Kam s smetmi?

Ni dvoma, da smo civilizacija hitrega tehnološkega razvoja in smeti. Potrošništvo, ki ga je korona malo zajezila, je še vedno glavni vzrok nastajanja smeti. Pomislimo, koliko embalaže kupimo ob izdelku, ker vse mora biti lično in higienično, predvsem privlačno in izstopajoče na trgovski polici! Ne vem, koliko ima higiena sploh opraviti s toliko plastike v katero je zavit že vsak izdelek, ker smo prejšnje generacije brez nje čisto lepo shajali. Zato okoljevarstveniki svarijo, da, če želimo zmanjšati količino smeti, bodimo pozorni že pri nakupu in pomislimo, ali nam embalaža res toliko pomeni ter če jo že kupimo, kako jo lahko večkrat uporabimo.

Prihaja pomlad in je to znova čas, ko lahko prevetrimo naše omare, kleti in garaže. Bliža se tudi čas odvoza kosovnega materiala, ki ga opravlja podjetje Prodnik, zato ni odveč, če tukaj opozorimo na vlogo Centra za ravnanje z odpadki Dob. Ta leži v gričevju Malenski boršt, 2 km južno od naselja Dob. Dostop je urejen po cesti mimo naselja Dob v smeri Gorjuše.

Kaj v Centru za ravnanje z odpadki oddamo brez doplačila, kaj se pa plačuje?

Uporabniki lahko v Centru za ravnanje z odpadki oddamo ločeno zbrane odpadke, ki so vključeni v sistem javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki:

  • papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
  • steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
  • plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
  • odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
  • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
  • oblačila in ostali tekstil,
  • nevarne odpadke iz gospodinjstev (jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila in smole, detergente, baterije in akumulatorje…),
  • odpadno električno in elektronsko opremo (TV aparate, mikrovalovne pečice, telefone, računalnike …),
  • kosovne odpadke (štedilniki, hladilniki, pralni stroji, pohištvo, kopalniška oprema, preproge, vzmetnice …).
Uporabniki lahko v Centru za ravnanje z odpadki oddamo ločeno zbrane odpadke, ki so vključeni v sistem javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Prevzem zgoraj naštetih odpadkov je uporabnikom zaračunan v sklopu izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, kar pomeni, da te vrste odpadkov uporabniku ob dovozu v center ne bodo posebej zaračunane. Prav tako lahko vsi tisti uporabniki, ki imajo doma rjavi zabojnik, v centru brez doplačila oddajo občasno povečane količine zelenega odreza.

Kako pa je z gradbenim materialom, ki se včasih odlaga v grape in potoke, čeprav je znano, da azbestni materiali škodijo naravi in človeku? Pripeljani gradbeni odpadki in odpadki, ki vsebujejo azbest, se obračunajo po veljavnem ceniku. Cenik je objavljen ob vhodu v center in na spletni strani podjetja Prodnik. Odpadki, ki jih smetarska vozila in uporabniki pripeljejo v Center, so tam le krajši čas, saj jih redno prevzemajo pooblaščeni prevzemniki posameznih vrst odpadkov.

Ob obisku centra bodite pozorni na pravila obnašanja v času Covid-a.

Center za ravnanje z odpadki Dob se nahaja v gričevju Malenski boršt, 2 km južno od naselja Dob. Dostop je urejen po cesti mimo naselja Dob v smeri Gorjuše.

Delovni čas Centra za ravnanje z odpadki Dob

1. november – 31. marec (zimski termin)

Delovni čas

Ponedeljek – petek

14.00 – 18.00

Sobota

8.00 – 18.00

1. april – 31. oktober (poletni termin)

Ponedeljek – petek

14.00 – 20.00

Sobota

8.00 – 18.00

Več informacij najdete na spletni strani Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o.

Dostop na Center za ravnanje z odpadki Dob pelje mimo vhodne in izhodne rampe s tehtnico.

Kaj se zgodi z zbranim odpadom v centru Dob?

Vse ločeno zbrane odpadke prevzamejo različni prevzemniki, ki so pooblaščeni za prevzem posameznih vrst odpadkov in imajo za to vsa ustrezna dovoljenja. Večina odpadkov, ki jih zberejo ločeno, se vrne v ponovno predelavo. Na primer ločeno zbrano embalažo prevzamejo pooblaščena podjetja, ki embalažo najprej razvrstijo glede na material (tetrapake, pločevinke, plastenke, vrečke itn.), nato pa jo predajo v ponovno predelavo. V ponovno predelavo se vrneta tudi papir in steklo, iz česar naredijo nove papirnate in steklene izdelke. Ločeno zbrane biološke odpadke se preda v kompostarno, kjer so predelani v kompost. Prav tako se preda v nadaljnjo predelavo tudi vse ostale odpadke.

Ločeno zbrane biološke odpadke se preda v kompostarno, kjer so predelani v kompost.

Sezonski odvozi kosovnega materiala in nevarnih odpadkov

Za odvoz večjih količin materiala potrebujemo prikolico in kljuko (!), kar je ovira za posamezen odvoz. Zato je koristno, da Prodnik organizira odvoz kosovnega materiala jeseni in spomladi in da je ta odvoz za občane brezplačen, oziroma je že vračunan v komunalne stroške. Odvzem baterij je zdaj veliko bolj organiziran, saj ima marsikatera trgovina prostor, kamor jih lahko oddamo. Tako je tudi z zdravili, ki ne sodijo v mešane smeti, temveč jih je možno oddati v lekarne ali po novem tudi v Sanolaborjeve trgovine (brez embalaže).

Najbolj nerodno je zbirati odpadno olje iz gospodinjstva – za večje količine tega doma ni prostora in bi bilo bolj priročno, če bi ga lahko oddali na bencinskih črpalkah, saj je to olje surovina za bio gorivo. Z odpiranjem tovrstnih zbiralnikov na črpalkah bi se zbiranje odpadnega gospodinjskega olja zagotovo bolj obneslo.

Center ponovne uporabe CPU- Ljubljana

Za tiste, ki imate še delujoče stroje, pipe in podobno so odprta vrata CPU-ja v Ljubljani, kjer lahko te stvari oddate in omogočite drugim, da jih uporabijo. To je tudi eden od načinov, da se količina smeti zmanjša. Center ponovne uporabe (CPU) se nahaja na Povšetovi 4 v Ljubljani, tam sta trgovinica in delavnica, ki omogočata delo tistim, ki so težko zaposljivi (npr. starejšim in invalidom), po drugi strani pa omogočata, da stari, odvečni ali poškodovani predmeti zaživijo novo življenje ter za simbolično ceno razveselijo nove lastnike.

V CPU lahko prinesete vse tisto, česar ne potrebujete več. To so oblačila in tekstilni izdelki, porcelan, posoda, športna in otroška oprema, oprema za dom, knjige, gospodinjski aparati, računalniška oprema in zabavna elektronika, pohištvo, čevlji itd.

Obstajajo tudi spletne izmenjevalnice stvari iz druge roke (podarimo.si, bolha.com, http://www.kraljiulice.org/kaj-delamo/stara-roba-nova-raba/), kjer se lahko dobi, ali za majhno ceno kupi marsikaj uporabnega. Zaradi omejitev povezanih s korono, prej preverite delovanje omenjenih zbirnih centrov.

V spletnih izmenjevalnicah se lahko dobi, ali za majhno ceno kupi marsikaj uporabnega.

Upam, da ste dobili koristne informacije in ideje, kam s smetmi oziroma z rečmi, ki jih ne potrebujete več. Okolju najbolj pomagamo s tem, da smeti ne ustvarjamo, zato naj ne bo embalaža tista, ki nas pritegne k nakupu temveč njena vsebina. Pozitivna plat korone je tudi v tem, da smo se, upam, naučili, kaj zares potrebujemo in česa ne. Kupujmo z razmislekom!

Avtorica: Mimi Šegina; Foto: Arhiv domžalca, Vido Repanšek, splet

 

Komentarji uporabnikov
Tagi