Čistilna akcija Očistimo Domžale 2018

Pomlad prihaja, narava se počasi prebuja in z njo tudi ljudje. Očistimo naravo, preden vzcveti in nas obdari s tisočerimi odtenki. Dnevi postajajo daljši, temperature pa z dneva v dan prijetnejše, kar nas vabi, da izkoristimo svoj prosti čas v naravi. Da bi se naša narava ostala čista in nas še dolgo navduševala v svoji lepoti, vas v mesecu aprilu vabimo na čistilno akcijo OČISTIMO DOMŽALE 2018.

Skupaj z vami bomo našo občino očistili nepravilno odloženih odpadkov in z izvedeno akcijo poskušali prispevati k okoljski ozaveščenosti, dolgoročno pa tudi k spremembam navad ljudi. V veselje nam bo, če se nam boste pridružili in s svojo udeležbo prispevali k čistejši in lepši občini Domžale. Odpadki postajajo vse večji okoljski problem, ki ga lahko kot posamezniki rešujemo že na vsakodnevni ravni, kot skupnost pa svoj delček prispevamo na občinski čistilni akciji OČISTIMO DOMŽALE 2018, ki bo potekala v soboto, 7. aprila 2018, s pričetkom ob 9. uri, oziroma v vikendu med 6. in 8. aprilom 2018, odvisno od izvedbe akcije po posamezni krajevni skupnosti. Tudi v letošnjem letu se bodo v čistilno akcijo vključile vse krajevne skupnosti, ki bodo v sodelovanju s krajani, društvi, šolami in podjetji prispevale k čistejši in lepši občini Domžale.

Lokacije zabojnikov so priložene v priponki pod tekstom. Vodje zbirnih mest vam bodo na zbirnem mestu podali vsa navodila, zagotovili osnovne pripomočke ter vas razporedili po skupinah, ki se bodo nato razporedile po lokacijah čiščenja. Vsi udeleženci čistilne akcije bodo tako, kot vsako leto, tudi letos deležni malice ob zaključku akcije. Občina Domžale bo preko krajevnih skupnosti zagotovila malico na podlagi sporočenega oziroma predvidenega števila sodelujočih.

Pobiranje zabojnikov, napolnjenih s pobranimi smetmi, bo izvedlo Javno komunalno podjetje PRODNIK d.o.o., v tednu po akciji, in sicer od ponedeljka, 9. do četrtka, 13. aprila 2018.

Na čistilno akcijo pridite primerno obuti in oblečeni. Udeležba na akciji je na lastno odgovornost. Organizatorji ne prevzemajo odgovornosti za morebitne poškodbe in nesreče pri akciji. Pred začetkom čiščenja pri vodji zbirnega mesta pridobite ustrezna navodila za ločevanje odpadkov.

Lokacija zbirnega mesta v vašem okraju bo priložena v začetku drugega tedna. Za več informacij pa se lahko obrnete tudi na svojo krajevno skupnost.

Vabljeni, da se nam pridružite.

Občina Domžale, Urad župana 

Priloga: Lokacije zabojnikov in kontakti

Tagi