Na Mednarodni dan človeške solidarnosti v občini Domžale, v občini srčnih ljudi, o pomoči in sprejemanju raznolikosti

Združeni narodi so z namenom spodbujanja kulture solidarnosti razglasili 20. december za Mednarodni dan človeške solidarnosti. Svetovni dan, s katerim so želeli leta 2005 opozoriti politiko, druge humanitarne organizacije in civilno družbo, da je, če želimo ohraniti svet, potrebno praznovati enotnost v raznolikosti, da potrebujemo več človeške solidarnosti. V letu 2021 je sporočilo mednarodnega dneva človeške solidarnosti še vedno zelo živo in vse bolj aktualno. Mag. Renata Kosec, podžupanja Občine Domžale, je opozorila: »Občina Domžale je občina srčnih ljudi. To smo dokazali med razglašeno epidemijo in to dokazujemo vsak dan posebej tudi danes. Prav zato bomo še naprej promovirali solidarnost in povezovanje, skupaj smo močni, skupaj smo nepremagljivi.«

Slovar slovenskega knjižnega jezika izraz solidarnost razloži kot podpiranje, odobravanje ravnanja in  mnenja; pripravljenost za medsebojno pomoč in sodelovanje ter kot zavest skupnosti in medsebojne povezanosti posameznikov. Tudi v obrazložitvi Združenih narodov je svetovni dan povezan s spoštovanjem in sprejemanjem raznolikosti, z informiranjem javnosti o pomenu solidarnosti ter z zavezami vlad, da spoštujejo mednarodne sporazume, vse z namenom, da dosežemo trajnostni razvoj in izkoreninimo revščino. Mag. Renata Kosec je pojasnila: »V občini Domžale si prizadevamo, da bi hitro prepoznali občanke in občane, ki živijo pod pragom revščine oziroma potrebujejo humanitarno pomoč. To počnemo skupaj s Centrom za socialno delo, z Rdečim križem in Karitasom, s Centrom za mlade Domžale, Zvezo prijateljev mladine in drugimi organizacijami. Posebno pozornost pa smo v letu po epidemiji namenili tudi vzpostavitvi Center za duševno zdravljenje otrok in mladostnikov in promociji telefonskih številk, kjer so na voljo različne oblike pomoči.« Opozorila je tudi, da so pri izvajanju pomoči vsem društvom in organizacijam v veliko pomoč člani prostovoljnih gasilskih društev in civilne zaščite v občini Domžale.

V občini Domžale delujejo številne lokalne oziroma območne enote nacionalnih humanitarnih organizacij, ki jih občina podpira s prostori in finančnimi sredstvi. Mag. Renata Kosec je opozorila: »Pri svojem delu, med obiski različnih dogodkov in institucij, sem spoznala, da v naši občini zelo dobro delujejo tudi številne druge oblike pomoči. To je pomoč med bližnjimi sosedi in znotraj krajevnih skupnosti. Ko vidim aktivne posameznike, ki se največkrat ne želijo izpostaviti, sem še bolj prepričana, da smo občina srčnih ljudi in da je to vredno izpostaviti.«

V letu 2020 in 2021 pa je ob mednarodnem dnevu človeške solidarnosti postalo zelo pomembno spoštovanje in sprejemanje drugačnih, saj je epidemija covid-19 družbo, lahko rečemo tudi družine, zelo razdelila. Ne samo zaradi hitrih, nepričakovanih sprememb, ki so zarezale v medčloveške odnose in materialna sredstva za preživetje, ampak tudi zaradi različnih mnenj o sprejemanju virusa in cepiva, različnih stališčih do spoštovanja ukrepov in do drugih tem. To lahko za marsikaterega človeka, predvsem za duševno manj stabilne posameznike, v današnji, negotovi sedanjosti in prihodnosti predstavlja čustven pritisk. Mag. Renata Kosec, podžupanja občine Domžale, je pojasnila: »Občina Domžale se zaveda, da se v današnji družbi vzpostavljajo povsem nova razmerja, ne samo pri pridobivanju materialnih sredstev oziroma zagotavljanju sredstev za preživetje, ampak tudi na drugih nivojih našega delovanja. Prav zato je solidarnost, pomoč sočloveku in medsebojna povezanosti posameznikov, še bolj pomembna kot kadarkoli prej.« Občina je v sodelovanju z Zdravstvenim domom Domžale v letu 2021 zagotovila dodatne prostore, da je poleg Ambulante za psihiatrijo zaživel tudi Center za duševno zdravljenje otrok in mladostnikov. Na spletni strani domzalezamlade.si v rubriki zdravje pa so objavljene tudi telefonske številke, kjer lahko otroci in mladostniki pa tudi drugi dobijo različne nasvete oziroma različne oblike pomoči 24 ur na dan.

Mag. Renata Kosec, podžupanja Občine Domžale, je ob tem povedala: »V občini Domžale pomemben segment človeške solidarnosti predstavlja tudi medgeneracijsko sodelovanje, ki poteka tako v okviru številnih društev, Centra za mlade Domžale ter drugih organizacij v občini.« Zaključila pa z besedami: »Povezovanje in sodelovanje na lokalni ravni ima poseben pomen, saj smo vsak dan v stiku in najlažje prepoznamo ljudi v stiski. Solidarnost je še posebej pomembna za občanke in občane, ki so bili v obdobju pred epidemijo samozadostni in ne poznajo sistemov pomoči oziroma se sami ne oglasijo. Kot družba je naša odgovornost, da jim ponudimo pomoč. Vesela smo, da v naši občini lahko pomagamo in da posamezniki potrebno pomoč tudi sprejmejo. Seveda pa si vsi skupaj kot družba prizadevamo za napredek in za trajnostni razvoj, zato mladim iz socialno šibkih družin ponujamo štipendije, štipendije so razpisane tudi za nadarjene dijake in študente.«

Avtor: Občina Domžale

 

Tagi