Srečanje pod slamniki: dr. Miroslav Stiplovšek

V atriju Slamnikarskega muzeja v Domžalah, je danes zvečer potekal pogovor z Dr. Miroslavom Stiplovškom, častnim občanom občine Domžale. Dr. Stiplovšek je kot zgodovinar vedno posvečal veliko časa tudi domžalskemu območju. Razglasitev Domžal za trg, razvoj domžalske industrije, šolstva, zdravstva, zgodovina kulturnih društev v Domžalski občini, nastanek Mestne občine Domžale leta 1952, so le nekatere od tem, ki jim je posvečal svojo pozornost. In ravno te teme, ki jih je zbral tudi v svoji knjigi, je danes predstavil poslušalcem. Pogovor z dr. Stiplovškom je vodila Cveta Zalokar Oražem

Da gre za zanimivega in spoštovanega sogovornika, je pokazal poln atrij Slamnikarskega muzeja. Poslušalci so imeli priliko zvedeti kaj več o svojih koreninah, pa tudi o dr. Stiplovšku, ki je bil vseskozi vpet v življenje in delo naše občine.

Spoznali smo sogovornika, njegovo delo in predanost zgodovini. Zelo dobro nam je predstavil tudi tiste pomembne okoliščine in dejstva, ki so pripeljale do tega, da so Domžale dobile priznanje za svoj velik napredek z razglasitvijo za trg (1925) in za mesto (1952).

Dr. Miroslav Stiplovšek pa ni le strokovnjak na področju novejše zgodovine, temveč je tudi prizadeven delavec na področju kulture in raziskovalne dejavnosti v občini Domžale, kjer je opravljal zelo pomembne funkcije. Tako je bil je predsednik Občinskega odbora za kulturo ter predsednik tako kulturne kot raziskovalne skupnosti.

Pogovor pa so s svojimi pevskimi vložki popestrila dekleta vokalne skupine DEA.

Svoje dognanja o razvoju in napredku Domžal, nam  dr. Stiplovšek predstavlja v knjigi Nastanek Mestne občine Domžale leta 1925, pomembna prelomnica v upravnem razvoju domžalskega območja.

Omenjena knjiga je pomemben "zaklad", saj nam zelo dobro nudi vpogled v našo preteklost in prikaže vsa tista dejstva in okoliščine, ki so pomembno vplivale na razvoj Domžal. In ravno iz te preteklosti bi se lahko marsikaj naučili.

Avtor: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov