Blagoslov obnovljene zunanjosti cerkve sv. Miklavža na Goropečah nad Ihanom

Goropeče so izletniška in pohodniška točka, 20 minut hoje z Ihana in z Brda nad Ihanom.To lepo, osončeno točko zaznamuje poudarjeno gotsko oblikovana cerkev svetega Miklavža, ki je naslednica nekdanje Goropeške kapele. Sveti Miklavž je zavetnik splavarjev, romarjev, mornarjev in brodarjev. Cerkev sv. Miklavža na Goropečah je bila sezidana domnevno v 14. stoletju ali še prej, v takrat še gotskem slogu. Prvič jo omenjajo leta 1526, ko bi morala za plačevanje vojske proti Turkom darovati vse dragocenosti. Ker pa so tedaj v cerkvi na Goropečah imeli bakren kelih, so ta kelih cerkvi zapustili. Cerkev ima tri oltarje; v glavnem je sveti Miklavž z letnico 1669. Stranski oltar spada med zlate oltarje, za njim pa so kipi svete Magdalene, svete Uršule in svete Apolonije, svete Matere Božje ter sveta Simona in Jude. Župljani župnije Ihan so velikodušno darovali sredstva in tako se je spomladi leta 2022 obnova zunanjosti cerkve začela, končala pa se je v jeseni istega leta.

Blagoslov obnovljene zunanjosti cerkve svetega Miklavža na Goropečah nad Ihanom je potekal v nedeljo, 6. avgusta 2023, s sveto mašo ob 10. uri. Sveto mašo je daroval Ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Stanislav Zore ob somaševanju dr. Andreja Marka Pozniča, župnika Župnije Ihan ter diakona Luke Anžiča, zunanjost obnovljene cerkve pa je med sveto mašo blagoslovil nadškof.

Tako sta si med sveto mašo vera in kultura podajali roko, saj so pri njej sodelovali ŽPZ Jutro, pod vodstvom zborovodje Luke Štiftarja in Banda CITRARSKA Kulturnega društva Ihan z mentorjem prof. Petrom Napretom in tenoristom Klemnom Torkarjem.

Svete maše in blagoslova so se med drugim udeležili podžupan Občine Domžale Matej Primožič, podpredsednica Sveta Krajevne skupnosti Ihan in predsednica Kulturnega društva Ihan, Klavdija Gregorin Štiftar, svetniki Sveta KS Ihan, narodne noše ter župljani in verniki iz župnije Ihan in župnije Domžale ter okoliških vasi.

Obnova cerkve svetega Miklavža na Goropečah nad Ihanom je bila tema pogovorov med Ihanskim župnikom dr. Andrejem Markom Pozničem in ključarji že kar nekaj časa pred njenim dejanskim začetkom. Naposled so se odločili, da se ob pogoju, da do januarja 2022 zberejo 10% predvidenih sredstev obnove, le ta tudi prične. Župljani so velikodušno darovali in tako se je obnova pomladi 2022 res pričela. Pravi izziv je bila dostava gradbenega odra in potrebnega materiala k cerkvi. Najprej je bilo potrebno razširiti oziroma popraviti dovozno gozdno pot. Vsi lastniki zemljišč so dovolili uporabo in s tem pripomogli k začetku izvajanja del, za kar se jim vsi lepo zahvaljujejo.

Tako so bila opravljena dela pri obnovi; odstranitev ometa, visokotlačno izpiranje sten, ojačitev zvonika na vsaki etaži z armiranim železom in brizganim betonom ter statična ojačitev cerkve. V zvoniku nad zvonovi so vstavljene štiri železne vezi, na zakristiji in pri stranskih oltarjih pa so zabetonirane vezi. Po vsej cerkvi je med skale vbrizgan beton. Fasada je narejena z naravnimi materiali in prebarvana v tako imenovani fresko tehniki. Obnova je bila financirana s sredstvi župnije Ihan in velikodušnimi prispevki župljanov. Tudi prostovoljni prispevki obiskovalcev koncerta Mariji, ki od leta 2015 poteka v cerkvi svetega Miklavža na Goropečah, so bili namenjeni obnovi.

Pomemben prispevek pa je bilo tudi prostovoljno delo vaščanov oziroma župljanov. Opravili so dela kot so odstranjevanje odpadkov okoli cerkve, dovoz in odvoz gradbenega odra s traktorji, dostava več ko 50 ton gradbenega materiala, itd. Celovita, strokovna obnova in ojačitev cerkve, je izrednega pomena, saj bo tako le ta še dolgo služila vsem faranom in obiskovalcem, tudi naslednjim generacijam.

Po maši je sledila pogostitev, za katero so poskrbele vaške gospodinje ter Ivanka Brodar s svojimi krofi in flancati.

Organizacijski odbor in Župnije Ihan se zahvaljujejo vsem za podporo in pomoč, ki so jo bili deležni.

Avtor: Miro Pivar; Foto in video: Miro Pivar

Tagi