Zaradi obremenjevanja in uničevanja okolja, kriminalisti ovadili odgovorne osebe podjetja z Moravč

Ljubljanski kriminalisti so v začetku julija 2020, zaključili dalj časa trajajočo kriminalistično preiskavo in zoper odgovorne osebe podjetja z območja Moravč, neuradno gre za podjetje Termit, podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja Obremenjevanja in uničevanja okolja.

Zgodba o odlaganju industrijskih odpadkov v Moravški dolini ima že dolgo brado. Moravški župan dr. Milan Balažic je na začetku mandata 2018 glasno in jasno povedal, da je proti nadaljnjemu odlaganju industrijskih odpadkov v Moravški dolini. Lani julija je Ministrstvo za okolje moravško občino seznanilo z rezultati njihove analize tal in vode na območju nekdanjega odkopa Drtija v Moravčah, kjer deluje podjetje Termit. Analiza, ki je bila aprila lani opravljena na zahtevo Občine Moravče, je potrdila, da so v okolju presežne vrednosti nevarnih snovi in sicer na petih od skupno sedmih preiskanih lokacijah. Analiza je pokazala, da so na nekaterih lokacijah kritične vrednosti v določeni globini presegle vsebnosti za arzen, baker, kadmij, krom, nikelj, svinec ali fluoride. Kritična vrednost za cink je bila v določeni globini presežena na vseh petih lokacijah. “V skladu z določili Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh to pomeni, da na petih lokacija zaradi škodljivih učinkov ali vplivov na človeka in okolje onesnažena tla niso primerna za pridelavo rastlin, namenjenih prehrani ljudi ali živali ter za zadrževanje ali filtriranje vode,” so takrat sporočili z Ministrstva za okolje in prostor. Analizni rezultati so nakazali, da se je na teh lokacijah odlagal material, ki se ne bi smel.

Ljubljanski kriminalisti so predkazenski postopek pričeli na podlagi kazenske ovadbe Inšpektorata RS za okolje in prostor in ga izvajali z usmerjanjem Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani. “V okviru kriminalistične preiskave so bile ugotovitve Inšpektorata RS za okolje in prostor podkrepljene z dodatno zbranimi  obvestili. Kriminalisti so sume potrdili s pridobljeno listinsko dokumentacijo, opravljenimi razgovori idr. Ugotovili so, da  obstaja utemeljen sum, da so osumljeni od 2010 do sredine 2019, pri obratovanju naprave za predelavo  odpadkov kršili določila Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), s tem, da so obratovali v nasprotju z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem. Poleg nenevarnih odpadkov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem so zbirali tudi druge odpadke, za katere niso imeli okoljevarstvenega dovoljenja. Vseh odpadkov, za katere so sicer imeli okoljevarstveno dovoljenje, pa niso predelovali v skladu s tem dovoljenjem, temveč so nepredelane odpadke in tudi druge odpadke, za katere sploh niso imeli dovoljenja, prevažali na območje, namenjeno za sanacijo rudniških odkopov, kjer so jih nepredelane vgrajevali,” je sporočil Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana.

Z navedenim so povzročili nevarnost in dejansko škodo pri kakovosti zraka, zemlje in nevarnost ter škodo živalim in rastlinam. To je bilo potrjeno tudi s poročilom Agencije RS za okolje in prostor (ARSO), ki je bilo izdelano na  podlagi vzorčenja in kemijskih analiz sanacijskega materiala, površinskih in podzemnih voda na območju odkopa, kjer deluje družba. Zagrožena kazen, ki jo Kazenski zakonik predpisuje to kaznivo dejanje, je kazen zapora do 8 let, so še sporočili s PU Ljubljana.

Miha Ulčar; Foto: Facebook

 

Komentarji uporabnikov
Tagi