Brezplačni prevozi za starejše v Občini Domžale

V novembru 2021 je tudi v občini Domžale zaživel projekt brezplačnih prevozov za starejše. Občina Domžale je letos na podlagi pobud iz lokalnega okolja in priporočil objavljenih v dokumentu Analizi potreb starejših občanov po skupnostnih oblikah dolgotrajne oskrbe v občini Domžale, pristopila k projektu, v okviru katerega se starejšim občanom ponuja brezplačne prevoze s prostovoljci. Pobuda je bila dana s strani društva upokojencev Domžale, kasneje pa tudi na občinskem svetu, s strani podžupana Marjana Ravnikarja, poiskale so se rešitve, kako bi na najboljši način lahko organizirali prevoze in jih približali občankam in občanom. Najprej je bilo potrebno zagotoviti finančna sredstva v proračunu, pripraviti je bilo potrebno javni razpis in imenovati komisijo, ki je na podlagi prejetih vlog, za izvedbo prevozov izbrala Društvo upokojencev Domžale.

Do brezplačnih prevozov bodo v skladu z razpisanimi pogoji upravičeni občanke in občani Občine Domžale, ki so starejši od 65 let in so prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali pokojnine nižje ali enake 750 EUR. Uporabniki bodo morali biti fizično zmožni samostojnega prevoza v osebnem vozilu brez posebnih prilagoditev. Vozniki prostovoljci niso strokovno usposobljeni za spremljanje invalidnih oseb. Prevoz se bo opravljal na območju občine Domžale in tudi do lokacij izven nje, vendar največ 25 km v eno smer iz občine, praviloma za potrebe obiska zdravnika, lekarne, javnih ustanov, trgovine, pokopališča ter drugih programov in storitev za ohranjanje zdravja. Uporabnik bo za naročilo prevoza poklical na telefonsko številko 051 262 100 in se z organizatorjem prevozov dogovoril za termin storitve.

Župan Toni Dragar je ob uradnem prevzemu vozila vsem občankam in občanom zaželel, naj bo naša občina še naprej prostor prijazen do vseh starostnih skupin. »Imejmo vsi skupaj vedno dovolj volje, da ponudimo pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo, in pustimo, da izkušnje naših najmodrejših občanov govorijo čudovite zgodbe. Eno takšnih začenjamo danes. Želim vam varno vožnjo«.

Podžupan Marjan Ravnikar je dodal, da bodo prevozi za starejše izrednega pomena za večjo mobilnost, socialno vključenost in medsebojno povezovanje. Brezplačni prevozi spodbujajo medsebojno pomoč in dvigujejo kvaliteto življenja v tretjem življenjskem obdobju. Občina želi biti prijazna do starostnikov, zato bodo prevozi namenjeni vsem tistim, ki ne vozijo, nimajo sorodnikov, imajo nizke mesečne prihodke in odročnejšo povezavo s prevoznimi sredstvi. Prevozi za starejše bodo omogočali dostopnost do zdravniške oskrbe, javnih ustanov in podobno.

Podžupanja mag. Renata Kosec, ki aktivno sodeluje pri oblikovanju strateških podlag in akcijskega načrta za starejše, pozdravlja novo brezplačno storitev, saj bo starejšim vsekakor pomagala, da bi bili še bolj aktivni in, da bi se tudi v jeseni svojega življenja vključevali v lokalno skupnost in si s tem polepšali vsakdan. Prevozi bodo pomembno prispevali ne samo k tistim nujnim vsakodnevnim opravkov, pač pa tudi pri vključevanju starostnikov v različne programe društev in organizacij v naši občini s katerimi smo starejše seznanili v novi brošuri, Starejši smo skupaj močnejši, priloženi v Slamniku.

Novih izzivov pa se veselijo tudi v Društvu upokojencev Domžale. »Storitev brezplačnih prevozov se v naše okolje uveljavlja postopoma, starejši se morajo z novo storitvijo seznaniti, sprejeti to novost, ki jim je ponujena in jim bogati življenje. Uporabniki nas že pogumno kličejo, prostovoljci pa se tudi veselimo novih izkušenj«, je povedal predsednik društva upokojencev Domžale Toni Prus.

Prostovoljci bodo prevoze izvajali z namenskim vozilom, ki ga je zagotovila Občina Domžale. Trenutno se je Društvu upokojencev Domžale, ki skrbi za prevoze, javilo enajst prostovoljcev. S prvo vožnjo so pričeli že v tem tednu.

Občina Domžale; Foto: Vido Repanšek

 

Komentarji uporabnikov
Tagi