Helios nagradil štiri zasnove vodnih učnih poti

Helios je v okviru projektov delovanja Heliosovega sklada za ohranjanje čistih slovenskih voda danes objavil rezultate izbora idejne zasnove Vodnih učnih poti 2012. Osnovne ali srednje šole se s svojimi projektnimi nalogami potegujejo za denarno nagrado v višini 1.050 evrov, od skupaj razpisanih 4.200 evrov denarnega sklada, ki poteka znotraj nosilnega projekta Oživljanja slovenskih krajevnih vodnjakov.

Splet vodnih, gozdnih in drugih na turizem navezanih poti ljudi vračajo k naravi, jih ozaveščajo in bogatijo, učencem pa predstavljajo aktiven odnos do naravnega okolja, v obliki učilnic v naravi, da lažje spoznavajo vodni ekosistem v povezavi s tradicionalnimi oblikami raznih vodnih virov kot elementov bogate naravne in kulturne dediščine Slovenije. Vodne učne poti predstavljajo dodano vrednost projekta obnove vodnjakov, ker jih lokalna skupnost z umestitvijo v prostor in vključitvijo v svojo turistično infrastrukturo oživi in da na voljo prebivalcem in obiskovalcem.

Od 13 prijav iz leta 2012 so bile nagrajene štiri osnovne šole iz občin Bled, Ilirska Bistrica, Šmarje pri Jelšah in Vipava. V preteklih letih so šole pripravile skupaj že 32 idejnih zasnov vodnih učnih poti in mnoge med njimi so se na podlagi teh zasnov tudi realizirale v naravi s pomočjo občin in drugih sofinanciranih razvojnih projektov. Konec maja bo Helios nagrajene osnovne šole povabil v Kobilarno Lipica na voden ogled in predstavitveno srečanje ter podelitev nagrad.

Helios je konec aprila za dolgoletno delovanje Heliosovega sklada na področju projekta Obnove vodnih virov prejel v kategoriji Ohranjanja dediščine priznanje Naša Slovenija 2012. Priznanja podeljuje Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine Kultura-Natura Slovenija.

V 15-tih letih delovanja Heliosovega sklada za ohranjanje čistih slovenskih voda je bilo s Heliosovo finančno pomočjo obnovljenih 82 različnih vodnih virov v 71 občinah, ter nagrajenih 32 idejnih zasnov vodnih učnih poti.

Heliosov sklad se financira od deleža prodaje okolju prijaznih Heliosovih premazov na vodni osnovi blagovnih znamk HELIOS Bori, HELIOS Ideal in HELIOS Tessarol. Od vsakega prodanega litra okolju prijaznih premazov označenega z »ribico v soncu«, gre v sklad 0,25 evra.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Helios
Tagi