Domžalčani in Domžalčanke si zaslužimo več!

Občina Domžale je zašla v zadnjih letih v obdobje stagnacije. Po velikem razvoju in podvojitvi števila občanov in občank občine Domžale smo ostali brez prave strategije in brez konkretnih odgovorov na pereča vprašanja. Probleme smo reševali šele, ko so se pojavili, razvoj pa je ob neaktivnosti župana zastal. Občani upravičeno pogrešajo večje projekte, ki bi rešili najbolj pereča vprašanja v naši občini. Dolgoleten proces sprejema Občinskega prostorskega načrta – OPN, ki smo ga sprejeli letos jeseni, je povzročil skoraj popoln zastoj gospodarskih investicij v naši občini. S tako poznim sprejemom OPN smo zamudili vsaj desetletje razvoja, kar kažejo tudi številke, saj so nas primerljive občine prehitele na številnih področjih.

Zgrešeni in predragi projekti …

Na drugi strani pa se pri izpeljanih projektih težko znebimo občutka, da se je veliko projektov realiziralo samo zato, da se je ustvaril videz, da se nekaj dela, pravega pomena in učinka pa ti projekti niso imeli. Garažna hiša je tipičen primer, kamor smo namenili ogromno davkoplačevalskega denarja, učinka pa ni prav nobenega. Mizerno število vozil, ki dnevno parkira v tem objektu je dokaz, da je projekt popolnoma nedomišljen in ni izpolnil niti enega izmed zastavljenih ciljev. Če temu dodamo še primere predragih projektov kot je obnova javnega stranišča na tržnici, nepotrebno dragih projektov kot je solarno ogrevana polovica glavne avtobusne postaje v Domžalah s polnilci za telefon ter komično zgrešeno zasaditev nasadov malin, lahko upravičeno zaključimo, da županu primanjkuje tako vizije in idej kot energije in volje za izpeljavo pomembnih projektov za občino Domžale.

Mladi in starostniki brez svetle prihodnosti

Posledično se je v občini Domžale zgodilo, da smo celotne skupnosti popolnoma pozabili ter spregledali njihove številne težave. Najbolj je bil zapostavljen strogi center mesta, kjer se je reševanje problematike SPB popolnoma ustavilo, prav tako se nič ne dogaja v zvezi z ureditvijo železniške postaje ter ureditve parkirišča pri TUŠ centru ter tržnici. Krajevne skupnosti so bile popolnoma izločene iz procesa odločanja, njihovi predlogi pa spregledani in utišani. Starostnikom ponujamo mnogo premalo prostora v primernih ustanovah, dnevno varstvo v Domžalah ni dostopno in urejeno, kar številnim predstavlja skoraj nepremostljivo oviro.

Mladim nismo uspeli razen izjemno pestre ponudbe športnih, kulturnih, gasilskih ter ostalih društev in nevladnih organizacij zagotoviti primernega prostora za ustvarjanje, druženje in osebni razvoj. Mladi najbolj občutijo pomanjkanje pravega središča mesta, kjer bi se ob festivalih, koncertih ter praznikih družili in zabavali. Tako nas ne preseneča, da se v zadnjem času pojavlja zaskrbljujoče visoka raven huliganizma, ki je v dobršni meri povezan s pomanjkanjem prostora in aktivnosti za mlade, še posebej ob večerih in koncih tedna. Obenem je opazno tudi veliko povečanje kriminalne dejavnosti v naši občini, kar pa je pričakovano, saj nismo uspeli preko gospodarskega razvoja zagotoviti primernih dobro plačanih delovnih mest, posledično povprečni Domžalčan prejema skoraj 200 evrov nižjo plačo kot povprečni Slovenec, obenem pa je socialna mreža postavljena šibko, saj občina zagotavlja premajhno število stanovanj za socialno šibke, številne dobrodelne organizacije pa prepogosto naletijo na gluha ušesa, ko zaprosijo za pomoč občine.

Neustrezni pogoji za športne organizacije

Področje športa cveti, v občini imamo preko 3000 otrok, ki se redno ukvarjajo s športnimi dejavnostmi in skoraj 100 različnih društev, ki za to skrbijo. Vse to kljub temu, da so se sredstva za šport v zadnjih 10 letih razpolovila, prav tako so se z novim režimom Zavoda za šport in rekreacijo najemnine za vse uporabnike športnih površin v naši občini krepko zvišale. Številna društva tožijo nad pomanjkanjem prostora, o čemer priča tudi podatek, da smo ena izmed občin v Sloveniji, ki ima najmanj pokritih površin namenjenih športu in rekreaciji v Sloveniji. Podobno je s kulturo, saj nenehnega povečevanja števila obiskovalcev našega kulturnega doma nismo uspeli nagraditi z resnim načrtom povečanja in širitve osrednje dvorane, ki je v občini nujno potrebna. Gasilska društva, ki so trdni gradniki in varovala celotnemu sistemu si zaslužijo še večjo podporo pri izvajanju njihove plemenite in koristne dejavnosti, predvsem na področju dela z mladimi.

Brez ustrezne strategije do prometnega kaosa

Odsotnost kakršnekoli prometne strategije je rezultirala v prometnem kaosu, s katerim se občani Domžal spopadate vsako jutro in popoldne. V občini kot gobe po dežju rastejo nova in nova semaforizirana križišča, kljub temu da vse primerljive študije kažejo, da so krožna križišča ali rondoji veliko bolj pretočni obenem pa tudi varnejši, saj se nesreče na takšnih križiščih veliko redkeje končajo s hudimi poškodbami ali smrtnimi primeri. Neuspešni so bili šibki poskusi izboljšanje prometnih povezav z Ljubljano, tako večino transporta občani še vedno opravljajo z osebnimi avtomobili, saj primernih alternativ ni. Veliko prometno obremenitev predstavlja tudi poplava trgovskih centrov, ki so v zadnjih letih edina gospodarska dejavnost, ki jo uspemo privabiti v našo občino. Drugim dejavnostim, ki bi prinesle veliko večjo dodano vrednost in boljše zaposlitve so vrata zaprta, saj so številni pozivi in prošnje tako lokalnih kot ostalih podjetij, ki so imela interes po selitvi oziroma razširitvi dejavnosti, naleteli na zaprta vrata in gluha ušesa. Na drugi strani nepremišljeno in brezglavo vztrajamo pri škodljivih projektih, kjer so se kot braniki razuma morali organizirati in pojaviti kar občani sami. Primera Zaboršta in Štude sta zgolj najbolj pereča, kjer je zaradi neaktivnosti občine našim občanom zmanjkalo potrpljenja in so se odločili organizirati v civilne iniciative in posredovati, saj jim je mar za kraj kjer živijo.

Občani so preslišani, krajevne skupnosti zadušene

Program, ki smo ga pripravili, je pot k ponovnem zagonu naše občine ter k izboljšavi nekaterih ključnih področij našega skupnega življenja, ki so bila spregledana in zanemarjena. Prav tako je nadgradnja do sedaj dobro opravljenega dela, na področjih, ki jim je bilo posvečeno več pozornosti. Morda najbolj pomemben segment programa pa spodaj ni zajet in to je IZBOLJŠANJE KOMUNIKACIJE. Občina Domžale je postala odtujena, občani so pogosto preslišani, aktivnosti krajevnih skupnosti pa zadušene. Prva prioriteta novega mandata bo napredek na tem področju. Vrata bodo ponovno odprta, občani boste slišani in ne samo poslušani, krajevne skupnosti pa bodo dobile svojo veljavo.

Druga velika prioriteta pa bo POVEZOVANJE, tako na političnem kot družbenem področju. To se začne z izgradnjo pomembne infrastrukture ter z zavedanjem in ozaveščanjem kdo smo Domžalčani ter da smo na to dejstvo lahko zelo ponosni. Naša občina se ponaša z bogato zgodovino, a še bogatejšo sedanjostjo kjer gospodarskih, športnih, kulturnih ter družbenih uspehov ne manjka, kar pa se v splošni apatiji in malodušju pogosto izgubi. Ponovno se moramo naučiti ceniti svoje ter znati to primerno počastiti in proslaviti. Zato bo osrednji tržni prostor, srce in duša naše občine, moja prioriteta. Kajti samo, če se bomo lahko tudi fizično spoznavali in povezovali, se bomo tudi čutili povezane in enotne. In kot nas uči zgodovina našega naroda, ko smo enotni je zgolj nebo meja.

Ključne točke, ki ne smejo biti spregledane:

 • obnova našega mestnega središča
 • graditev in okrepitev vseh krajev našega mesta
 • povrnitev pomena krajevnih skupnostim
 • dostojna starost in ustrezna mobilnost za vse starostnike
 • ustrezne investicije v športne objekte in šport za mlade
 • možnost za razvoj kulture
 • okrepitev področja zaščite in reševanja
 • urejeno prometno infrastrukturo
 • odprte poti za razvoj gospodarstva
 • znižanje cen komunalnih storitev
 • trajnostni razvoj

Celoten program lahko preberete tukaj: http://metodmarcun.si/.

Naročnik oglasa: Lista Metoda Marčuna

Tagi