Aktivnosti v zvezi s širitvijo Zdravstvenega doma Domžale kljub epidemiji potekajo nemoteno

Občine Domžale, Mengeš, Lukovica, Moravče in Trzin nadaljujejo z načrtovanjem širitve Zdravstvenega doma Domžale. Župani in županja občin soustanoviteljic so lani maja podpisali dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP in pismo o nameri za namen gradnje zdravstvenega doma. Imenovali so tudi gradbeni odbor za gradnjo prizidka in s tem so naredili korak bližje k posodobitvi objekta Zdravstvenega doma Domžale ter kakovostnejšim in dostopnejšim zdravstvenim storitvam na primarni ravni. Kljub epidemiji covid-19 vse aktivnosti v zvezi s širitvijo zdravstvenega doma potekajo nemoteno, trenutno je v fazi izdelava projektne dokumentacije IDP in DGD

Zdravstveni dom Domžale zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni in storitve nekaterih specialističnih služb prebivalcem Občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin, skupaj več kot 58.000 prebivalcem. Obstoječi zdravstveni dom je dotrajan in se sooča z vse večjo prostorsko stisko, nekatere dejavnosti so že sedaj morali seliti izven zdravstvenega doma.

Od šestdesetih let prejšnjega stoletja, od kar stoji obstoječi zdravstveni dom Domžale se je tudi število prebivalcev v vseh občinah skupaj močno povečalo, zato se zaposleni soočajo predvsem s pomanjkanjem prostora za izvajanje osnovnih dejavnosti. S širitvijo bodo zagotovili optimalne prostorske potrebe za izvajanje dejavnosti, ki bodo ustrezale spremenjenim potrebam po zdravstvenih storitvah v prihodnjih letih, občanom vseh občin pa zagotovili kakovostnejše in dostopnejše zdravstvene storitve. Poleg širitve zdravstvenega doma projekt predvideva tudi izgradnjo garažne hiše.

Po besedah podžupanje Občine Domžale mag. Renate Kosec gre za strateško zelo pomemben projekt naslednjih let. S širitvijo bodo po eni strani domžalskemu zdravstvenemu zavodu zagotovili nujno potrebne prostore, po drugi strani pa dodatne prostore za nekatere nove vsebine in programe. “V zvezi s projektom širitve Zdravstvenega doma Domžale se vsi župani in županja občin soustanoviteljic redno sestaja, prav tako se redno srečujemo tudi s predstavniki zdravstvenega doma. V rednih kontaktih pa nismo samo zaradi investicije, temveč tudi glede epidemije covid-19. Ob tem moram pohvaliti osebje zdravstvenega doma, ki v teh težkih razmerah odlično opravlja svoje delo in naloge v zvezi s covid-19. Kljub velikemu angažmaju na tem področju, pa vse aktivnosti v zvezi s širitvijo zdravstvenega doma potekajo nemoteno,” je dejala podžupanja.

Nam je pa podžupanja še povedala, da vzporedno s projektom širitve zdravstvenega doma pripravljajo tudi projekt mirujočega prometa v Domžalah in okolici ter ureditev makadam zemljišča v centru Domžal. V pripravi je že idejna zasnova, kako se bo uredilo to makadam zemljišče v prihodnjih letih.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Alenka Klinar

 

Tagi