Na območju občine Kamnik še vedno izredne razmere!

Zaradi izrednih razmer na območju občine Kamnik, ki sta jih včeraj popoldne razglasila Občinski štab Civilne zaščite Kamnik in župan Občine Kamnik Marjan Šarec, bodo danes v ponedeljek, 3. februarja in jutri v torek, 4. februarja 2014, zaprte vse šole, vrtci in javni zavodi. Nemoteno bo deloval Zdravstveni dom Kamnik in lekarne.

Iz občine Kamnik so sporočilu, da je na območju kamniške občine poškodovanih od 90 do 120 trafo postaj, kar predstavlja okoli 2.000 gospodinjstev, in sicer v naslednjih krajevnih skupnostih:

 • Tuhinjska dolina (od Soteske do Kozjaka)
 • Dolina Črne (od Črne do Černivec)
 • Palovče, Pšajnovica
 • Gozd
 • Kamniška Bistrica in Velika Planina

Je pa včeraj uspelo Elektru Ljubljana vzpostaviti električno energijo na območju Spodnjih in Zgornjih Stranj, Stolnika in Stahovice.

Oskrba s pitno vodo
Oskrba s pitno vodo je motena na območju Občine Kamnik zaradi izpada električne energije, zato je prioriteta Civilne zaščite Občine Kamnik, da takoj z razpoložljivimi silami Elektro Ljubljana in Komunalnim podjetjem Kamnik d.d. v čim krajšem možem času zaprosi za pomoč materialnih sredstev s strani države (4 agregate).

 • Pšajnovica, Gabrovica, Laseno
 • Palovče, Vranja peč
 • Soteska – Poreber – Hrib
 • Brezje

Motena oskrba vode obsega 350 objektov (1.000 ljudi)

Včeraj jim je uspelo vzpostaviti vodovodno oskrbo na območju Brezja nad Kamnikom, ter zagotovili nemoteno oskrbo za celotno napajanje mestnega dela iz zajetja Iverje.

Prepoved vožnje za vsa tovorna vozila veljajo na državnih cestah:

 • R1-225 Stahovica-Črnivec-Gornji Grad (prelaz Črnivec),
 • R2-414 Kamnik-Ločica (prelaz Kozjak).

Prepoved vožnje ostaja do nadaljnjega, nadzor pa izvaja policija.

Prav tako je včeraj policija začela zagotavljati prisotnost patrulje v kraju Vrhpolje, s ciljem preprečevanja vstopa tovornih vozil in osebnih vozil, ki bi prečkala to območje, saj je nevarnost padajočega drevja še naprej zelo velika.

Na občinskih cestah so včeraj zabeležili 26 popolnih zapor, v večini primerov brez možnega obvoza. Predvsem zaradi podrtega drevja, ki ga ni več varno odstranjevati.

Na območju mesta Kamnik in njegove ožje okolice (Šmarca, Podgorje, Stranje, Stahovica ter Špitaliča in Motnika) delujejo mobilne komunikacije. Na vseh ostalih območjih pa ni signalov, saj je repetitor na Gori pri Šmartnem v Tuhinju v okvari. Štab Civilne zaščite je podjetje Telekom obvestil in prosil, da zadevo nemudoma sanira.

Javni prevoz
Povezava Ljubljana – Kamnik (vlak in avtobus potekata nemoteno). Na državnih cestah:

 • R1-225 Stahovica-Črnivec-Gornji Grad (prelaz Črnivec),
 • R2-414 Kamnik-Ločica (prelaz Kozjak)

vožnja za avtobuse ni varna zaradi podirajočega drevja. Prevoznik Kam-bus d.d. na teh dveh državnih cestah ne izvaja več javnega linijskega prometa.

Aktivnosti in napori gasilcev v Gasilski zvezi Kamnik v včerajšnjem dnevu do 20. ure:

 • Število intervencij: 179
 • Št. aktiviranih gasilcev: 790
 • Št. aktiviranih GE: 13
 • Št. aktiviranih pogodbenih organizacij za zaščito in reševanje: 2
 • Aktivirane druge enote (gozdarji, Elektro Kamnik): 2

Večina intervencij zajema odstranjevanje podrtega drevja in vejevja na cestah ter objektih in obveščanje občanov na območjih, kjer ni električne napeljave. V delu so sodelovala vsa društva.

Delo na terenu je preko celega dneva spremljal župan Občine Kamnik Marjan Šarec.

Iz Občine Kamnik še sporočajo, da je v teh razmerah pomoč vsakega posameznika pomembna ter dobrodošla, pa gre lahko le za malenkost (hrano, lepo besedo, nastanitev, itd.).

Vse razpoložljive sile in mehanizacija s strani Štaba Zimske službe, Elektro podjetja Kamnik, Komunalnega podjetja Kamnik d.d. in gozdarjev so na terenu in aktivno izvajajo naloge za čimprejšnjo zagotovitev električne energije in vode ter zagotovitev normalnih razmer.

Župan Občine Kamnik Marjan Šarec in celotno vodstvo Civilne Zaščite Kamnik se iz srca zahvaljujejo vsem gasilkam in gasilcem, prostovoljcem, komunalnim službam, električarjem, gozdarjem ter posameznikom, ki so včeraj kakorkoli pripomogli k izboljšanju razmer v občini Kamnik.

Ponovno pa opozarjajo vse občanke in občane na prizadetih območjih, da ne odhajajo od doma, če to ni nujno potrebno. Predlagajo, da se javijo gasilcem na njihovem območju, ki bodo poskrbeli za njihovo varnost.

Gasilci in zimska služba ponoči na nogah tudi v občini Domžale
Tudi na območju domžalske občine so imeli ponoči gasilci ponoči dela pri odpravljanju posledic vremenskih razmer. Trenutno pa je zaprta cesta na Goričico in na Žeje. Več o razmerah in dogajanju na domžalskem območju pa sledi kmalu!

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Občina Kamnik
Tagi