V Mengšu niso pozabili na humanitarnost

Solidarnost, humanitarnost in skrb za sočloveka so plemenite vrednote, ki se jih moramo ljudje zavedati in delovati v skladu z njimi. Način kako, in koliko pomaga, je odvisen od posameznika, pri tem pa so nam v pomoč razne neprofitne dobrodelne organizacije. Ena izmed teh organizacij z dolgoletno tradicijo je Krajevna organizacija Rdečega Križa Mengeš. O delovanju društva, smo govorili s predsednico Majdo Trobec.

Organizacija Rdečega Križa (v nadaljevanju RK) Mengeš ima dolgo tradicijo, saj deluje že od leta 1945. Majda Trobec je predsednica društva že 16 let. Nekoč je organizacija v Mengšu delovala samostojno, sedaj pa deluje pod Območnem združenju RK Domžale. Društvo ima 920 podpornih članov in 12 članov odbora. Ima dve obširni stalni dejavnosti: socialno dejavnost ter obiske in srečanja z ljudmi, ki so potrebni pomoči.

Denarne pomoči ne izplačujejo v gotovini, temveč nudijo pomoč pri plačevanju položnic družinam, kjer dohodek na člana ne presega 300 evrov mesečno. Na ta način so lansko leto pomagali okoli sedemdesetim družinam. Razdeljujejo tudi prehrambene pakete, skrbijo za ogrožene novorojenčke, starostnike in nudijo pomoč pri nakupu šolskih potrebščin za šoloobvezne otroke. V letu 2012 so razdelili kar 5 ton oblek in 400 parov čevljev. Socialno dejavnost opravljajo v prostorih Zdravstvenega doma Mengeš. Poleg tega, letno obiskujejo 90 letnike, invalide ter bolne osebe, starostnike nad 75 let in oskrbovance domov za ostarele. Organizirajo tudi tradicionalna novoletna srečanja za starostnike. Majda Trobec ob tem pravi: »Na tem mestu bi se rada zahvalila našemu županu oziroma Občini Mengeš za velik socialni občutek. Vsako leto podarijo sredstva za novoletno srečanje in obdaritev vseh starostnikov nad 75 let ter nam redno nakazujejo finančna sredstva, brez katerih bi težko delovali.«

V letu 2012 so razdelili kar 5 ton oblek in 400 parov čevljev.

Majda Trobec je spregovorila tudi o težavah, s katerimi se srečujejo pri delovanju. »Že vsa leta ugotavljamo, da imajo naši prosilci pomoči neurejene odločbe o bivanju ali pa so brez teh odločb«. To predstavlja problem pri plačevanju položnic, saj je ustrezna odločba o bivanju pogoj za plačilo. Letna članarina podpornih članov, ki znaša simboličnih 5 evrov, predstavlja velik del sredstev s katerimi se društvo financira. Število članov letno upada in predsednica pove zakaj je tako: »Težko pridobivamo nove člane. Včasih je bila večja povezanost med Osnovno šolo in Rdečim Križem. V 7. razredu so bili vsi šolarji sprejeti v organizacijo RK. Danes je taka pot nemogoča, na terenu pa pridobimo premalo novih članov, tako da se naše finance in s tem obseg naše pomoči krči«. Sedaj, ko ne obstaja več bližnjica do članstva, so v RK Mengeš zelo veseli vsakega novega člana.

Socialno dejavnost opravljajo v prostorih Zdravstvenega doma Mengeš.

Na koncu se je gospa zahvalila še vsem, ki jim pomagajo pri izvajanju njihove humanitarne dejavnosti: »V veliko pomoč pri delu nam je Območno združenje RK Domžale, ki nam redno dobavlja hrano, vso leto nakazuje denar za nakup šolskih delovnih zvezkov, poskrbi za letovanje na morju za ogrožene družine in organizira krvodajalske akcije. V letošnjem letu so tudi pomagali pri izvedbi tekmovanja v prvi pomoči v občini Mengeš. Hkrati bi se še zahvalila patronažnim sestram, ki so v veliko pomoč pri odkrivanju družin, ki potrebujejo takojšno pomoč.«

Družine z otroci, starostniki in obubožani posamezniki, ki nujno potrebujejo pomoč, so dejstvo pred katerim si ne moremo zatiskati oči. Poti po katerim jim lahko pomagamo je mnogo, ena izmed njih pa je tudi članstvo v RK. V juliju in avgustu so v Zdravstvenem domu Mengeš dosegljivi enkrat mesečno, drugače pa vsak četrtek od 9. do 11. ure.

Avtor: Mihael Gubanc; Foto: Mihael Gubanc
Tagi