Nove pridobitve za gasilce v Osrednji Sloveniji

Zavarovalnica Triglav v sklopu 10. akcije »Za boljši jutri« podprla pet gasilskih društev v Osrednji Sloveniji

V Zavarovalnici Triglav so v sklopu tradicionalne novoletne akcije »Za boljši jutri« že desetič zapored podprli preventivne projekte po vsej Sloveniji. Ob koncu letošnjega leta so v okviru ljubljanske območne enote del svojih sredstev podarili petim prostovoljnim gasilskim društvom, in sicer za obnovo gasilske opreme in nakup defibrilatorjev.

V Prostovoljnem gasilskem društvu Rovte bodo s sredstvi, ki so jih prejeli v sklopu preventivne akcije »Za boljši jutri«, kupili dva kompleta izolirnega dihalnega aparata in reševalno masko. Popolnitev opreme bo doprinesla h kakovostnemu posredovanju na intervencijah v njihovem požarnem okolišu in okolišu dveh sosednjih gasilskih društev, ki jima po načrtu aktiviranja priskočijo na pomoč pri vsakem požaru, ter tudi pri gašenju večjih požarov na območju Logatca.

V Prostovoljnem gasilskem društvu Hrib-Loški Potok bodo s pomočjo sredstev v okviru akcije »Za boljši jutri« kupili zaščitno varovalno opremo za tehnične intervencije, ki bo prispevala k večji varnosti operativnih gasilcev ob izvajanju nalog zaščite in reševanja, kar je doprinos za celotno lokalno skupnost. V Prostovoljnem gasilskem društvu Zaklanec bodo sredstva namenili nakupu generatorja z opremo, ki bo predvsem za občane Horjula in prebivalce okoliških naselij pomemben doprinos v primeru izpada elektrike. Medtem bodo v Prostovoljnem gasilskem društvu Sela pri Kamniku kupili potopno črpalko s cevmi, s katero bodo izboljšali intervencijsko moč ob poplavah in drugih nesrečah s tekočinami.

Gasilci Prostovoljnega društva Vrh pri Višnji Gori bodo sredstva namenili nakupu defibrilatorjev z omaricami, ki bodo prispevali k večji varnosti prebivalcev in obiskovalcev Leskovške planote. Več javno dostopnih defibrilatorjev prebivalcem omogoča večjo motivacijo za izpopolnjevanje temeljnih postopkov oživljanja in tako zmanjšuje strah pred ukrepanjem, ko je ogroženo življenje.

Podprli že več kot 250 preventivnih projektov

Tradicionalna akcija »Za boljši jutri« pod okriljem Zavarovalnice Triglav poteka že deseto leto zapored, z njo pa so doslej podprli že več kot 250 preventivnih projektov na področju zdravstva, socialnega varstva, civilne zaščite, poplavne in prometne varnosti, od tega letos 25. Vodilna slovenska zavarovalnica z omenjeno preventivno akcijo uresničuje tudi svoje poslanstvo, to je ustvarjanje varnejše prihodnosti. Pri tem se zaveda pomena povezanosti z lokalnimi skupnostmi, ki lahko najbolj prepoznajo klic na pomoč in potrebe v svojih krajih.

Miha Ulčar

 

Tagi