Na Dobenu s prenovljenim in novim vodohranom do boljše oskrbe s pitno vodo

Občina Mengeš je v letu 2020 pristopila k posodobitvi starega in gradnji novega vodohrana na Dobenu, z namenom izboljšanja oskrbe s pitno vodo in požarne varnosti na območju. Projekt, ki se je zaključil v septembru, je na otvoritvi predstavil Franc Jerič, župan Občine Mengeš: “Občina Mengeš se je za obnovo obstoječega in izgradnjo dodatnega vodohrana odločila, ker se število prebivalcev na področju Dobena iz leto v leto povečuje. S povečanjem rezervoarskih kapacitet bo oskrba s pitno vodo na območju Dobena bistveno bolj zanesljiva.”

Najprej je vse prisotne pozdravil Franc Jerič, župan občine Mengeš, in spregovoril o pomenu vode ter podal nekaj ključnih informacij o projektu: “Vodohran Dobeno se oskrbuje z vodo preko prečrpališča Jablje (vodni vir M-1 Mengeš – Žeček) in napaja 159 odjemnih mest. Ocenjujemo, da z vodo oskrbuje okoli 300 prebivalcev. Za požarno varnost pa je na vodovodnem sistemu 20 hidrantov. Vrednost celotne investicije je 250.000 eurov.”

Marko Fatur, direktor Javnega komunalnega podjetja Prodnik, je izpostavil kvaliteto vode v vseh vrtinah na Mengeškem polju, iz katerih se oskrbuje tudi Dobeno: »Voda na vodnih virih za Dobeno je odlične kakovosti, z obnovo vodohrana pa se je povečala tudi zanesljivost vodooskrbe na tem območju. Na Dobenu se je namreč pokazala potreba tako po obnovi vodovodnega sistema kot po razširitvi sistema, zato je Občina Mengeš pristopila k obnovi obstoječega vodohrana in izgradnji dodatnega.« Dodal je še, da sta oba vodohrana daljinsko vodena, kar omogoča stalen nadzor nad delovanjem in hitro ukrepanje v primeru težav.

Marko Kocjančič, vodja tehnično investicijskega sektorja podjetja Prodnik, pa je podal nekaj tehničnih informacij: “Poleg obstoječega 50 m3 se je zgradil novi (50m3) vodohran, tako da je skupna kapaciteta za potrebe Dobena sedaj 100 m3. Hkrati z gradnjo novega je bila izvedena tudi obnova obstoječega, tako gradbeno kot inštalacijsko, za oba pa se je predelal sistem krmiljena in daljinskega nadzora, kar skupaj z večjo kapaciteto pomeni še večjo zanesljivost vodooskrbe Dobena in hkrati tudi izboljšano požarno varnost naselja. Vodohran se polni iz črpališča Jablje, kjer je delovanje črpalk urejeno glede na potreben nivo vode v vodohranu Dobeno, pri čemer je gladina vode v vodni celici novega vodohrana na enaki višini kot v obstoječem vodohranu, na enaki višini je urejen tudi odtok iz vodohrana. Iz vodohrana Dobeno je urejen tudi odvzem vode za planinski dom in TK oddajnik na Rašici.”

Franc Vehovec, predsednik Vaškega odbora Dobeno, je izpostavil: “Nov in obnovljen vodohran predstavljata veliko sigurnost za oskrbo s pitno vodo na Dobenu. Pričakujemo, da se bo sedaj obnovilo vodovod, ki je dotrajan. Rečem pa lahko, da je kvaliteta življenja na Dobenem vsak da večja.”

Otvoritev je zaključila Frančiška Hunjet, predsednica turističnega društva Dobeno, ki je spregovorila nekaj besed o pomenu vode in še dodatno popestrila vzdušje s čudovito pesmico o vodi.

Kaplja vode mi je lica ohladila.
Kaplja vode mi je žejo pogasila.
Kaplja vode je moje telo nahranila.
Kaplja vode je moje rože zalila.
Kapli vode je čebela popila.
Kaplja vode z neba, za vse do darila.
Brez njih bi življenja ugasila In bi zemljo puščava prekrila.

Zaključila pa je s prošnjo odgovornim za Dobensko vodo: “Naj ne bo važna samo kvantiteta, ampak predvsem in vedno kvaliteta.”

V letu 2019 je Občina Mengeš pričela z izdelavo projektne dokumentacije »Rekonstrukcija obstoječega VH Dobeno in gradnja novega VH 50m3«. Projekt je bil razdeljen v dva dela, v prvo, ki je vključevala zemeljska in gradbeno obrtniška dela, in drugo fazo, ki je vključevala izvedbo strojnih in elektro instalacij ter obnovo obstoječe celice. Občina Mengeš je pridobila gradbeno dovoljenje v letu 2020. Po izbiri najugodnejšega izvajalca del je Občina Mengeš konec leta 2020 pristopila k prvi fazi rekonstrukcije starega in izgradnji novega vodohrana, v mesecu aprilu 2021 pa se je začela druga faza. V drugi fazi je bila izvedena tudi telemetrija in objekt je sedaj vključen v center vodenja, vzpostavljen je sodoben sistem daljinskega upravljanja in krmiljenja.

Projekt rekonstrukcije starega in izgradnjo novega vodohrana se je zaključil s celostno zunanjo ureditev. Vodohran se nahaja ob zelo obiskani planinski poti na Rašico, zato urejenost objekta pomembno vpliva na celovito podobo javnih površin v občini.

Franc Jerič, župan občine Mengeš, je pojasnil: “Prenovljen in razširjen vodohran Dobeno bo omogočil bolj zanesljivo oskrbo s pitno vodo tudi v terminih največje porabe vode in ustrezno požarno rezervo na območju Dobena.”

Avtor: Občina Mengeš; Foto: Občina Mengeš

Tagi