Na Levčevi ulici v Mengšu izvedena nujna obnova vodovoda, vodovodnih priključkov in kanalizacije

Občina Mengeš je po zaključeni obnovi vodovoda in kanalizacije na Glavarjevi ulici z upravljavcem gospodarske javne infrastrukture, JKP Prodnik, ugotovila, da je nujna tudi obnova vodovoda, vodovodnih priključkov in kanalizacije v delu Levčeve ulice. V sklopu vodovodnih in kanalizacijskih investicijsko vzdrževalnih del (330 metrov sekundarnega vodovoda in 13 hišnih priključkov, od tega 5 za večstanovanjske stavbe) je bila na Levčevi ulici v dolžini 250 metrov izvedena tudi obnova cestišča in zamenjava dotrajanih robnikov z zaključnim asfaltiranjem po celotni širini vozišča.

V skladu s potrebami in planom vzdrževalnih del vodovodnega in kanalizacijskega omrežja se z deli na Glavarjevi ulici in Levčevi cesti nadaljuje zamenjava dotrajanih vodovodov. Vsa investicijsko vzdrževalna dela se izvajajo v sodelovanju z upravljavcem gospodarske javne infrastrukture Javnega komunalnega podjetja Prodnik.

Vzdrževalno investicijska dela se izvajajo predvsem z namenom zagotavljanja nemotene oskrbe prebivalstva s čisto pitno vodo in zmanjšanjem izgub na vodovodnem sistemu. Za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo in ustrezno urejenega odvajanja komunalne odpadne vode je ključnega pomena prav redno investicijsko vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. V okviru del se dotrajana omrežja obnavljajo z novimi, bolj vzdržljivimi, varnimi in okolju prijaznimi materiali, obenem pa se ustrezno urejajo tudi obstoječi hišni priključki.

Avtorica: Tina Drolc/Občina Mengeš

 

Tagi