Nove sanitarije na glavnem domžalskem pokopališču

Največje pokopališče v Domžalah, imenovano pokopališče Žale ali Pod taborom, je v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik od leta 2005. V tem času je bilo v okviru investicij Občine Domžale na tem pokopališču veliko narejenega.

Uredil se je prostor za raztros pepela pokojnikov, servisni dovoz na pokopališče in prostori za odlaganje odpadkov, ki so dobili novo podobo. V letu 2013 se je zaključila tudi gradnja dveh nadstreškov na vhodnem delu pokopališča, ki sta namenjena servisni dejavnosti. Pod vzhodnim nadstreškom so urejene sanitarije za obiskovalce pokopališča, ki so odprte vse dni v letu med 8. in 18. uro. Pod zahodno nadstrešnico je urejena prodaja sveč in cvetja.

Komentarji uporabnikov
Tagi