru.

Razpredelnica kosovnih odpadkov – kaj spada med kosovne odpadke iz gospodinjstev?

V kolikor ste se znašli v dilemi ali morda niste najbolj prepričani, kam sodijo odpadki, ki so nastali po adaptaciji stanovanja, morda hiše, ali pri pospravljanju garaže, kleti, prilagamo razpredelnico, kjer lahko preverite.

Avtor: Petra Petravič; Foto: Petra Petravič

Preverite datum odvoza kosovnih odpadkov na vašem računu za komunalne storitve

 

 

Tagi