Arheološka izkopavanja v stari telovadnici Osnovne šole Mengeš

V ponedeljek, 22. novembra 2021, so si člani Gradbenega odbora za izgradnjo večnamenske nizkoenergijske Športne dvorane Mengeš ogledali arheološka izkopavanja na območju stare telovadnice Osnovne šole Mengeš.

Najprej je člane odbora nagovoril Franc Jerič, župan Občine Mengeš: »Spomnim se, ko smo se skupaj sprehajali po območju Športnega parka Mengeš in pregledovali možne lokacije za umestitev Športne dvorane Mengeš v prostor. Hvala vsem, da smo se skupaj odločili za lokacijo na stari športni ploščadi. Sedaj, po izkopaninah lahko vidimo, da je bila odločitev prava. Stroški gradnje na lokaciji, kjer smo danes, bi prav gotovo podvojili stroške gradnje Športne dvorane Mengeš.«

V nadaljevanju je Draško Josipović, ki je sodeloval pri arheoloških izkopavanjih na območju občine že leta 1985/86 pri gradnji Vrtca Gobica in leta 1997 pri umeščanju večje telovadnice Osnovne šole Mengeš v prostor: »Priznati moram, da so nas najdbe presenetile in da nismo pričakovali toliko in tako različne artefakte, niti iz tako različnih obdobjih. Med najbolj pomembnimi najdbami je germanska keramika iz pozne antične dobe in del steklene čaše, ki bi lahko nakazoval, da je bil nekje v bližini sakralni objekt.« Arheološka izkopavanja se bodo nadaljevala v decembru in deloma tudi januarju, ko bodo arheologi pregledovali starejše plasti.

Zavod za varstvo kulturne dediščine, območna enota Kranj, je pred rekonstrukcijo stare telovadnice Osnovne šole Mengeš v kuhinjo z jedilnico in kabineti v prvem nadstropju, v kulturno varstvenih pogojih predpisal predhodne arheološke raziskave. Predvidena je izvedba v dveh fazah in sicer v prvi fazi potekajo arheološke raziskave v notranjosti obstoječega objekta pred njegovim rušenjem in v drugi fazi po zrušitvi objekta, kjer se izkoplje še vse varnostne tampone, ki zaradi statične varnosti ostanejo do rušitve.

Prva arheološka izkopavanje na območju stare telovadnice Osnovne šole Mengeš

Prva arheološka sondiranja na območju stare telovadnice OŠ Mengeš so bila izvedena oktobra 1997 in sicer severno in zahodno od stavbe. Sonde so bile velikosti 4 x 2 m in globoke med 2,5 in 3 m. Najstarejša najdba je bilo dvojno strgalo iz časa starejše kamene dobe, staro več kot 40.000 let. To je doba neandertalcev, ki so v času med 120.000 in cca 38.000 let pred sedanjostjo živeli na območju današnje Slovenije. Draško Josipović, vodja arheoloških izkopavanj, je pojasnil: »Neandertalci so bili lovci in nabiralci, zato so se sezonsko selili za lovno divjadjo in darovi narave. Za bivanje so si gradili preprosta bivališča, ki so jim služila za zaščito pred slabim vremenom, občasno pa so živeli tudi v kraških jamah. Najdba iz Mengša je osameli artefakt, ki je bil slučajno izgubljen na enem od njihovih pohodov po okolici današnjega Mengša. Nakazuje pa, da lahko začetek naselbinske kontinuitete tega področja postavljamo že v čas ledene dobe ali pleistocena.«

Na fotografij ostanki jaškaste peči za taljenje rude.

Ostale najdbe v sondah iz leta 1997 so bile rimskodobne in predvsem iz starejše železne dobe. Odkrito je bilo podkvasto ognjišče s tlakom stavbe okoli njega, pol metra pod ognjiščem pa je bilo najdeno pet žarnih grobov v keramičnih žarah iz časa pozne bronaste dobe, ki je imenovana tudi kultura žarnih grobišč. Draško Josipović je pojasnil: »Med ognjiščem in grobovi je več kot 500 let časovne razlike. Starejša železna doba je približno 800 do 350 let p. n. š, kultura žarnih grobišč (KŽG) pa je časovno od 1.200 do 900 p. n. š.«

Jedrna vrtanja izvedena marca 2021 so nakzala arheološki potencial območja

Zaradi potrditve sondiranj iz leta 1997 so bila marca 2021 izvedena jedrna vrtanja za razjasnitev plastovitosti sedimentov pod območjem stare telovadnice Osnovne šole Mengeš. Rezultati vrtin so v veliki meri potrdili že znana dejstva in nakazali precej velik arheološki potencial območja z relativno globino kulturnih plasti od 2,7 do 3,2 metra, ki so prekinjena z drobirjem dolomitnega peska z Gobavice.

Kulturne plasti so debeline od 2,7 do 3,2 metra in pripadajo delno antičnemu obdobju, pod katerim pa sta še dve prazgodovinski naselbinski plasti.

Najdeni predmeti med arheološkim izkopavanjem v notranjosti telovadnice so presenetili celo arheologe 

V ponedeljek, 8. novembra 2021, so se začela izkopavanja v stari telovadnici Osnovne šole Mengeš v izmeri 22 x 12 metrov. Po strojni odstranitvi parketa, izolacije, betonske talne plošče in prodnatega tampona so se že zelo hitro pokazali temelji dveh rimskodobnih objektov. Draško Josipović je pojasnil: »Ugotovljeno je bilo, da pripadata ostankom livarne oziroma kovačnice, kar nakazujejo številni kosi žlindre in ohranjene jaškaste peči za taljenje rude. Poleg kosov lončenine je bila izkopana bronasta fibula (broška) tipa Jezerine, ki je datirana v avgustejsko obdobje (prva desetletja p. n. š), kar pomeni, da je livarna stara več kot 2.000 let.« 

Na fotografiji levo bronasta fibula (broška) tipa Jezerine, ki je datirana v avgustejsko obdobje, je bila najdena v bližini uhana, ki je datiran v pozno antično odboje preseljevanja ljudstev v sredino 6. stol. n. š.

Pri nadaljevanju izkopavanj je bila na jugovzhodnem delu izkopnega polja na globini 1,2 m odkrita poznoantična odpadna jama. V njen je bila najdena precejšna količina razbitih posod, poškodovan bronast uhan, del steklene čase (morda del steklene oljenke). Draško Josipović je pojasnil: »Steklena posodica je sicer fragmentirana, lahko pa je del večjega lestenca, t.i. polikandelona, ki je bil uporabljan za razsvetljavo v poznoantičnih cerkvah. To bi lahko nakazovalo na večji sakralni objekt nekje v bližini.« Vso keramiko arheologi sestavljajo v sredino 6. stol. n. š. in je v bistvu iz časa preseljevanja ljudstev (mlajši del pozne antike). Draško Josipović je pojasnil: »Med keramičnimi posodami je tudi veliko keramike, ki je bila izdelana iz fino prečiščene gline in ima najbližje analogije v naselbinskih najdbah iz poznoantičnega Kranja (Karnija = Carnium). Karnij je bilo prvo mesto omenjeno pri anonimnem antičnem piscu iz Ravenne, ki je v 8. stol. n. š. na podlagi starejših virov opisal 24 mest v tedanji deželi Carnioli, prednici srednjeveške Kranjske. Iz pozne antike so tudi leta 1986 najdene ostaline pri gradnji Vrtca Gobice.« 

Podobne ločene posode, ki so jih našli v odpadni jami, so našli tudi na območju gradnje Vrtca Gobica leta 1985.

Izkopavanja se trenutno nadaljujejo. Arheologi pričakujejo še najdbe iz železne dobe, atrakcija bi bil pa še kakšen grob iz kulture žarnih grobišč.

Avtor: Občina Mengeš; Foto: Občina Mengeš

 

Tagi