In vendarle se je premaknilo – razpadajoča garažna hiša na Župančičevi ulici dobila novo streho

Problematika v zvezi z razpadajočo garažno hišo na Županičevi ulici brez hišne številke v Domžalah, se premika na bolje. In to na zahvalo spletnega portala domžalec.si in g. Mihe Ulčarja, kjer so v preteklosti nekajkrat izpostavili to problematiko in s tem spodbudili lastnike garaž, da se organizirajo.

Zahvalil bi se tudi geodetu in sodišču, kjer so garažne hiše razdelil na dva objekta. Garažne hiše so stare 50 let, v teh letih pa se niso nič obnavljale. V obeh objektih je 228 garažnih boksov – lastnikov, zato je nemogoče takšno število lastnikov prepričati, da dajo iz žepa kakšen evro za obnovo. Dokazalo se je, da se manj lastnikov lažje organizira za kakršnokoli delo.  Zato G. Miha Ulčar hvala še enkrat za spodbudo lastnikov. Uspeli smo se vpisati v zemljiško knjigo. Sedaj smo končali z zbiranjem denarja za zamenjavo celovite strehe na objektu št. 5427, kar znaša cca 63.000 €. Velikost strehe je 920 kvadratnih metrov. Dela so se začela 15. novembra in se zaključila 24. novembra 2023. Upamo, da bomo z investicijo na objektu nadaljevali. V postopku je urejanje funkcionalnega zemljišča. Željo imamo, da si uredimo odtoke – kanalizacijo, skupno elektriko, avtomatska vrata in fasado. Dela ne zmanjka. Zahvaljujemo se tudi upravniku podjetja Lesnina, ki je zagrizel v to kislo jabolko in lepo pelje k ureditvi garažne hiše, ki bo upam, enkrat v ponos mestu Domžale. Do sedaj je bila v razpadajočem stanju, kar je kazilo podobo mesta. Veliko k premiku je pripomogla tudi toča, ki je pred dvema letoma uničila streho, zaradi česar je povsod zamakalo, pozimi pa je bilo v njej drsališče.

Težko je združiti lastnike garažnih boksov, saj so bili eni proti obnovi. Nekateri se še sedaj razburjajo, zakaj smo morali začeti z ureditvijo objekta. Vzrok je tudi v tem, da 45 let niso plačevali davka na nepremičnine, stavbnega zemljišča in stroške upravnika. Teh stroškov se je kar nabralo, ker jih niso prej plačevali. V enem objektu je bilo 13 garažnih boksov, za katere se ni vedelo, kdo so lastniki. Nekateri so si še celo nezakonito prilastili nekatere garažne bokse. Problem je tudi s parkirišči. Veliko garažnih boksov se uporablja za skladišče raznorazne krame. Težko je prepričati 114 lastnikov v enem objektu, da se zadeva premakne iz mrtve točke. Problem je, da so lastniki garaž iz vse Slovenije in mnogi med njimi niso zainteresirani za lastno nepremičnino. Pohvala gre tudi izvajalcu del, Roman Pavčič s. p., ker je upošteval opravičljive pripombe lastnikov in to brez dodatnega plačila.

Borislav Tanasić

Tagi