Kaj se bo zgodilo s stavbo, v kateri je bil Tuš market Preserje?

V začetku tedna smo poročali o zaprtju Tuš marketa v Preserjah, ki se je s prvim majem za vedno poslovil. Podjetje Tuš nam je pojasnilo, da prostor najemajo od podjetja DARS, ki ima z lokacijo v prihodnosti drugačne načrte. Tokrat smo se obrnili neposredno na podjetje DARS, da bi izvedeli, kaj se bo zgodilo s stavbo in zemljiščem na Tovarniški ulici 1 ter kakšen je napredek gradnje ceste Želodnik-Mengeš-Vodice.

Prevzem lastništva stavbe in zemljišča

Družba DARS je 4. aprila 2008 na podlagi vladne Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš sklenila kupoprodajno pogodbo za dosego javne koristi. V pogodbi je bil dogovorjen odkup trgovskega objekta s stavbiščem in funkcionalnim zemljiščem na naslovu Tovarniška ulica 1 in določen rok za predajo objekta do 1. marca 2010. Objekt je bil v lasti družbe Tuš Nepremičnine, upravljanje nepremičnin, d. o. o. in zanj predvidena odstranitev oz. rušitev za potrebe gradnje glavne ceste na odseku Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš. S prejšnjim lastnikom je družba DARS v pogodbi sklenila tudi aneks, v katerem je bil zapisan rok do kdaj se lahko stavba in zemljišče uporabljata, z zadnjim podaljšanjem aneksa je bil to 30. junij 2024.

Zakaj je TUŠ market v Preserjah zaprl svoja vrata in kaj se bo zgodilo s stavbo in zamljiščem?

Iz podjetja DARS so nam pojasnili: ”V začetku letošnjega leta smo bili s strani najemnika obveščeni o dotrajanosti trgovske opreme in o nujnosti njene menjave ter bili ob tem pozvani, da se opredelimo in dogovorimo do nujno potrebnih investicijskih vlaganj v ureditev nepremičnine z naše strani. V primeru vlaganj v nepremičnino s strani DARS bi bil najemnik pripravljen zamenjati opremo in podaljšati najemno razmerje.”

Nepremičnina je bila pridobljena z namenom njene rušitve, zato DARS nima pravne podlage za investicijska vlaganja v predmetni objekt. Na podlagi odgovora se je podjetje TUŠ odločilo, da nima več interesa podaljšati uporabe objekta.

”DARS bo predvidoma do konca letošnje jeseni navedeni objekt porušil, kot vse ostale, ki so bili pridobljeni na predmetnem odseku z istim namenom, saj z objekti, ki so po DLN namenjeni rušitvi, ne moremo drugače razpolagati,” so še dodali.

Gradnja glavne ceste Želodnik–Mengeš–Vodice

Za celoten odsek glavne ceste Želodnik–Mengeš–Vodice, predvidene v Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030, je bila med leti 2008 in 2011 pripravljena vsa potrebna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo gradnje.

Do danes sta bila zgrajena in predana v promet dva ključna odseka. Prvi je 1. faza na odseku Želodnik–Mengeš, katere gradnja je bila v pristojnosti DARSa, drugi pa je obvoznica Vodice, 4. etapa na odseku Žeje–Vodice, ki je bila zgrajena pod okriljem Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI).

Zaradi spremembe zakonodaje na področju gradnje objektov in varstva okolja je potrebno obstoječo dokumentacijo novelirati. DARS je odgovoren za pridobitev gradbenih dovoljenj in je v letu 2023 izvedel javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za novogradnjo in izvedbo vzdrževalnih del za 1., 2., in 3. etapo glavne ceste Mengeš–Žeje–Vodice v skupni dolžini 5,42 km. Za gradnjo je zadolžena Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI).

Usoda Tuš marketa v Preserjah je bila znana že nekaj let in tako je bilo le vprašanje časa, kdaj bo prišlo do zaprtja trgovine in rušenja stavbe zaradi nadaljevanja gradnje obvoznice.

Avtor: Karin Božič Zupančič; Foto: Uroš Juračič

Sorodni prispevek:

Tuš market Preserje zaprl svoja vrata

Tagi