Gasilci Mitjo Šarca spomnili, da prihaja Abraham ter podpisali sporazum o sodelovanju med PGD Šmarca in PGD Homec

V Šmarci je bilo v nedeljo, 20. februarja 2022, veselo kot že dolgo ne. Na gasilski vaji, ki so jo pripravili v PGD Šmarca ob 50 letnici njihovega poveljnika Mitje Šarca na njegovem domu, so se pridružili tudi gasilci iz PGD Homec, PGD Duplica in PGD Kamnik, po vaji pa so, ob prisotnosti poveljnika Civilne zaščite Kamnik mag. Matjaža Srše, slavnostno podpisali »Sporazum o medsebojnem sodelovanju pri izvajanju gasilskih dejavnosti Gasilskih enot PGD Šmarca in PGD Homec«.

Mitja Šarec se približuje Abrahamu, petdeset letnici življenja, ki ga bo praznoval v sredo, 23. februarja 2022, zato so mu domači brez njegove vednosti tisti čas, ko je odšel s hčerko k maši v cerkev sv. Mavricija v Šmarci, na hitro z bagerjem izkopali luknjo ter vanjo postavili mlaj, ki so ga pripeljali z kamionom. Imeli so samo dobre pol ure časa, saj so potem, ko je bilo konec maše, sprožili alarm, da gori delavnica blizu njegovega doma. Ko je prišel slavljenec Mitja domov, so ga pričakali domači, sosedje, prijatelji in znanci, zaslišale pa so se tudi sirene gasilskih vozil iz PGD Šmarca, PGD Homec, PGD Duplica in PGD Kamnik, ki so s seboj pripeljali tudi avtolestev.

Janez Ravnikar je med postavljanjem mlaja močno zadimil podstrešje, da se je kar lepo kadilo. Slavljenca so pred prihodom gasilcev pospremili na podstrešje, kjer je moral počakati na gasilce, da so ga »rešili« iz požara. Gasilci vseh štirih društev so malo zalili tudi streho hiše ter zelenico pred njo, zatem pa so slavljenca z avtolestvijo, ki so ga skozi okno naložili na nosila, spustili na tla, ter ga privezanega na nosila narahlo namočili, glavni curki pa so bili dvignjeni v zrak proti zelenemu delu mlaja, kjer je bil nameščen venec ter tabla z napisom 50, gasilska cev ter računalnik. Zatem se je slavljenec na hitro šel preobleči, gasilci pa so ta čas pospravili orodje in cevi.

Sledil je postroj vseh sodelujočih gasilk in gasilcev, zatem pa je mag. Matjaž Srša prinesel »Sporazum o medsebojnem sodelovanju pri izvajanju gasilskih dejavnosti Gasilskih enot PGD Šmarca in PGD Homec«, ter ga dal na za podpis pripravljeno mizo. Sporazum o medsebojnem sodelovanju sta pred nekaj dnevi podpisala že župana obeh občin, Matej Slapar in Toni Dragar, sedaj pa je sledil še podpis obeh gasilskih društev.

Na podlagi zakona o gasilstvu (Uradni list RS. Št. 113/05), zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS Št. 51/06 in 97/10), na podlagi požarnih območij gasilskih enot ter razvrstitve gasilskih enot v občini Kamnik in občini Domžale, je bil sprejet »Dogovor o medsebojnem sodelovanju pri izvajanju intervencij«, ki sta ga podpisala oba župana. Občina Kamnik in Občina Domžale sta se namreč zaradi bližine gasilskih operativnih enot med občinama in strnjenega naselja na mejnem področju občin dogovorili o medsebojnem sodelovanju pri intervencijah na mejnem območju Občine Kamnik (KS Šmarca) in občine Domžale (KS Homec – Nožice). Področje pokrivanja, na katerem delujeta podpisnika in za katero velja dogovor, se sestoji iz naslednjih občin in območij krajevnih skupnosti. Občina Kamnik – KS Šmarca, kjer sta pristojni gasilski enoti PGD Šmarca in PGD Kamnik ter občina Domžale, KS Homec – Nožice, kjer sta pristojni gasilki enoti PGD Homec in CZR Domžale. Tako sta župana Matej Slapar in Toni Dragar s podpisom dogovora sklenila, da bosta na področju pokrivanja skupno izvajala intervencije glede na zahteve vodje intervencije ali obsega intervencije. Alarmiranje gasilskih enot se izvaja z načrtom alarmiranja gasilskih enot v posamezni občini glede na potrebe sodelovanja preko Regijskega centra za obveščanje Ljubljana.

Sporazum med gasilskima društvoma so podpisali Jure Jemec, predsednik PGD Šmarca, Mitja Šarec, poveljnik PGD Šmarca ter Andrej Ulčar, predsednik PGD Homec in Martin Šarc poveljnik PGD Homec. Vse so overili tudi s pečati obeh gasilskih društev.

Podpis sporazuma o medsebojnem sodelovanju obeh gasilskih društev, ki sta na meji občin Domžale in Kamnik je tlel že nekaj časa. Naselji Šmarca in Nožice tvorita namreč strnjeno stanovanjsko naselje. Kljub krajevni in občinski meji med njima predstavljata navedeni naselji skupen življenjski prostor. V povezanem prostoru ne obstajajo meje pri potrebah pri zagotavljanju preventivnih in intervencijskih dejavnosti gasilskih enot za zavarovanje življenj in premoženja. Zato sta gasilski enoti PGD Šmarca in PGD Homec sprejeli vsebino dogovora o medsebojnem sodelovanju pri izvajanju intervencij, ki sta ga podpisala oba župana občin Kamnik in Domžale. Gasilski enoti sta se s podpisom tega dokumenta zavezali, da bosta v okviru Pravil Gasilske službe in ostalih veljavnih predpisov v prihodnje še okrepile medsebojno sodelovanje pri delu na področju preventivnih dejavnosti in na področju izvajanja intervencij. Tako sta gasilki društvi PGD Šmarca in PGD Homec s podpisom tega sporazuma formalizirala preteklo zgledno in tovariško sodelovanje med gasilskima enotama na področju humanitarnega dela, preventivnega dela in pa izvajanju gasilskih intervencij.

Po podpisu so gasilci slavljencu Mitji Šarcu, svojemu poveljniku, podarili za 50 letnico kip svetega Florjana, zavetnika gasilcev. Slavljenec se je vsem lepo zahvalil za presenečenje, saj je računal, da se bo kaj zgodilo v torek, dan pred Abrahamom. Kljub temu je vidno zadovoljen sprejel čestitke tudi ostalih gasilskih društev, pohvalil pa je dobro izpeljano intervencijo.

Tudi Mitjeva mama Majda je spregovorila nekaj besed. Piškote in pecivo je pekla na skrivaj, da slavljenec ni nič posumil, kaj se pripravlja. Tudi ostale dejavnosti so potekale skrivnostno, nam je zaupala, čeprav je Mitja bil že na veliko intervencijah, se je vseeno malo bala, ko so ga z avtolestvijo PGD Kamnik »pripeljali« z okna gornjega nadstropja, pa dvignili čez smreke in odložili na travniku pred hišo. Je pa dejala, da zaupa gasilcem, saj so navajeni takšnih stvari, saj se velikokrat soočajo s pravimi intervencijami. Tudi sama se je gasilcem zahvalila za odlično pripravljeno vajo.

Čestitke Mitji za prihajajočega Abrahama ter gasilcem PGD Šmarca in PGD Homec za sklenjen sporazum o sodelovanju!

Na pomoč!

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi