Obvestilo o razmerah po žledu v občini Domžale

Razmere zaradi vremenskih nevšečnosti so se v občini Domžale počasi normalizirale. Vsa naselja v občini Domžale imajo že zagotovljeno nemoteno vodooskrbo. Je pa na posameznih območjih še vedno motena oskrba z elektriko. Prav tako so vse ceste prevozne. Gasilci pa že ves dan odstranjujejo drevesa, ki so se pod težo žleda polomila ali nevarno nagnila in s tem ogrozila bližnje objekte in prebivalce.

Oskrba z vodo
JKP Prodnik d.o.o. obvešča vse uporabnike, da se je na območju občine Domžale stanje na centralnem domžalskem sistemu normaliziralo, kar pomeni, da imajo vsa naselja nemoteno vodooskrbo.

Sistem Kolovec, ki s pitno vodo oskrbuje naselja Kolovec, Rova, Žiče, Zagorica, Radomlje, Dolenje, Hudo in del Turnš, vodovodni objekti delujejo na pomožnih virih energije (agregatih). Uporabnike na tem območju pozivamo k omejitvi porabe vode. Situacija na črpališču na Rovah je urejena, tako da črpališče deluje.

V naseljih Žeje, Zg. Brezovica, Trojica, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz Črnograbenskega sistema, so vodooskrbo uredili. Prav tako je urejeno odvajanje odpadnih voda.

Oskrba z elektriko
Na posameznih območjih (KS Rova) je še vedno motena oskrba z elektriko. Težave z distribucijo električne energije sanira Elektro Ljubljana.

Prevoznost cest
Vse ceste so prevozne, sanacijska dela se bodo nadaljevala tudi v prihodnjih dneh, predvsem na težje dostopnih terenih, na javnih površinah, kot so parki in ob rekreacijski poti ob Kamniški Bistrici.

Vzgojno-izobraževalni zavodi imajo odprta vrata
Iz občine Domžale sporočajo, da pouk poteka po vseh osnovnih šolah v občini, prav tako sta odprta oba javna vrtca s svojimi enotami.

Občanke in občane občine Domžale opozarjamo naj se ne zadržujejo v bližini dreves in na predelih, kjer obstaja nevarnost padanja ledenih sveč!

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar, Aleksander Jovič, Grega Cotman, PGD Vir
Tagi