“Končno je na voljo etnološka mojstrovina Pokažem se fantu v pisanem gvantu”

Letošnje leto je za Kamnik še toliko bolj posebno, saj je mesto, znano po svoji oblačilni dediščini, obeležilo že 50. obletnico Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine. DNN, kakor skrajšano označujemo prireditev, je posvečena narodnim nošam, del nje je tudi tradicionalna povorka, s katero se razkazujejo estetsko oblikovana oblačila, namenjena za svečane dogodke.

Kamniška prireditev, ki se odvija že pol stoletja, je prav za ta jubilej bila počaščena z etnološko mojstrovino Pokažem se fantu v pisanem gvantu, strokovnem delu dr. Bojana Knifica in dr. Marije Klobčar, ki ga je uredila direktorica mestne knjižnice Franceta Balantiča, mag. Breda Podbrežnik-Vukmir. Ostala urednika, ki sta ji pri delu stala ob strani, sta bila še mag. Zora Torkar in Tone Ftičar.

Pokažem se fantu v pisanem gvantu je tisto, kar se tiče strokovnega raziskovanja in razlaganja oblačilne dediščine, do sedaj manjkalo, uspešno pokrila in narodnim nošam dala svoj prostor v večnosti. Izid knjige je, za kar izražamo obžalovanje, zaznamovala epidemija, kar vidimo kot razlog za toliko močnejši poudarek vrednosti samega etnološkega dela, ki ima potencial rešiti noše pred pozabo, saj bi jim dvignila ugled. Potrebno se je zavedati, da so noše lahko in bi morale biti v uporabi tudi dandanašnji, k čemur bomo pripomogli s pričujočim delom.

Jezik pisanja je poljuden, popelje nas v za večino nas še nepoznano, vseeno pa sta avtorja držala ravnovesje, tako da je bralec pritegnjen k branju, ki ga lahko označimo kot razvedrilno. S knjigo, ki jo odlikuje tudi preko 500 fotografij noš, se je starim podobam hotelo dati novo življenje, saj morajo te živeti med svojimi ljudmi, zakaj ves smisel izgubijo, če so varno spravljene v kakšnem muzeju, kjer nabirajo prah. Soavtor, dr. Knific, pravi, da vsega niti ni mogoče niti smiselno ohranjati, kar zahteva obliko premisleka, ki naj bi vodil do ustrezne, sodobne, rabe dediščine oblek.

Noše bi se v sodobnosti po njegovem mnenju lahko uporabljale kot del sodobno oblikovanih oblek, za kar pa trenutno še ni zaznati zanimanja pri modnih oblikovalcih. Ti še ne vidijo vrzeli na trgu, zato še niso pristopili k ustrezni stroki, da bi skupaj našli rešitev, sprejemljivo za avtentičnost dediščine in oblačilne smernice. Slišali smo tudi zamisli, da bi se noše uporabljale kot protokolarna oblačila, podobno kot to počnejo predstavniki zalivskih držav. V praksi je že prišlo do tovrstnih poskusov, ki so, kot se spomnimo, naleteli na mešane odzive.

Knjigo je mogoče kupiti na več načinov, stane pa 24,90 €, pri čemer so ustvarjalci imeli v misel finančne omejitve pri prebivalstvu, zato se je tudi postavila tako dostopna cena. Javnost lahko delo kupi v kamniški turistični pisarni na Glavnem trgu 2, v stik s z njimi pa lahko stopite na več načinov:

Naročnik oglasa: ZTŠK Kamnik

 

Tagi