Preklic intervencij v občini Kamnik ter pričetek sanacije

Iz Občine Kamnik sporočajo, da je Občinski štab Civilne zaščite Kamnik, danes popoldne ob 15. uri prenehal z delovanjem v širšem sestavu, saj so se razmere na območju občine Kamnik normalizirale do te mere, da lahko deluje v okrnjenem sestavu, to pomeni poveljnik in namestnica poveljnika, ki bosta še naprej budno spremljala razmere in stanje. S tem je istočasno zaključeno obdobje intervencije, sedaj nastopi sanacija in oprava posledic naravne nesreče.

So pa pristojne službe tudi danes odstranjevale podrto drevje ter reševali vodotoke, v katerih je bilo podrto drevje na območju celotne občine Kamnik. Občani občine Kamnik niso ogroženi glede zagotavljanja električne energije, v kolikor se zadeve ne bodo poslabšale. Vse občinske ceste in državna cesta v občini Kamnik so normalno prevozne, zato so preklicane vse dosedanje zapore.

Štirje predstavniki Slovenske vojske z mehanizacijo (bager, TV in kombi), so skupaj z gozdarji in sekači nadaljevali z delom na območju vodotoka Nevljica, kjer je vodotok poln podrtih dreves, ki ogrožajo most na cesti Kamnik – Ločica (Vrhpolje) ter celotno naselje Nevlje in Vrhpolje. Z delom so uspešno zaključili ob 13.30 uri, pri čemer na Občini Kamnik poudarjajo, da so svoje delo izredno dobro opravili, zato Občinski štab Civilne zaščite Kamnik nima več potreb s strani Slovenske vojske.

Po prvih grobih ocenah naj bi škoda, ki je nastala ob žledolomu v občini Kamnik, znašala 1.767.500 evrov.

Organiziranje informacijskega centra – Štaba Civilne zaščite Kamnik
Informacijski center je organiziran in deluje v PGD Kamnik, Livarska 1, Kamnik. INFORMACIJSKI CENTER – kontakt tel. 01/8311-223 e-mail: dezurni.pgdkamnik@gmail.com.

Ocena in pregled stanja št. dogodkov ter intervencij sreda, 12. 2. 2014, do 15. ure

  • Število intervencij 11
  • Št. aktiviranih gasilcev in drugih sil za zaščito in reševanje 36
  • Št. aktiviranih GE 1
  • Št. aktiviranih pogodbenih organizacij za zaščito in reševanje 2
  • Aktivirane druge enote (gozdarji, Elektro Kamnik) 2

Vse razpoložljive sile in mehanizacija so na terenu in izvajajo odstranjevanje dreves v sodelovanju z gozdarji ter pomočjo UNIGOM-a s hiapom, ki je ključnega pomena za uspešno izvajanje nevarnih intervencij.

Ker Občinski štab Civilne zaščite Kamnik zaključuje z delom, se na tem mestu vsem in vsakemu posebej iskreno zahvaljujejo za nesebično in požrtvovalno delo, ki je bilo opravljeno za izboljšanje razmer v kamniški občini.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Občina Kamnik
Tagi