40 let Ženskega pevskega zbora Stane Habe DU Domžale: Kdor poje rad – ostaja mlad

Jesen, ki je pred časom obiskala naše kraje, ni prinesla samo odpadanja listja z drevja, temveč tudi tradicionalni Jesenski koncert Ženskega pevskega zbora Stane Habe DU Domžale, ki ga vodi Marika Haler. Letos je bil koncert še posebej slavnosten, saj je zbor praznoval štiridesetletnico delovanja. Tako kot vsako leto se je tudi letos koncerta udeležilo veliko število obiskovalcev, ki so dodobra napolnili avlo OŠ Domžale.

Tradicionalni in obenem jubilejni Jesenski koncert Ženskega pevskega zbora Stane Habe Društva upokojencev Domžale, ki je v avli Osnovne Šole Domžale potekal v petek, 15. novembra 2019, je tokrat minil v slavnostnem  vzdušju, poln domače slovenske pesmi in zvoki citer. Na koncertu so nastopili Ženski pevski zbor Stane Habe Društva upokojencev Domžale pod vodstvom Marike Haler, Moška vokalna skupina Adam Ravbar pod vodstvom umetniškega vodja Petra Pogačarja, Otroški pevski zbor Osnovne šole Domžale pod vodstvom zborovodkinje Petre Colnerič ter Citrarska skupina Marjanke iz Velenja pod vodstvom Irene Tepej. Koncert je povezovala Vera Vojska.

Na tradicionalnem jesenskem koncertu so pevke in gostje zapeli nekaj pesmi v spomin na nekdanjega ustanovitelja tega zbora, nepozabnega glasbenika, častnega občana Občine Domžale, prof. Staneta Habeta. Na koncertu, ki ga vedno odlično skupaj s svojimi pevkami ter gosti, spelje zborovodkinja ŽePZ Stane Habe DU Domžale, Marika Haler, je ob jubileju nekaj besed spregovoril podžupan Občine Domžale Marjan Ravnikar.

Ženski pevski zbor Stane Habe je bil ustanovljen leta 1979. Gospod Stane Habe je zbor vodil 21 let, sedanja zborovodkinja Marika Haler pa zadnjih 20 let. V zboru  prepeva od 20 do 25 upokojenk. Letos praznujejo 40-letnico obstoja, zato so skozi vse leto za ljubitelje zborovskega petja pripravljale številne dogodke, med drugim so se predstavili tudi na srečanju »Kulturna društva se predstavijo«, ki je v Knjižnici Domžale potekalo v četrtek, 23. maja 2019. Srečanja. Zbor se udeležuje raznih revij  pevskih zborov, kjer se domžalske pevke izredno izkažejo, saj so se med šestnajstimi sodelujočimi zbori leta 2014 uvrstile med tri najboljše zbore, med ženskimi zbori pa so se uvrstile na prvo mesto. Takrat je ta zbor postal najboljši ženski upokojenski pevski zbor v Gorenjski regiji.

Obiskovalci letošnjega slavnostnega koncerta so bili prijetno presenečeni, koliko energije in dobre volje so izžarevale pevke ŽePZ Stane Habe DU Domžale ter ostali nastopajoči, saj jim nastopi pomenijo izredno veliko, hkrati pa je to za vse še dodatna motivacija za nadaljnje delo. Zborovodkinja Marika Haler je za svoje pevke dejala, da je izredno ponosna na njih, saj petje jemljejo resno in so mu zelo predane, kar se vidi na nastopih in tekmovanjih. Ob tem pa jim nikoli ne manjka dobre volje. Vse pa se med seboj tudi zelo dobro razumejo in se tudi veliko družijo.

Kdo ve, kakšne misli so se motale po glavah zborovodje Staneta Habeta in takratnega predsednika Društva upokojencev Domžale ivana Radenška. Iz zapisanega vemo, da je bil osnovni namen ustanovitev ženskega zbora, ki je v začetku štel 32 pevk, ohranjati slovenske pesmi, tako narodne  kot umetniške, obenem pa so se pevke trudile, da bi s petjem dosegle čim večjo kvaliteto. Že na prvem koncertu, na katerem je bil prisoten tudi skladatelj Matija Tomc, jim je uspelo. Matija Tomc je s spisno čestitko pohvalil dobro in prikupno petje z željo, da bo zbor z delom uspešno nadaljeval. Delovanje zbora so tako kot vsako društveno dejavnost spremljali vzponi in padci tako v kvaliteti kot v številu pevk. Te so  s svojim prepevanjen osvajale srca poslušalcev. Njihovemu petju so pogosto prisluhnili tudi skladatelji, ki so bili uvrščeni v njihov spored: Slavko in Viktor Mihelčič, Matija Tomc ter prijatelji Šentviškega Tabora, katerega je kot predsednik strokovnega sveta vodil Stane Habe od leta 1981 do 1989. Med temi prijatelji izstopajo predvsem pevec Ladko Korošec, novinar Bogdan  Pogačnik prof. Jernej Lampret in Stane Pavček.

Po dvajsetletnem dirigiranju zbora se je Stane Habe odločil prenehati in njegovo mesto je prevzela takratna korepetitorka Marika Haler, sicer pedagoginja in pomočnica ravnateljice na Osnovni šoli Domžale, šola pa jim še dandanes nudi gostoljubje za vsakoletni redni jesenski koncert. Ne smemo pa pozabiti tudi treh najaktivnejših pevk, gospe Marije Robida, Francke Baloh in Ilonke Šarc. Dejavnosti zbora so se ohranile tudi pod novim vodstvom. Poleg letnega koncerta, sodelovanja na raznih spominskih slovesnostih, regijskih nastopih, na Taboru v Šentvidu, v Cankarjevem domu na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, se je razširil še na nastope v vrtcih, domovih za starejše in v sakralnih prostorih.

Prav tako se je razširil njihov program. Poleg prepevanja slovenskih ljudskih pesmi in umetniških pesmi, so program razširile še s tujimi, zabavnimi in narodno zabavnimi pesmimi, ki so primerne za zborovsko petje. Tem željam pevk je pogosto pomagal usteči s priredbami številnih pesmi prof. Tomaž Habe. Nastopov in dejavnosti je bilo toliko, da so vaje večkrat potekale dvakrat tedensko, pred nastopi pa še intenzivnejše. Za vso prizadevnost, vnemo in strokovno vodenje zbora je Marika Haler v letu 2019 prejela Srebrno občinsko priznanje.

Štirideset let izjemno lep jubilej, ki s ponosom pripoveduje o letih uspehov zbora v družbi številnih amaterskih skupin domžalske občine. Z marsikatero od njih je povezano ime Stane Habe, katerega ime so pevke 27. 3. 1998, na predlog Ilonke Šarc prevzele v svoj uradni naslov. S tem so ohranile spomin na delo glasbenika, predanega ljudem od Črnega grabna, Moravč, Doba, Radomelj, Trzina, Ihana, Draomlja, Mengša, Kamnika in seveda Domžal, pobudnika zakona o glasbenem šolstvu, ter glavnega akterja za prodobitev laszništva Kulturnega doma Franca Bernika v Domžalah.

In kakšen je recept za tako dobro petje. Marika Haler je dejala, da veliko sodelujejo s prof. Tomažem Habetom, ki jim  piše note za pesmi, ki jih pojejo. In seveda peti in peti.

Sledil je bolj slavnostni dogodek, Tatjana Horjak je v imenu odsotnega vodje JSKD OI Domžale Mateja Primožiča, podelila članicam Ženskega pevskega zbora Stane Habe Domžale Galusova priznanja za pet, deset in petnajst letno prepevanje v zboru ter tri jubilejne nagrade za delovanje več kot petnajst let. Ob koncu prireditve je sledilo presenečenje, saj so pevke ŽePZ Stane Habe DU Domžale skupaj s Citrarsko skupino Marjanke iz Velenja zapele pesem »Prinesi mi rože«. In res, člani moškega pevskega zbora Janez Cerar, ki ga tudi vodi Marika Haler, so prinesli rdeče rože, jih podarili pevkam ter skupaj z njimi odpeli še dve pesmi. Na klavirju pa jih je spremljal prov. Tomaž Habe. Ob koncu so se zboru za štiridesetletno delovanje zahvalili Ferdinand Starin, predsednik Društva upokojencev Domžale, prof. Tomaž Habe ter nekaj drugih vodij nastopajočih z željo za še čim več let delovanja. Ob koncu je sledila še pogostitev, na katero so prinesli tudi veliko torto za štiridesetletni jubilej.

Pevkam Ženskega pevskega zbora Stane Habe čestitamo ob njihovem jubileju in jim želimo, da bi še dolgo ohranjale zborovsko petje ter da bi pesmi predstavile še velikemu delu občinstva.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi