Gradnja obvoznice Mengeš v gradbeni sezoni 2018

V četrtek, 22. marca 2018, je na Občinskem svetu Občine Mengeš Aleš Hojs, direktor za področje cest in razvojnih projektov družbe DRI upravljanje investicij d.o.o. v Ljubljani, svetnicam in svetnikom v točki Poročilo o gradnji obvoznice Mengeš predstavil opravljene aktivnosti za pričetek gradnje manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš. V predstavitvi je izpostavil zgodovino gradnje celotne povezovalne ceste Želodnik Vodice in prizadevanja župana Občine Mengeš, Franca Jeriča, za izgraditev manjkajočega del obvoznice v občini Mengeš.

Aleš Hojs, direktor za področje cest in razvojnih projektov družbe DRI upravljanje investicij d.o.o. v Ljubljani, je najprej predstavil zaplete o pristojnostih, ki so jih na pobudo Franca Jeriča, župana Občine Mengeš, in s posredovanjem ministra dr. Petra Gašperšiča, rešili na Ministrstvu za infrastrukturo v drugi polovici 2016. Nato je družba DRI upravljanje investicij d.o.o. v Ljubljani povzela postopke, ki jih je bilo potrebno ponoviti za oddajo popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, od pridobitve zemljišč, ponovljenega javnega razpisa za pridobitev projektanta, do pridobitve vseh potrebnih soglasij. V razpravi pa je pojasnil: »Na DRI smo si prizadevali, da bi se gradnja manjkajočega dela obvoznice pričela v gradbeni sezoni 2018. Z zadovoljstvom lahko ugotavljamo, da bomo pri tem uspešni. Smo v zaključni fazi dopolnjevanja že oddanega gradbenega dovoljenja. Pripravljen je razpis za izbiro izvajalca, ki bo gradil 1817 m dolge trase v ocenjeni vrednosti 2,3 Mio EUR z DDV. Ko končani izgradnji v občini Mengeš bomo nadaljevali s projektom povezovalne ceste Želodnik Vodice v občini Vodice.«

Franc Jeric, župan Občine Mengeš je o sodelovanju s predstavniki družbe DRI upravljanje investicij d.o.o. v Ljubljani povedal: »V letu 2016 smo se začeli intenzivno pogovarjati z odgovornimi za gradnjo manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš. Vesel sem, da so bili vseskozi aktivni in da lahko danes govorimo o gradni gradbeni sezoni 2018.«

Občinski svet Občine Mengeš je razpravo o seznanitvi s poročilom o gradnji manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš zaključil z obljubo, da bo še naprej spremljal aktivnosti v povezavi z gradnjo kot samo izvedbo.

Avtor: Občina Mengeš; Foto: Občina Mengeš

Tagi