Železniški prehod na Rodici dodatno zavarovan z novo tehnično rešitvijo

Železniški prehod na Rodici je dodatno zavarovan z zaporo, ki fizično onemogoča neposreden dostop do železniških tirov. To je Občina Domžale v preteklih dneh izvedla s postavitvijo ograje za pešce in kolesarje, ki bo v največji možni meri izključila možnost neposrednega prečkanja tirov.

Občina Domžale je v začetku aprila pričela z deli za dodatno zavarovanje železniškega prehoda Jarše – Rodica pri železniški postaji. Dela so se s postavitvijo zaščitne ograje zaključila v ponedeljek, 6. aprila 2020, zapora pa fizično onemogoča neposreden dostop do železniških tirov.

Naveden železniški prehod dnevno uporablja zelo veliko ljudi, predvsem otrok in mladostnikov, obenem je to glavna in edina povezava za učence OŠ Rodica ter študente Biotehniške fakultete Ljubljana, Oddelek za zootehniko, Groblje, na poti v šolo oziroma domov. Leta 2017 in 2020 pa sta se na omenjenem prehodu pripetila dva izredna dogodka. Zaradi zagotovitve varnejšega prečkanja tega železniškega prehoda so na Občini Domžale sprejeli takojšno in hitro rešitev v obliki nove tehnične rešitve. K projektu zavarovanja železniškega prehoda sta Slovenske železnice Infrastruktura d.o.o. in Direkcija za infrastrukturo, sektor za železnice podala vsa ustrezna soglasja.

Kot smo že omenili v uvodu je železniški prehod dodatno zavarovan z zaporo – ograjo za pešce in kolesarje, ki fizično onemogoča neposreden dostop do železniških tirov. Obenem je varovanje izvedeno tudi 10 metrov levo in 10 v desno stran, za preprečitev izogibanja na novo postavljeni ureditvi. Tehnično rešitev pa so v ustrezni obliki izvedli na obeh straneh prečkanja, torej na vzhodni in zahodni strani, v obeh smereh Domžale – Kamnik.

Na Občini Domžale so tudi povedali, da bodo v prihodnjih dneh še asfaltirali prehod na mestih, kjer so morali zaradi gradbenih posegov izvesti izkop.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Občina Domžale

Tagi