1. otroški folklorni festival »Pleši, pleši črni kos« gostil osem otroških folklornih skupin

V Sloveniji je več kot šeststo raznih folklornih skupin. Zadnjih nekaj let je opaziti izredno povečanje starejših, upokojenskih ter veteranskih folklornih skupin, dočim število mlajših in otroških ter mladinskih folklornih skupin ne narašča tako strmo, ampak celo upada. V želji, da bi ljudsko plesno in glasbeno izročilo posredovali mlademu rodu ter da bi vzgojili prihodnje plesalce in glasbenike, so folklorniki Folklornega društva Groblje pripravili prvi otroški folklorni festival. 

Folklorna skupina Folklornega društva Groblje, ki je mimogrede tudi član Mednarodnega folkornega festivala »Od Celja do Žalca«, je v soboto, 21. aprila 2018, v Kulturnem domu Groblje pripravila pester in zanimiv folklorni festival, na katerem se je zvrstilo osem otroških folklornih skupin. Festivala so se udeležili župan Občine Domžale Toni Dragar, vodja Turistično informativnega centra (TIC) Domžale Mira Bečan,  kulturni delavec Pavel Pevec, nekdanja podžupanja Andreja Pogačnik Jarc ter predsednik Mednarodnega folklornega festivala » Od Celja do Žalca« Bojan Pevec.

Župan Toni Dragar, je v svojem nagovoru poudaril pomen plesanja pri otrocih, saj s tem otroci zaradi veliko slik v enem spletu trenirajo koordinacijo in zraven plesa tudi mislijo, kakšen korak bo naslednji, pojejo ter se ob igri družijo. Povezovalki programa Klara in Lucija Strajnar-Ravnjak sta ob veznem besedilu spretno vodila program. Grobeljski folklorniki so glede na to, da vrtčevske skupine ponavadi nimajo godca, tudi poskrbeli, da so lahko otroci zaplesali na predvajano glasbo.

Prva je nastopila Otroška folklorna skupina Želvice iz Dragomlja, ki delujejo v okviru VVZ Domžale-enot Racmam. Lepo oblečena skupinica je že nastopala na prireditvi »Spoznajmo se, praznujmo skupaj« v Češminovem parkuv Domžalah. Povprečna starost plesalcev je štiri leta, skupino pa vodita Maja in Saša Šinkovec. Zaplesali pa so splet ljudskih plesov. Otroška folklorna skupina Lilije iz Moravč delujej v vrtcu Vojke Napokoj, ki deluje v sklopu OŠ Jurija Vege Moravče. Skupino sestavlja dvanajst deklet in šest fantov v starosti od 4 do 5 let. Vodji skupine sta Karmen Mihelčič in Gregor Klopčič. Zaplesali so venček ljudskih plesov. Otroška folklorna skupina OŠ Trzin deluje v sklopu interesnih dejavnosti za otroke. Vodji skupine sta Martina Mauhar in Saša Dolar, zaplesali so zanimiv splet Trzinka. Otroška folklorna skupina folklorno kulturnega društva Lukovica deluje že tretje leto. Plesno znanje nadgrajujejo z zahtevnejšimi figurami in večglasnim petjem. Skupino vodi Damjana Praprotnik, prikazali pa so splet Kosit gremo. Otroška folklorna skupina Moravški Mački iz Moravč že deset let deluje pod okriljem TD Moravče in OŠ Jurija Vege Moravče. Vodja skupine je Marija Gotar, pomaga pa ji Gregor Klopčič s harmoniko. V spletu smo videli, kako je nastal moravški maček. Otroška folklorna skupina Verine zvezdice iz Kamnika deluje od leta 2009, je pa del Šolskega kulturno umetniškega društva Verine zvezdice, ki deluje znotraj OŠ Marije Vere iz Kamnika. Vodja skupine je Vanja Hočevar, zaplesali pa so splet Ta mestni prihajajo. Otroška folklorna skupina KD Svoboda iz Mengša deluje v okviru interesne dejavnosti v OŠ Mengeš in kot sekcija KD Mengeš. Vodja skupine je Boštjan Svete, zaplesali so splet Pirhe šicamo. Kot zadnja se je predstavila Otroška folkorna skupina Kulturnega društva Domžale, ki deluje že osemnajst let. V skupini plešejo otroci iz bližnje in daljne okolice Domžal. Vodja skupine je Damjana Praprotnik, pomagajo pa ji Meta Maček, Tanja Zore in Marjeta Bilban. Zaplesali so splet Smn na vas.

Sledila je podelitev Maroltovih značk za plesalce FS Groblje, ki svoje pete brusijo pri skupini pet, deset in petnajst let. Maroltove značke je plesalcem podelil Pavle Pevec. Ob koncu se je dr. Franc Hribovšek zahvalil vsem za uspešno izpeljan prvi koncert, vsem donatorjem in posameznikom, ki so delovali v ozadju in se jih na prireditvi ni videlo, videlo pa se je njihovo delo.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi