Župan Občine Domžale Toni Dragar o dosedanjih aktivnostih in ukrepih ob pojavu koronavirusa

Župan Občine Domžale Toni Dragar je danes za RTV Slovenija spregovoril o dosedanjih aktivnostih in ukrepih ob pojavu koronavirusa v občini Domžale. Njegovo izjavo si lahko preberete nadaljevanju. 

“Konec februarja smo se začeli sestajati z občinskim Štabom Civilne zaščite in Zdravstvenim domom Domžale in skupaj določili aktivnosti. Redno vsakodnevno se srečujemo oziroma obveščamo. Vzpostavili smo telefonske številke za naše občane, vključili prostovoljce. Štab CZ in Zdravstveni dom, skupaj z ostalimi ekipami prostovoljcev, opravljata delo zelo dobro. Zdravstveni dom Domžale je postal tudi ena od vstopnih ambulant za obravnavo pacientov, prevzel pa je tudi medicinsko pomoč za občane Kamnika medtem, ko nudi nujno medicinsko pomoč tudi v Trzinu, Mengšu, Komendi, Lukovici in Moravčah. Civilna zaščita je zaradi povečanega obsega ponovno poslala urgentno zahtevo na ministrstvo za zagotovitev ustrezne zaščitne opreme.

Lahko rečem, da smo izvedli vse ukrepe, zaprli smo vse vrtce, šole, otroška igrišča, tržni prostor, lokale, omejili sprehajalne poti na nekaterih delih, povečali obhode občinskih redarjev in inšpektorata, skupaj s Policijsko postajo Domžale. Sodelujemo tako na lokalnem nivoju, kot tudi z državo v smislu zagotavljanja zaščitnih sredstev in opreme. Vsak dan je Štab CZ v kontaktu z regijskim štabom CZ. Občinski štab CZ zagotavlja zaščitno opremo le za zdravstvene delavce, dom upokojencev, pomoč na domu, za tiste ranljivejše skupine, ki potrebujejo maske, zato, da pomagajo nam. Vso zaščitno opremo, ki jo dobimo razdelimo med tiste službe, ki to opremo nujno potrebujejo.

V Domžalah je po zadnjih podatkih okuženih 15 oseb. Glede na število okuženih po občinah nas to res uvršča v sam vrh, je pa statistično gledano to 0,04%, glede na število prebivalstva (36.500). Zbiramo pa podatke za celotno regijo, ki jo pokriva Zdravstveni dom Domžale. Skupno je v regiji okuženih 38 oseb na 100.000 prebivalcev, ki jih sedaj kot vstopna točka pokriva naš zdravstveni dom.”

Ne ustvarjajmo panike, ljudje so razumeli naše pozive. Delamo in se trudimo za vse nas. Ostanite Doma in ostanite zdravi.

Župan Občine Domžale

Toni Dragar

Tagi