Aktualne poletne investicije v občini Domžale

V mesecu juliju je vroče tudi na domžalskih gradbiščih, cestah in v parkih, saj se izvajajo investicije, med katerimi je nekaj že končanih, glavnina aktualnih poletnih investicij pa bo zaključena konec meseca avgusta.

V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj aktualnih poletnih investicij v občini Domžale.

Rekonstrukcija ceste Dob-Češenik-Turnše– 2. faza

Občina Domžale izvaja investicijsko vzdrževalna dela, celotna trasa 2. faze poteka skozi naselje Češenik. V sklopu rekonstrukcije ceste je predvidena obnova vodovoda ter komunalnih vodov. Rekonstrukcija ceste se je pričela v mesecu maju in bo zaključena predvidoma v mesecu avgustu.

Breznikova cesta v Ihanu (preplastitev)

Na Breznikovi cesti v Ihanu so se od Krožne poti do križišča s Staro cesto izvedla vzdrževalna dela, ki so obsegala sledeča dela: zamenjava pokrov fekalne, meteorne, elektro in telekomunikacijske kanalizacije; zamenjava spodnjega ustroja vozišča v debelini 60 cm, na manj poškodovanih delih zamenjava  spodnjega ustroja v debelini 30 cm; izvedba razširitve ceste na 6,0 m v celotnem odseku; rušenje asfalta in ponovno asfaltiranje v debelini 8 cm nosilni sloj in obrabni sloj v debelini 4 cm, obnova najbolj poškodovanih delov hodnika za pešce in ureditev bankin.

OŠ Venclja Perka – zunanja ureditev vzhodna stran

Predmet projekta je menjava dotrajane zunanje kanalizacije ter delna preureditev zunanje ureditve na vzhodu OŠ Venclja Perka v Domžalah. Površine, namenjene prostemu prehodu pešcev in kolesarjev se asfaltira, površine ob šoli, namenjene učencem, se tlakuje z betonskimi ploščami večjega formata. Vzdolž telovadnice se zaradi višinske razlike izvede betonski zidec, ki bo hkrati klop. Obnovljena bo tudi kolesarnica.

Obnova Kolodvorske ceste 2. del

Na Kolodvorski cesti se izvajajo investicijsko vzdrževalna dela, trenutno je v fazi preureditve ceste v javno površino, ki bo tlakovana. Predvidena je nova urbana oprema, nov je načrt krajinske arhitekture, urejena je meteorna kanalizacija, prestavitev kanalizacije, načrt električnih inštalacij in javna razsvetljava ter obnovljen vodovod. Več o obnovi Kolodvorske ceste si lahko preberete na povezavi tukaj.

Športni park Krtina »Nakrtin«

V Krtini že stoji nov Športni park Krtina »Nakrtin«, za katerega bo Občina Domžale v mesecu avgustu pridobila uporabno dovoljenje ter ga predala v upravljanje Zavodu za šport in rekreacijo Domžale. V sklopu novega športnega parka so bili zgrajeni oz. postavljeni parkirišče, igrišča za nogomet, košarko in odbojko na mivki, steza za skok v daljino, fitnes v naravi, tekaška in kolesarska steza, plezalna stena, prostor za slackline ter pitnik. Več o novem športnem parku si lahko preberete na povezavi tukaj.

Vhod v Športno dvorano Domžale

Namen rekonstrukcije prenove zahodnega dela Športne dvorane Domžale je zagotovitev kvalitetnega vhoda v dvorano, dopolnjevanje programa športno/kulturne dvorane in zadostnih površin za shranjevanje opreme. Pritlični del bo imel prenovljene sanitarije za invalide, prostor za čistila, prostor za prodajo vstopnic, bistro, večnamenski prostor ter priročno skladišče.

Miha Ulčar; Foto: Vido Repanšek

 

Tagi