Kulturno društvo Groblje obeležilo 30-letnico bogatega kulturnega delovanja

V letošnjem letu Kulturno društvo Groblje obeležuje 30 let delovanja, ki je pomembno zaznamovalo razvoj kulture v lokalnem okolju in širše. Zato so v Kulturnem domu Groblje v petek, 27. oktobra 2023, praznovali dvojni praznik; praznik 30 letnega delovanja Kulturnega društva Groblje ter praznik Krajevne skupnosti Jarše Rodica, ki je posvečen padlim fantom iz Jarš v drugi svetovni vojni na Golčaju.

Ob okrogli obletnici so pripravili slavnostno akademijo, ki se jo je udeležilo lepo število domačinov iz Jarš in Rodice, med gosti so bili podžupan Občine Domžale Matej Primožič, častni občan Občine Domžale Matjaž Brojan, vodja JSKD OI Domžale Klavdija Gregorin Štiftar, jarški župnik Matjaž Križnar, predstavniki društev ter člani Sveta Krajevne skupnosti Jarše – Rodica. Za uvod v slavnostno akademijo so na projekcijskem platnu prikazali fotografije o tridesetletnem delu društva. Slavnostno akademijo je povezovala Martina Pogačar. 

Kulturno društvo Groblje se lahko pohvali z bogato zgodovino delovanja na raznolikih kulturnih področjih. Spomladi leta 1993 sta se Anton Košenina in Stane Cotman odločila, da bi v Krajevni skupnosti Jarše – Rodica ustanovila Kulturno društvo Groblje. Sledila je registracija društva, napisal se je statut. Na ustanovnem zboru je sodelovalo 16 članov. Za logotip je bil naprošen inženir arhitekt Anton Benda iz Mengša in smiselna poteza je bila pentlja, ki povezuje vse zaselke krajevne skupnosti – Zgornje, Srednje in Spodnje Jarše ter Rodico in Groblje. Ustanovni občni zbor je potekal 3. 9. 1993, na njem pa je zapel Oktet Bratov Pirnat.

Od začetka delovanja do danes so pod okriljem društva člani ustvarjali na področju zborovske glasbe ter dramske in kulturne dejavnosti. Tako danes delujejo MePZ Klas Groblje, ŽePZ Moj spev KD Groblje, Vokalna skupina Adam Ravbar KD Groblje, Folklorna skupina Groblje ter Dramska skupina KD Groblje. Pohvalijo pa se lahko tudi z drugimi tradicionalnimi dogodki in razstavami, med katerimi izstopa dogodek Druženje pod lipami, ki vsako leto na enem mestu združuje rezbarje, rokodelce in druge izdelovalce domačih obrti iz preteklosti in sedanjosti, priredili so vinsko trgatev, Ex tempore, iz katerih slike visijo v dvorani Kulturnega doma, razstave, organizacija koncertov, Miklavževanje za najmlajše, druge dogodke in prireditve, postavili so spomenike Alojzu Mavu in dobrotniku Petru Majdiču, izdali knjigo o opernem pevcu Antonu Šublju, obnovili razsuti kulturni dom Groblje ter Majdičevo kapelico.

Podžupan Matej Primožič je predsedniku društva Antonu Košenini in članom društva čestital za obletnico in jih spodbudil k delovanju tudi v prihodnje: »Kultura bogati tako tiste, ki jo ustvarjajo kot tudi vse, ki jo spremljajo. Je pomemben del naše družbe, ki jo v naši občini uspešno negujete ljubiteljska kulturna društva z raznolikimi dejavnostmi in dogodki. Želim vam, da boste to poslanstvo še dolgo ohranjali in prenašali na prihodnje generacije.«

Na slavnostni akademiji so nastopile zasedbe, ki so s svojim delovanjem začele pod okriljem Kulturnega društva Groblje in tiste, ki še danes aktivno soustvarjajo program društva. Nastopili so Mešani pevski zbor Klas Groblje, Ženski pevski zbori Moj spev in Vokalna skupina Adam Ravbar. S krajšim skečem je program popestril Konrad Kondi Pižorn Dramske skupine Kulturnega društva Groblje, s tradicionalnim slovenskim plesom pa se je predstavila Folklorna skupina Groblje.

Članom društva je za prizadevno dolgoletno delo na kulturnem področju vodja JSKD OI Domžale Klavdija Gregorin Štiftar podelila Gallusove in Linhartove značke. Častno Gallusovo značko za 40 in več let aktivnega udejstvovanja na področju ljubiteljske kulture sta prejela Stane Cotman in Anton Košenina, bronasto Linhartovo značko za več kot 5 let udejstvovanja na področju ljubiteljske gledališke dejavnosti sta dobila Neža Gorše in Franci Kovač, srebrno Linhartovo značko za več kot 10 let udejstvovanja na področju ljubiteljske gledališke dejavnosti je dobil Vito Anžič, zlato Linhartovo značko za več kot 15 let udejstvovanja na področju ljubiteljske gledališke dejavnosti je prejela Anica Anžič, častno Linhartovo značko za izjemno dolgoletno udejstvovanja na področju ljubiteljske gledališke dejavnosti pa so dobili Vilijem Kaker, Konrad Kondi Pižorn in Drago Plevel. Ob zaključku slavnostne akademija je sledila še podelitev šopkov.

»Ko govorimo o kulturi v našem kraju, v naši krajevni skupnosti, o našem kulturnem društvu, pa lahko pesem Ide Semenič spremenimo takole. Že 30 let z nami živi, kultura ,sem jaz, si ti, kultura sta Tone in Ivanka Košenina. Vsi člani Kulturnega društva Groblje se vama iz srca zahvaljujemo za vajino predanost, predanost slovenski pesmi, besedi, igri, jeziku, zgodovini domovini, kulturni dediščini, za vajine neštete ure dela za kulturo, za Kulturno društvo Groblje. Velika hvala za vso vajino podporo pri našem delu, za pomoč pri zagotavljanju finančnih sredstev, za vse pobude in spremljanje našega dela. Z veseljem zremo v prihajajoče čase skupnega ustvarjanja naše kulture,» je bila s temi besedami zaključena slavnostna akademija ob 30-letnici Kulturnega društva Groblje.

Avtor Miro Pivar foto; video; Miro Pivar

Tagi