Otroški in mladinski pevski zbori v Moravčah prepevali na Območni reviji

Po Območni reviji odraslih pevskih zborov in malih pevskih skupin 2018, ki je v sredini meseca marca potekala na dveh večerih v Domžalah in Lukovici, je začetek aprila namenjen Območni reviji otroških in mladinskih pevskih zborov 2018. Zaradi velikega števila prijavljenih zborov, bo tudi ta območna revija, ki poteka v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Domžale, izvedena na dveh pevskih srečanjih. Na prvem pevskem srečanju, ki je potekalo v četrtek, 5. aprila 2018, v Kulturnem domu Moravče, je nastopilo osem otroških in mladinskih pevskih zborov iz občin Moravče, Domžale, Lukovica in Mengeš.

Zborovodkinje in zborovodje posameznih pevskih zborov za območno revijo pevskih zborov pripravijo repertoar treh pesmi in sicer ljudsko, novejšo in priredbo. Sam nastop zborov pa vedno spremlja in ocenjuje strokovni spremljevalec. Letos je to vlogo opravljala Andreja Martinjak, ki je po zaključku srečanja vsem zborovodkinjam in zborovodjem podala prvo oceno nastopa njihovih zborov ter jim tudi svetovala, kaj vse bi bilo potrebno izboljšati. Na podlagi ocene je sedaj tudi odvisno na kakšno tekmovanje se glede na trenutno kakovost posameznega zbora, le-ta lahko prijavi (državno, regijsko, območno). Na teh revijah vedno na svoj račun pridejo tudi ljubitelji zborovskega petja.

Na prvem večeru Območne revije otroških in mladinskih pevskih zborov 2018, ki ga je povezovala Marta Starbek Potočan, je v uvodu vse zbrane ljubitelje zborovskega petja, nastopajoče zbore in strokovno spremljevalko srečanja pozdravil Matej Primožič, vodja Območne izpostave JSKD Domžale, ter se zahvalil vsem, ki so kakorkoli pripomogli k temu prijetnemu pevskemu srečanju ter Osnovni šoli Jurija Vege Moravče in Občini Moravče za vso podporo pri izvedbi srečanja. Ljubiteljem zborovskega petja pa je še dejal, da ne bodo priča samo kvalitetnemu petju, temveč tudi srčnemu.

Na prvem srečanju v Kulturnem domu Moravče so nastopili:

Mali Zborček OŠ Jurija Vege

Zborovodkinja: Barbara Fale

Janez Bitenc: MUZIKANTSKA

SREČALI SMO MRAVLJO (slovenska ljudska)

Dominik Krt: ČOKOLADA (Zvezdana Majhen)

Klavirska spremljava: Tomaž Pirnat

Mali Zborček OŠ Jurija Vege Moravče

Otroški pevski zbor Podružnične šole Krtina

Zborovodkinja: Elizabeta Pirnat

SGBŠ Ljubljana: MALA MIŠKA (Miroslav Košuta)

Ciril Pregelj: POLŽEK NIMA NOŽIC (Karel Širok)

KOMAR PA Z MUHO PLEŠE (slovenska ljudska)

Klavirska spremljava: Tomaž Pirnat in Pavle Kalan

Otroški pevski zbor Podružnične šole Krtina

Otroški pevski zbor ‘Mali kos’ OŠ Jurija Vege

Zborovodkinja: Mojca Malovrh

CIGANČEK (slovenska ljudska)

Katja Virant Iršič: ŠAPA (Mojca Trampuš)

Marjan Kozina: MOJ OSLIČEK (France Kosmač)

Klavirska spremljava: Nastja Grad

Otroški pevski zbor ‘Mali kos’ OŠ Jurija Vege

Otroški pevski zbor ‘Pojoče čebelice’, POŠ Vrhpolje

Zborovodkinja: Barbara Fale

Igor Podpečan: GOSPODIČNA ANGELINA (Vera Šolinc)

DEKLE JE PO VODO ŠLA (slovenska ljudska)

Dominik Krt: POTOVANJE S PRSTOM (Zvezdana Majhen)

Klavirska spremljava: Tomaž Pirnat

Otroški pevski zbor ‘Pojoče čebelice’, POŠ Vrhpolje

Otroški pevski zbor OŠ Domžale

Zborovodja: Marko Horvat

Hrabroslav Volarič, prir. Katja Gruber: NOS (Hrabroslav Volarič)

prir. Alojz Ajdič, D. Cvitanič: SLIŠALA SEM PTIČKO PET (slovenska ljudska)

Jurij Flajšman, prir. Anton Foerster: POD OKNOM (France Prešeren)

Klavirska spremljava: Tomaž Pirnat

Otroški pevski zbor OŠ Domžale

Otroški pevski zbor OŠ Mengeš

Zborovodkinja: Nataša Banko

TRI TIČICE (slovenska ljudska)

Tadeja Vulc: MJAV, MJAV in IZŠTEVANKA (iz cikla Pod to goro zeleno) (Anja Štefan)

Norman Campbell: SLADOLED (Donald Harron)

Klavirska spremljava: Teja Komar

Otroški pevski zbor OŠ Mengeš

Mladinski pevski zbor MUC-ART OŠ Jurija Vege

Zborovodkinja: Mojca Malovrh

Marijan Vodopivec: DEŽEVNA PRAVLJICA (Neža Maurer)

STARE MODROSTI (hebrejska ljudska, slov. besedilo Breda Oblak)

prir. Pavle Kalan: TRI TIČICE (slovenska ljudska)

Klavirska spremljava: Nastja Grad

Mladinski pevski zbor MUC-ART OŠ Jurija Vege

Mladinski pevski zbor OŠ Mengeš

Zborovodkinja: Nataša Banko

Tadeja Vulc: NOVOLETNI PLES (Maruša Sedlak)

prir. Tadeja Vulc: JAZ BI RAD CIGAJNAR BIL (slovenska ljudska)

Sally K. Albrecht: CLAP YOUR HANDS

Klavirska spremljava: Teja Komar

Mladinski pevski zbor OŠ Mengeš

Drugo srečanje Območne revije otroških in mladinskih pevskih zborov 2018, na katerem se bo predstavilo osem otroških in mladinskih pevskih zborov, bo potekalo v petek, 6. Aprila 2018, ob 16.30 uri na Osnovni šoli Rodica.

Avtor: Miha Ulčar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi