Komunalna podjetja organizirala ozaveščevalne akcije s skupnim ciljem – razbremeniti okolje nevarnih snovi

Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2018

Evropski teden zmanjševanja odpadkov povezuje mrežo javnih institucij, društev in posameznikov, ki skupaj delujejo na področju zmanjševanja odpadkov. V Sloveniji se je eni najbolj prepoznavnih akcij letos s kar 71 akcijami pridružilo 41 vrtcev, osnovnih in srednjih šol, 12 komunalnih podjetij ter druge javne institucije, društva in podjetja. S prikazom boljših praks, informativnimi napotki in praktičnimi nasveti za ravnanje z nevarnimi odpadki so naslovili konkretne težave, ki predstavljajo izziv v domačih gospodinjstvih.

Nevarni odpadki so tisti, v katerih je koncentracija nevarnih snovi takšna, da lahko škoduje okolju, ob nepravilni rabi pa tudi našemu zdravju. Podatek, da smo v Sloveniji smo v preteklem letu ustvarili 6600 ton nevarnih odpadkov, je zaskrbljujoč. To pomeni, da vsak Slovenec na leto proizvede kar 3,3 kg nevarnih odpadkov.

Nepravilno ravnanje z nevarnimi odpadki v domačih gospodinjstvih predstavlja še vedno velik izziv. Tako je pokazala tudi anketa, ki so jo pri Zbornici komunalnega gospodarstva pripravili ob prihajajočem Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov. Podatki so pokazali, da v številnih gospodinjstvih nevarne odpadke odlagajo med ostale mešane komunalne odpadke, odpadno jedilno olje in zdravila pa odlagajo v odtoke, čeprav tja ne sodijo in onesnažujejo podtalnico.

Na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva sta zato nastali dve aktivnosti, ki težavi neposredno naslavljata – in sicer Prikaz nevarnih vsiljivcev, ki najpogosteje pristanejo med mešanimi komunalnimi odpadki, ter Akcija zbiranja odpadnega jedilnega olja. Prikaz nevarnih vsiljivcev smo si lahko ogledali tudi v Domžalah.

V Javnem komunalnem podjetju Prodnik so ob tem povedali: »S prikazom smo želeli opozoriti na pomen pravilnega ravnanja z nevarnimi oziroma posebnimi odpadki, kot so barve in laki, čistila, zdravila, elektronske naprave in baterije, olja in masti. Vsi ti odpadki lahko ob nepravilnem odlaganju zelo negativno vplivajo na naše okolje in zdravje. Zato je zelo pomembno, da jih ločujemo od ostalih odpadkov že v gospodinjstvu in jih nato predamo v zbirnem centru ali v okviru organiziranih akcij, predvsem pa si moramo tudi prizadevati, da bi teh odpadkov nastalo čim manj.«

Poleg prikaza so komunalna podjetja svojim uporabnikom pripravila tudi praktične napotke, kako dosledno ravnati z nevarnimi odpadki, in informacije, kje je mogoče poiskati ali izdelati okolju prijaznejše alternative, ki so dostopni na njihovih spletnih straneh in publikacijah. Zbornica komunalnega gospodarstva je ob letošnjem Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov pripravila tudi priročnik Razbremenimo okolje strupenih snovi, ki je dostopen tudi na  spletni strani Javnega komunalnega podjetja Prodnik.

O Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov

Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO) je ena najbolj uglednih in prepoznavnih ozaveščevalnih akcij Evropske unije na področju preprečevanja nastajanja odpadkov. ETZO je v Evropi izjemno uspešna akcija, ki vzpostavlja mrežo javnih in zasebnih akterjev, ki delujejo na področju preprečevanja odpadkov. ETZO je v letu 2014 prejel nagrado za najboljši okoljski projekt programa LIFE+, v leta 2015 pa je potekel pod pokroviteljstvom Evropskega parlamenta, kar še dodatno potrjuje pomen in razsežnost projekta.

Evropski teden zmanjševanja odpadkov v Sloveniji koordinira Zbornica komunalnega gospodarstva v soorganizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor. Več informacij o Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov, letošnji temi in postopkih prijave najdete na spletni strani Zbornice komunalnega gospodarstva.

Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar

Tagi