Glas za Tonija Dragarja je glas ZA realizacijo konkretnih predlogov

V 12 letih smo realizirali veliko uspešnih projektov. Eden tistih večjih projektov, na katerega sem sila ponosen, so širitve vrtcev. Včasih so bile čakalne vrste za vrtce dolge, tudi po 600 čakajočih otrok. Danes, kljub množičnemu priseljevanju v Domžale, tega ni več. Prvega septembra so v vrtce sprejeti prav vsi vrtčevski otroci in to je zgolj eden izmed mnogih dobrih projektov. Glas zame je glas ZA realizacijo konkretnih predlogov. Spodaj preberite, kakšni so načrti za naslednja štiri leta. To niso prazne obljube, temveč realni in dosegljivi cilji do leta 2022.

Glas ZA Toni Dragarja, številka 1, je glas ZA:

varnost otrok:  varne šolske poti – nadaljevanje več letnih projektov

vrtčevske otroke: rekonstrukcija vrtca Urša

ureditev šol: širitev jedilnice OŠ Domžale, širitev jedilnice OŠ Rodica, gradnja POŠ Vir ali širitev OŠ Rodica

mlade glasbenike: razširitev programa Glasbene šole

mlade: prednostno dodeljevanje občinskih neprofitnih stanovanj mladim in mladim družinam, Dom za mlade

mlade podjetnike: projekt Štartaj Domžale (tretja generacije), poletna šola podjetništva

prevoz mladih in ostalih: uvedba Deteljice (domžalski potniški promet), enotna vozovnica, LPP do Količevega

invalide: ustanovitev Komisije za invalide in osebe s posebnimi potrebami

občane s posebnimi potrebami: odprtje Dnevnega centra za  osebe s težjimi motnjami v duševnem razvoju

starejše: širitev Doma upokojencev in odprtje Dnevnega centra za starejše občane

ljubitelje kulture: izpeljava projekta »Eko muzejski park«

zdravje občanov: širitev Zdravstvenega doma Domžale

zdravje naših otrok: okrepitev ekip logopedov, ortodontov in pediatrov

občane, ki radi plavajo: prenova Kopališča Domžale

kolesarje: izpeljava projekta izposoje koles in nov Kolovoz ob Bistrici ter kolesarski poligon na Šumberku, ureditev kolesarskih stez po  občini

rekreativne športnike: sofinanciranje in organizacija športnih dogodkov (Nočni tek), prenova trim steze

nogometaše: menjava umetne trave

športnike borilnih veščin: postavitev večnamenskega prostora za TAK

štirinožne ljubljenčke: pasji park in pasje kopališče pri Kamniški Bistrici

zabavo naših otrok: gradnja športnih ploščadi (Krtina, Študa) in otroških igrišč

rekreacijo: nadaljevanje urejanja rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici in potokih

povezovanje obeh strani Bistrice: prenova brvi pri Šumberku, izgradnja nove brvi pri Zaborštu

razvoj gospodarstva: ureditev območja Univerzal v poslovno cono

spodbujanje turizma: športni turizem

pretok prometa: izgradnja krožišča pri Policijski postaji, na križišču Ljubljanske in Karantanske

urejene ceste: rekonstrukcije lokalnih in regionalnih cest (skupaj z državo)

naše pokojne: izgradnja pokopališča na Viru

čakajoče na avtobusni prevoz: ureditev avtobusnih postajališč po občini

jeklene konjičke: ureditev parkirišča pri Tušu in celotnega mirujočega prometa v centru mesta, izgradnja električnih polnilnic

gastronomijo: nadaljevanje projekta Kuhna na plac

za okolje: finančna spodbuda za izgradnjo malih čistilnih naprav, sprejem Odloka o kakovosti zraka

varnost občanov: vzdrževanje visoke pripravljenosti Civilne zaščite, nadaljevanje protipoplavnih ukrepov

gasilce: izgradnja načrtovanega regijskega vadbenega poligona za usposabljanje gasilcev

gasilce in krajane: Dom krajanov – gasilski dom Študa in Dom krajanov – gasilski dom Domžale

vse občane: parcipativni proračun »Moja pobuda«, dan odprtih vrat Občine Domžale, nadaljevanje Čarobnega decembra (letos v Domžale pride Jan Plestenjak, 25. decembra 2018) in organizacija drugih dogodkov za popestritev življenja v občini.

Glas ZA Tonija, številka 1, je glas ZA realizacijo vseh teh projektov. Imate idejo, kaj bi še potrebovali za lepše življenje v občini – pošljite na e-mail na: info@ltd-tonidragar.si SKUPAJ Z VAMI NAPREJ.

Naročnik oglasa: LTD – Lista Tonija Dragarja – Lista za vse generacije

Tagi