Domžalski svetniki razpravljali tudi o večjih lastniških spremembah v skupini Helios

Na današnji 20. seji Občinskega sveta Občine Domžale, so svetnice in svetniki obravnavali devet točk dnevnega reda. Med drugim so obravnavali tudi informacijo o večjih lastniških spremembah v skupini Helios, ki jim jo je podal predsednik uprave skupine Helios Uroš Slavinec.

Predsednik uprave Heliosa Uroš Slavinec je prisotnim svetnikom predstavil trenutno situacijo v zvezi z večjimi lastniškimi spremembami v skupini Helios, saj so zaradi stečaja največjega lastnika Zvon I. holding d.d.,večji delničarji pričeli z aktivno odprodajo Heliosovih delnic. Povedal je, da bo do lastniškega preoblikovanja prišlo predvidoma v roku treh mesecev. V ta namen so se združili v prodajni konzorcij, ki bo sprejel dokončno odločitev o pogojih in načinu prodaje. Pričakujejo tri ponudbe in sicer so kandidati za nakup dva finančna sklada in multinacionalka, ki proizvaja premaze.

Uprava si v okviru procesa prodaje, kjer sama sicer ni vključena neposredno, prizadeva zagotoviti delovanje Heliosa v sedanjem obsegu tako glede števila zaposlenih, proizvodnih lokacij, razvojne aktivnosti, blagovnih znamk, obsega trgov in finančne trdnosti. Eden izmet pogojev je tudi, da se zagotovi obstoječe število delovnih mest, saj za obdobje petih let.

Na vprašanje o črnem scenariju je Slavinec povedal, če je najbolj črni scenarij lahko tak, da bodoči lastnik lahko čez pet let prične z lastninskim preoblikovanjem skupine Helios. Bodo pa poskušali pravno zagotoviti dodatne varovalke. Po optimistični verziji, pa je velika možnost, da se sama nova skupina še bolj razširi, kar posledično pomeni nova delovna mesta, je še povedal Slavinec.

O trenutni skupini Helios

Helios Domžale d.d. je največji proizvajalec premazov v srednji in vzhodni Evropi. Začetki Heliosa segajo v leta 1924, ko je Ljudevit Marx skupaj s se nekaterimi drugimi vlagatelji na Količevem ustanovil Tovarno lakov. Danes ima skupina Helios 33 podjetij v 17 državah. V letu 2012 so čisti prihodki od prodaje znašal 337.664.000 evrov, cisti dobiček pa 4.438.000 evrov. V sistemu je zaposlenih 2344 Ijudi. 32% ima visoko ali višjo izobrazbo. Glavni proizvodni in prodajni progami skupine so dekorativni premazi, avtoreparaturni premazi, premazi za avtomobilsko industrijo avtoserija, premazi za kovinsko industrijo, premazi za lesno industrijo, praskasti premazi, premazi za
horizontalno cestno signalizacijo, umetne smole. Podjetja iz Slovenije prodajo v tujini več kot 90% proizvedenih količin. 35% prodaje realiziramo na trgih EU, 34% v državah SND, 20% v drzavah bivse Jugoslavije in 2% v drugih regijah. V Sloveniji Helios zaposluje 1364 Ijudi, na območju občine Domžale pa je največji zaposlovalec 5 795 zaposlenimi.

Helios Količevo iz zraka (Foto: Primož Hieng).

Heliosova povezanost z lokalnim okoljem

Helios je pomembno povezan z lokalnim okoljem. Že 30 let je največji sponzor košarkarskega kluba v
Domžalah, ves čas pa podpira lokalna društva. Za občino pa je pomembna tudi sedanja organizacija
gasilske službe, ki skozi Center požarne varnosti kot enkratno obliko sodelovanja gospodarske družbe, države in občine na zelo ekonomičen način zagotavlja visok standard varovanja premoženja
in življenj občanov in podjetij na območju občin Domžale, Moravce, Lukovica in Trzin. Helios je v okviru družbene odgovornosti pomembno vpleten tudi v širše okolje. Znan je Heliosov sklad za ohranjanje čistih slovenskih voda, s pomočjo katerega je bilo očiščenih 17 kraških jam in brezen ter obnovljenih 82 vodnih virov po vsej državi. Pomembna pa je tudi podpora projektu Zasnova vodnih učnih poti v slovenskih osnovnih šolah in sodelovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije in združenjem športnih zvez pri obnovi športnih objektov.

Svetnice in svetniki so sprejeli naslednje sklepe v zvezi z prodajo skupine Helios

Svetnice in svetniki so po obravnavi podali in sprejeli sklep s katerim pozivajo lastnike -prodajalce podjetja Helios d.d., da se v kupoprodajno pogodbo med lastniki in bodočim kupcem kot nacionalni interes umesti naslednje:

  • da se ohrani sedež podjetjav v Občini Domžale,
  • Slovenščina (kot eden izmed uradnih jezikov EU) ostane temeljni jezik sporazumevanja,
  • da se ohrani število zaposlenih v podjetju,
  • da se ohrani enaka masa sredstev za plače zaposlenih,
  • da se ohrani blagovna znamka Helios, ki je uveljavljena in prepoznana,
  • da poklicni center požarne varnosti ter njegova vloga ostaja nespremenjena.

Prav tako svetnice in svetniki pozivajo vse deležnike, ki sodelujejo pri prodaji podjetja Helios d.d., da upoštevajo nacionalni interes omenjenega podjetja, menje ter zahteve lokalne skupnosti v izogib negativnim posledicam omenjenega podjetja. Prav tako zadolžijo župana, da s sprejetimi sklepi seznani Vlado RS, Lastnike – prodajalce podjetja Helios d.d., javnost in Helios d.d.

Avtor: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov