Izšla knjiga – Zabavni ansambli na Domžalskem

V občinskem glasilu Slamnik je bilo v letu 2019 objavljeno 9 nadaljevanj o ansamblih zabavne glasbe na Domžalskem od 60. do začetka 90. let prejšnjega stoletja. V člankih so bili zajeti pomembnejši akterji na področju zabavne glasbe v tridesetih letih omenjenega obdobja. V letošnjem letu pa je bilo objavljenih šest člankov predvsem o plesih in zabavnih ansamblih v omenjenem času. V člankih so predstavljene zasedbe, ki so delovale predvsem na domžalskem območju: Ježek, Anis, The Players, The Beggars (berači), Jaguarji, Paradox, Modri val, Pelikan, Studio 6, Hrup, Kovinarji in Kan Kan.

Zaradi ugodnega odziva med bralci Slamnika se je avtor Jože Skok (samozaložnik, v sozaložništvu s Profundis Domžale) že lani odločil, da bo o omenjeni tematiki pripravil knjižno monografijo. V knjigi je omenjena vrsta učencev ali učiteljev glasbene šole Domžale in njenih oddelkov v bližnji okolici: profesor in skladatelj Tomaž Habe, profesorica Milka Vavpetič, (poročena Živulović), Matija Verčnik, Milan Kokalj, Miran in Marko Juvan, Rado Černe, od novejših pa Iztok in Irena Končina (poročena Kokalj), pa še vrsta drugih sopotnikov, samoukov denimo Miro Sršen, Jože Žankar in Jože Vidmar.

Monografija je dopolnitev pričevanj udeležencev zabavne glasbe, poleg tega so dodana še nekatera pričevanja, ki dopolnjujejo osnovno pripoved. Izdaja je opremljena z dodatnim slikovnim in podobnim gradivom, v njej je tudi kazalo fotografij. Njen namen je – popularizacija vpogleda v zabavno glasbo oziroma zabavne ansamble na Domžalskem v bližnji zgodovini.

Monografijo o zabavnih ansamblih na Domžalskem je pripravil Jože Skok.

Poseben poudarek je na prizoriščih, kjer so potekali plesi ali nastopi zabavnih ansamblov v Zadružnem domu v Grobljah, v Hali Komunalnega centra Domžale (zdaj Športna dvorana Domžale), pri gostišču Pošta, v Restavraciji Slamnik, v Godbenem domu in Kinodvorani Domžale, pa v številnih mladinskih klubih oziroma kulturnih domovih v nekdanji občini Domžale. Knjižna izdaja ima nedvomno širši pomen, daleč od zgolj domžalskega, posega tudi v ljubljanski, kamniški in gorenjski prostor, na Obalo in drugod. Omenjeni so namreč izvajalci in zabavni ansambli iz teh okolij.

Že bolj proti koncu nastajanja edicije se je v njeno pripravo vključila Cveta Zalokar, saj je spodbudila skupino mladih, glasbeno dejavnih v 80. letih, in tako je nastala zgodba tudi o tistem obdobju, (Domžalski rock časi). Med drugim je zapisala: »Glasba je bila v tistem obdobju pomembnejša, kot si mislimo, predstavljala je neke vrste uporništvo mlade generacije in iskanje lastne, drugačne poti. Zato je med starejšo generacijo do takšne glasbe in muziciranja bilo kar nekaj odpora in nasprotovanja, nerazumevanja in celo popolnega odklanjanja glasbe, ki jim je bila tuja in ‘predivja’«. Iz 80. let so omenjene zasedbe: Atlantida, Ansambel S74, Ansambel Cirus, Kobre, Mumija, Unikat, Charlie, Rangers in Hrup. Skratka vodstva Kulturnega doma Franca Bernika Domžale je v zbranem besedilu prepoznalo dragoceno gradivo o naši glasbeni dediščini ter skupaj s finančno podporo Občine Domžale in drugih donatorjev omogočilo, da je pred nami zanimiva in vsestransko bogata knjižna monografija.

Zanimiva in bogata knjižna monografija je dragoceno gradivo o naši glasbeni dediščini.

Boris Kopitar, dolgoletni pevec v zasedbi Kovinarji, je knjigi na pot med bralke in bralce v uvodnih besedah med drugim zapisal. » . . . to je knjiga spominov. V njej je zajet čas, ko smo polni mladostnega zanosa spremljali delovanje glasbenih skupin in posameznikov na domžalskem koncu naše lepe dežele. Vsak po svoje so pripomogli, da smo ob takrat aktualni glasbi uživali, se družili in se imeli lepo, saj je bilo okolje z glasbo tedaj dobesedno nasičeno.«

Pripoved o zabavnih ansamblih na Domžalskem je po besedah avtorja Jožeta Skoka » . . . razvrščena kot je nastajala. Zgodba, ki se je začela in se bo očitno še nadaljevala. Ne le kot prikaz zabavnega življenja v nekem času, temveč tudi kot njegov odsev.«

Knjigo Zabavni ansambli na Domžalskem, ki ima kar 188 strani, lahko kupite po ceni 17,00 evrov pri avtorju Jožetu Skoku (tel. št.: 051 308 622) oziroma jo naročite v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale (tel. št.: 01 722 50 50 ali po elektronski pošti na naslov: obvescanje@kd–domzale.si. Prevzamete jo lahko po predhodni najavi.

 

Tagi