Kolodvorska cesta že dobiva novo podobo

Investicijsko vzdrževalna dela na Kolodvorski cesti v Domžalah, ki obsega preureditev območja javnih površin od železniške postaje do Ljubljanske ceste, so se že prevesila v drugi del, saj so se zemeljska dela, ki so vključevala prenovo vodovoda in kanalizacije ter drugega javnega omrežja, že bolj ali manj zaključila, trenutno pa že poteka urejanje površine s tlakovci.

Z investicijsko vzdrževalnimi deli, ki potekajo na delu Kolodvorske ceste od železniške postaje do Ljubljanske ceste, bo Občina Domžale območje preuredila v javno površino prvenstveno namenjeno pešcem in kolesarjem ter vozilom za dostavo. Tako kot do sedaj, bo tudi po zaključku del tam še vedno potekal enosmerni promet. Če pa bo razvoj v prihodnosti pokazal potrebo po zaprtju ali pa ob morebitnih prireditvah, pa bo cesto možno zapreti. Se pravi, da bo cesta funkcijo opravljala enako kot do sedaj, s tem da tam ne bo več parkirnih mest, saj bosta levi in desni del ceste namenjena pešcem in kolesarjem.

Celotna površina ceste je predvidena v enaki višin in bo tlakovana s tlakovci, območje za pešce in kolesarje pa bo urejeno z določenimi arhitekturnimi elementi, kot so klopi, drevesa in stojala za kolesa.

Idejna zasnova ureditve drugega dela Kolodvorske ceste v Domžalah. (Foto: Občina Domžale)

Kot smo že omenili v uvodu so te dni pričeli s polaganjem tlakovcev in robnikov, in sicer bodo najprej tlakovali del pri Mercatorju, nato pa nadaljevali v smeri proti stanovanjsko-poslovnem objektu SPB-1, kjer bo po besedah Janeza Bizjaka z Oddelka za investicije Občine Domžale narejena navezava, ki bo vključevala tudi dostope za invalide. Pri rekonstrukciji ceste v navezavi s SPB-1 sodelujejo s tamkajšnjimi stanovalci, lastniki poslovnih prostorov in upravnikom, pri tem pa poskušajo slediti tudi njihovim željam in potrebam. Lastnikom poslovnih prostorov bo po rekonstrukciji ceste omogočena tudi dostava, ki bo časovno omejena.

Bizjak nam je še povedal, da se bodo dela zaradi slabega vremena, ki je bilo v mesecu maju malce zavlekla, deževje je namreč takrat otežilo in upočasnilo delo izvajalcev. Predvidoma naj bi se dela zaključila v drugi polovici meseca avgusta.

Kolodvorska cesta na odseku od Ljubljanske ceste do železniške postaje v centru Domžal je bila leta 2013 preurejena v prvem delu. Takrat so bila na tistem območju na novo urejena poševna parkirna mesta, ki se sedaj nahajajo samo na desni strani ceste. Območje je bilo zasajeno z mestnimi drevesi, na novo so uredili pločnik z betonskimi tlakovci, kolesarsko stezo ter javno razsvetljavo. Prav tako so ob rekonstrukciji zamenjali vse komunalne vode.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar; Idejna zasnova: Občina Domžale

Komentarji uporabnikov
Tagi