Domžalski svetniki potrdili letošnje občinske nagrajence, Alojzu Stražarju naziv častni občan

Domžalski občinski svetniki so se danes, 18. marca 2021, sestali na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Domžale, ki je potekala v telovadnici Podružnične osnovne šole Ihan, sejo pa smo v živo spremljali tudi na našem portalu. Svetniki so na seji obravnavali osem točk dnevnega reda. Med drugim sprejeli tudi Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2021. Dobili smo tudi novega častnega občanka in sicer so svetniki ta naziv podelili Alojzu Stražarju, za njegovo življenjsko delo na področju kulture v občini Domžale. Poleg imenovanja novega častnega občana, bodo za leto 2021 podeljene še zlata plaketa, dve srebrni plaketi, tri bronasti plaketi in pet nagrad Občine Domžale.

Odlok o priznanjih Občine Domžale določa priznanja občine, ki se podeljujejo posameznikom, skupinam ali pravnim osebam za dosežke na različnih področjih dela in ustvarjanja, s katerimi pripomorejo k boljšemu, kvalitetnemu in bogatejšemu življenju občanov ter k ugledu in razvoju Občine Domžale.

Odbor za občinska priznanja, proslave in prireditve je v decembrski številki občinskega javnega glasila »Slamnik« objavil Razpis za podelitev priznanj Občine Domžale v letu 2021. V razpisu je bilo določeno, da je potrebno predloge prejemnikov priznanj Občine Domžale posredovati do vključno 29. januarja 2021.

V roku je prispelo 19 predlogov za priznanja Občine Domžale, od tega 1 predlog za naziv častnega občana, 4 predlogi za zlato plaketo, 7 predlogov za srebrno plaketo, 6 predlogov za bronasto plaketo in 1 predlog za nagrado Občine Domžale. Odbor je pregledal prispele predloge na svoji 5. seji, dne 10. 2. 2021. Pri pripravi predloga prejemnikov priznanj Občine Domžale v letu 2021, ki ga odbor predlaga občinskemu svetu v sprejem, so navedene skrajšane obrazložitve predlagateljev prejemnikov priznanj. Člani odbora so se zavedali, da so vsi predlagani kandidati s svojim delom oziroma prispevkom na različnih področjih pripomogli h kvalitetnejšemu življenju v občini, zato so s tehtnim preudarkom in vsesplošno prepoznavnostjo posameznika ali društva pripravili predlog letošnjih prejemnikov priznanj. V skladu s 5. odstavkom 13. člena odloka je odbor pridobil soglasja h kandidaturi od vseh predlaganih prejemnikov priznanj.

Častni občan – Alojz Stražar

Za življenjsko delo na področju kulture v občini Domžale.

Alojz Stražar, ljubiteljski režiser, scenarist, organizator dogodkov v Poletnem gledališču Studenec in večdesetletni predsednik Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan je v preteklosti izdatno prispeval h krepitvi in položaju ljubiteljske, zlasti gledališke, kulture v domači občini. Poleg rezijskega dela skrbi za organizacijo koncertnih in gledaliških dogodkov v okviru Kulturnega poletnega festivala Studenec, prireja proslave ob krajevnih in občinskih praznikih, vrsto let tudi režira otroške predstave, ki pospremijo prihod decembrskih dobrih mož in se bi lahko naštevali.

 • Zlata plaketa – Karel Leskovec (za predano glasbeno delo).
 • Srebrna plaketa – Ferdinand Starin (za dolgoletno uspešno prostovoljno delo v domžalskih društvih, se posebej na področju skrbi za starejše).
 • Srebrna plaketa – Območno združenje Rdečega križa Domžale (zaradi izjemnega prispevka k izboljšanju kakovosti življenja številnih družin in posameznikov).
 • Bronasta plaketa – Črtomir Frelih (za dolgoletno delo na področju umetnosti).
 • Bronasta plaketa – Kulturno društvo Domžalski rogisti (ob njihovi 30-letnici za uspešno delo na kulturnem področju in promocijo občine Domžale).
 • Bronasta plaketa – Jože Skok (za odlično novinarsko delo, več desetletno sodelovanje pri lokalnem glasilu in prispevku k poznavanju zgodovine nase občine ter uspehe na šahovskem področju).
 • Nagrada Občine Domžale – Špela Prenar (za njeno izjemno požrtvovalno delo in odigrane vloge v Kulturnem društvu Miran Jarc Škocjan).
 • Nagrada Občine Domžale – Franc Mlakar ( za njegovo delo v dobrobit Domžal).
 • Nagrada Občine Domžale – Pekarna Kancilija (za generacijsko vztrajanje, ohranjanje kakovosti pekovske obrti, izjemen ter nenadomestljiv prispevek k domžalski identiteti in razvoj ter ugled občine Domžale).
 • Nagrada Občine Domžale – Marija Rupert (za njeno delo na področju klekljanja).
 • Nagrada Občine Domžale – Mate Bekavac (za njegovo umetniško delo).

Čestitke novemu častnemu občanu Alojzu Stražarju ter tudi vsem ostalim prejemnikom plaket in nagrad Občine Domžale!

Miha Ulčar; Foto: Miro Pivar (arhiv domžalca), Vido Repanšek

 

Komentarji uporabnikov
Tagi