Domžalski poslovilni objekt kmalu z nadstrešnico

Poslovilni objekt pri domžalskem pokopališču bo dobil dve nadstrešnici, ki bosta dopolnili obstoječi objekt mrliških vežic, umeščeni pa bosta na osi, ki povezuje vežice s cerkvijo. Njun namen je zavetje za udeležencev pogrebnih obredov pred padavinami in soncem.

Na Občini Domžale so v zvezi z gradnjo nadstrešnic povedali, da sta predvideni dve ločeni nadstrešnici; ena ob obstoječem objektu, druga, večja pa v nadaljevanju, v sklopu peščenih površin proti severu. Nadstrešnici ohranjata odprtost pogledov proti cerkvi, hkrati pa nudita zavetje in senco. Višinsko sta usklajeni z obstoječim objektom. Prostora ne zamejujeta, ampak omogočata, da se širi tudi izven njunih meja. Bela, vitka konstrukcija je zamišljena kot čim manj moteča in opazna. Objekt je temeljen z AB temeljno ploščo z obodnimi pasovnimi temelji. Predvidena je gradnja objekta v jekleni montažni izvedbi. Osnovni gradnik stebrno okvirne konstrukcije so pocinkani jekleni stebri in nosilci.

Postavitev bo končana predvidoma do konca meseca novembra.

Miha Ulčar; Foto: Vido Repanšek

Komentarji uporabnikov
Tagi