Kamal Izidor Shaker – Mladi! Modro na volitve!

Domžalčan Kamal Izidor Shaker, ki na letošnjih predčasnih državnozborskih volitvah kandidira na listi SMC – Stranki Mira Cerarja, je kljub svoji mladosti poln izkušenj, saj se že vrsto let aktivno udejstvuje v številnih mladinskih organizacijah, ki delujejo na lokalnem in nacionalnem nivoju. Po njegovih dosedanjih izkušnjah, ki jih imel v mladinskih organizacijah, glas mladih ni bil dovolj slišan, zato si bo v prvi vrsti zavzemal, da se v Državnem zboru vzpostavijo primerni pogoji, da bo glas mladih slišan.

Kamal Izidor Shaker, je rojen leta 1982 v Ljubljani in živi v Domžalah. Šolal se je v Osnovni šoli Slavka Šlandra (zdaj OŠ Domžale). Svoja srednješolska leta je preživljal v Kamniku na Srednješolskem centru Rudolfa Maistra Kamnik in zaključil jezikovni gimnazijski program. Na občinski ravni je v lokalni študentski organizaciji začel izvajati manjše kulturne projekte nato pa tudi večje koncerte in (po)letne festivale. Ob tem pa ga je splet okoliščin pripeljal na nacionalno študentsko organizacijo in sicer Zvezo študentskih klubov Slovenije, ki jo je dve leti tudi vodil.

Od tu izhaja tudi njegovo navdušenje za politiko, kjer je imel z njo prvi bolj resen stik. V prave mladinsko politične vode pa je zaplaval, ko so ga različne mladinske organizacije izvolile za predsednika Mladinskega sveta Slovenije, ki ga je vodil dva mandata (štiri leta). Tu je imel možnost in priložnost dodobra spoznati delovanje sistema javne uprave.Z lokalno politiko pa se srečal leta 2010, ko so ga občanke in občani izvolili za svetnika Občinskega sveta Občine Domžale, kjer še vedno deluje. Poleg poslovno – politične poti pa se je v mladosti aktivno ukvarjal z različnimi športi in taborništvom.

V lokalnem okolju se kot občinski svetnik zavzema za dobre projekte in preko prostovoljnih aktivnosti podpira projekte društev, iniciativnih skupin in posameznikov v občini ter s tem skuša pripomoči k razvoju lokalne skupnosti.

Kamal Izidor Shaker si bo v prvi vrsti zavzemal, da bo v Državnem zboru glas mladih slišan.

Za kandidaturo se je odločil, ker meni, da je potrebno opustiti stare vzorce vodenja države in se posvetiti prihodnosti ter prihodnjim generacijam. Svoje dosedanje izkušnje tako iz lokalnega, kot nacionalnega okolja lahko prenese na nacionalno politično raven in s tem poda svoj prispevek k razvoju naše države. Po njegovem prepričanju, lahko novi, neobremenjeni obrazi modro odločajo o prihodnosti in razvoju Slovenije.

Kamal pravi, da bo v primeru izvolitve v Državni zbor zasledoval prednostna področja, ki si jih je kot kandidat zastavil in sicer predvsem s problematiko mladih in generacij, ki še prihajajo. Glede na njegove dosedanje izkušnje bi bilo potrebno ustvariti primerne pogoje za doseganje čim večje avtonomije, predvsem na področju izobraževanja, zaposlovanja in stanovanjske problematike.

V 11. Volilnem okraju (Domžale, Trzin, Mengeš) kjer Kamal kandidira zaznava problem v črpanju evropskih sredstev, saj lokalne skupnosti v tem okraju spadajo v osrednjo slovensko regijo in eno izmed najbolj razvitih regij, kar jih na neki točki ovira pri črpanju sredstev iz evropskih skladov. Po njegovem mnenju je potrebno vzpostaviti mehanizme za učinkovitejše in transparentno črpanje le teh. Prav tako je potrebno občinam zagotoviti podporo pri uresničevanju zastavljenih strateških projektov.

Njegovo geslo in cilj, ki ga bo zasledoval ob morebitni izvolitvi bo: Novi obrazi, modra politika, boljša Slovenija!

Podprete ga lahko 13. julija 2014, tako da obkrožite številko 4!

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov