OŠ Preserje pri Radomljah Naj kulturna šola 2021

Včeraj je v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini potekala zaključna prireditev Naj kulturna šola 2021.

Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim iz področja kulture  v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.

Prizadevanja gredo v smeri ustrezne kulturne vzgoje na osnovnih šolah, ustvarjalnost mladih na raznolikih umetnostnih področjih, podpiranje kakovostnih dosežkov ter skrb za izobraževanje udeležencev in mentorjev kulturnega udejstvovanja. Želja je, da vsaka šola postane žarišče kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja. Kulturna šola načrtno torej povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje in izobraževanja nepogrešljivi partnerici.

Podelili so nagrade na področju gledališke, folklorne, likovne, filmske in literarne dejavnosti ter na področju varovanje kulturne dediščine. Sledile so podelitve nagrad za naj kulturno šolo v kategoriji male in podružnične šole, srednje in velike šole.

Naziv Naj kulturna šola v letu 2021 pa je prejela Osnovna šola Preserje pri Radomljah.

V obrazložitvi so o šoli povedali: »Na OŠ Preserje pri Radomljah sledijo svoji viziji, ki sloni na vzgoji in izobraževanju srčnega, uspešnega in odgovornega učenca, ki se razvija ob spodbudi učiteljev in podpori staršev. Osnovna šola Preserje pri Radomljah je prejemnica tovrstne nagrade že tretjič. Gre za odlično šolo, kjer se vsi prizadevajo, za kakovosten pouk, in pridobivanje poglobljenega in trajnega znanja. Spodbujajo razvoj vrednot, kot so spoštovanje, sodelovanje, samostojnost, odgovornost, znanje, in kritično mišljenje in ustvarjalnost. Med učenci, delavci šole in starši vladajo enakovredni in spoštljivi odnosi. Kot pravijo, ni nujno, da je vsak njihov učence odličnjak, vsi skupaj pa se trudijo, da bo vsak postal odličen človek. Na šoli redno delujejo številne kulturne skupine, učenci so dejavni v mnogih krožkih, kot naprimer- glasbena umetnost, inštrumentalna, vokalna, gledališka dejavnost, folklora, film in avdio vizualna kultura, likovna umetnost, literatura in bralna kultura. Pri njih delujejo številne interesne dejavnosti, kulturi na čast organizirajo različne prireditve, razstave in dogodke. Njihov šolski prostor je poln različnih dejavnosti, ki vsak dan spodbujajo, budijo in odpirajo obzorja kulture. Kultura šola zanje ni le projekt je način življenja, poleg naziva kultura šola so dobili tudi priznanje za izjemne dosežke na področju literarne dejavnosti, ki je še vedno zelo močna«. 

(Foto: Alenka Klinar)

Na oder je po priznanje prišla ravnateljica OŠ Preserje pri Radomljah Ana Nuša Kern, ki je pozdravila navzoče in v svojem nagovoru dodala: »do zadnjega si nismo upali misliti, da bomo dobitniki te nagrade. To, čemur smo priča danes je samo znak, kako slovenske šole ne premaga prav nič in prav tako tudi učenci; ne glede na družbeno stanje, ne glede na to kar se odvija pravkar. V šolah smo zavezani temu, da smo tukaj in zdaj z našimi učenci, in da jim skušamo odpirati različna vrata z različnim znanji. Mislim, da ves slovenski šolski prostor to počne, seveda na različne načine- eni s športom, znanostjo, drugi s kulturo. Verjamem in vem, da je slovenski šolski prostor prežet s takimi entuziasti in da je slovenska šola ena najbolj kvalitetnih v Evropi. Rada bi se zahvalila mojim kolegicam, ki so bile vestne pri arhiviranju in spodbujale učitelje k aktivnemu kulturnemu udejstvovanju«.

Zahvalila se je za prejeto priznanje in poudarila, saj ima za njihovo šolo izreden pomen.

Prireditve se je udeležila tudi podžupanja mag. Renata Kosec, ki je ravnateljici in predstavnicama šole čestitala ob tem izjemnem dosežku.

Prijeten večer se je v dvorani zaključil s predstavo domačih šolarjev, ki so predstavili kolaž svojih izjemnih predstav, ki so jih prisotni na podelitvi, ob koncu pospremili s stoječimi ovacijami.

Občina Domžale; Foto: Alenka Klinar, Matej Maček

Tagi