“Hud požar na železniški postaji v Preserjah: zagorel vagon cisterna z iztekajočo vnetljivo tekočino”

Ob 16. 03 uri so delavci slovenskih železnic obvestili regijski center za obveščanje, da je je na železniški postaji Preserjah prišlo do nesreče, saj je zagorel vagon cisterna z iztekajočo vnetljivo tekočino. Regijski center za obveščanje je takoj prevezal prijavitelja na CPV Domžale, istočasno pa je aktiviral teritorialno društvo PGD Homec ter ostala društva sektorja POS Radomlje (PGD Radomlje in PGD Rova), ter aktiviral še dve skupini za prvo pomoč PGD Vir.

V času razporejanja vagonov, je zaradi dotrajanega vagona cisterne, prišlo do razlitja vnetljivih tekočih snovi na prvem tiru, ob tovorni postaji v Preserjah. Sama tekočina se je vnela zaradi iskrenja in odpadanja žarečih delcev od koles potniškega vlaka, kateri je v tem času peljal po drugem tiru. Ogenj je hitro zajel pretežni del cisterne. Železničarji so poskušali rešiti ostale vagone na prvem tiru, zato so odklopili gorečo cisterno (pri tem se je opekel in zastrupil z dimom, en delavec). Požar se je hitro razširil na drugi vagon, kjer so bile na paletah posode z barvami in laki. Ta vagon je lokomotiva nato zapeljala na četrti tir, med tem sta se z ogljikovim dioksidom zastrupila strojevodja vlaka in njegov pomočnik, kateri je po ustavitvi vlaka, zaradi slabosti padel z lokomotive.

Po teh dramatičnih dogodkih je prispela na kraj nesreče prva enota. Vodja intervencije, je tako po hitrem ogledu kraja nesreče, zahteval aktiviranje enot GZ Mengeš (PGD Mengeš, PIGD Lek, PGD Loka, PGD Topole) in enoto PGD Jarše-Rodica.

Hitro posredovanje gasilcev je preprečilo, nadalje širjenje požara, saj so vagone zalivali z težko in srednjo peno in tako hitro zadušili požar na vagonih. Prav tako so, takoj po prihodu, gasilci poskrbeli za evakuacijo petih potnikov v čakalnici železniške postaje, ki jo je zajel dim, ter stanovalcev nad železniško postajo. Ob tem se je ena oseba zastrupila z ogljikovim monoksidom.

Nesreča je tudi zahtevala svoj davek, saj je delavec slovenske železnice, ki je bil ob nesreči ob cisterni, utrpel hude opekline po obeh rokah in desni nogi. Zastrupil se je tudi z ogljikovim monoksidom. Ko so ga našli reševalci, tudi ni bilo zaznati srčnega utripa.

Na četrtem tiru so reševalci našli dve ranjeni osebi, kjer sta bili obe nezavestni, saj sta bili zastrupljeni z ogljikovim monoksidom. Ena poškodovana oseba je imela še poškodbo gležnja in hrbtenice.

Na srečo je šlo le za vajo. V mesecu oktobru, ki je mesec požarne varnosti, potekajo različne aktivnosti, kjer gasilci izvajajo različne intervencije – vaje, katere bi se lahko v realnosti tudi zgodile. Pri tem gre za vaje in preverjanje usposobljenosti gasilskih enot za posredovanje. Iz same vaje se gasilci lahko veliko naučijo, saj je na vaji postopek enak, kot na požaru.

Več o izvedbi in oceni vaje, nam je povedal poveljnik PGD Homec in vodja današnje intervecije Tone Kosec: "Na izvedbo vaje nimam večjih pripomb. Vaja je v večjem delu potekala po planu. Časi prihodov so bili realni. Na sami vaji je bilo prikazano gašenje z težko in srednje težko peno. Pomoč ponesrečencem je bila odlično izvedena. Redarska služba je dobro opravila svoje delo. Tudi večjih zastojev na cesti, zaradi intervencije ni bilo. Moram pohvaliti sodelovanje s sosednjo Gasilsko zvezo Mengeš, ki se je več kot odlično obnesla. Konec koncev smo sosedje, in prav je da sodelujemo. Na oceno izvedbe same vaje, nimam večjih pripomb. Bi se pa ob tej priliki zahvalil Slovenskim železnicam in Količevu Karton, katera sta v večji meri omogočila izvedbo vaje. Zahvaljujem se tudi stanovalcem, ki živijo nad železniško postajo ter vsem sodelujočim gasilskim enotam."
 

Naj ob tem spomnimo, da je podobna vaja na železniški postaji v Preserjah potekal tudi leta 1987. Kjer so poleg prostovoljnih gasilskih društev, sodelovali tudi gasilci prostovoljnih industrijskih gasilskih društev iz nekdanjih domžalskih tovarn, ki jih na žalost ni več.

Avtor: Miha Ulčar, Foto: Tina Vrankar, Janez Ravnikar, Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov
Tagi